Gedetailleerde stappe in die voorbereiding van 'n staat van kontantvloei

'N Lys van stappe in kontantvloeistaatvoorbereiding

Drie dokument-hoekstene van enige besigheid is die inkomstestaat, die balansstaat en die staat van kontantvloei . Van die drie kan die staat van kontantvloei die belangrikste wees, want dit is die een dokument wat jou vertel of jy die geld gaan kry wat jy nodig het om jou besigheid te bedryf. Dit beskryf die vloei van fondse (wat jou bedryfskapitaal is) in en buite jou besigheid in die gegewe rekeningkundige tydperk en wys jou waar die besigheid neig - wat werk goed en waar verbeteringe benodig word.

Die verskil tussen die balansstaat en die staat van kontantvloei

Soms besit sake-eienaars aan die begin van hul loopbane die verskille tussen hierdie dokumente 'n bietjie verwarrend, veral die balansstaat teenoor die staat van kontantvloei.

In wese is die balansstaat 'n statiese dokument. Dit gee jou 'n momentopname van die besigheid op 'n gegewe tydstip - sy bates, laste en eienaarsbelang. Dit sê niks oor hoe die besigheid neerslag vind nie, net dat dit op hierdie oomblik is.

Die staat van kontantvloei is aan die ander kant dinamies - meer as 'n video wat jou wys hoe die besigheid mettertyd verander. Dit is noodsaaklike inligting, want dit wys jou watter aspekte van die besigheid verbeter - inkome kan byvoorbeeld opwaarts optree - en watter aspekte is nie - loon of materiaalkoste kan byvoorbeeld opwaarts optree. Dit vertel jou wat jy moet doen om die voortgesette sukses van die besigheid te verseker.

Hoe om 'n kontantvloeistaat te ontwikkel

Nog 'n vraag wat gereeld gevra word, is hoe gereeld jy nodig het om 'n kontantvloeistaat te ontwikkel. In sommige gevalle beveel rekeningkundige beroepsbeamptes aan dat u elke maand 'n kontantvloeistaat opstel, want maandelikse fakture is vir baie besighede normaal en bedryfskoste - soos huur en lone - word maandeliks betaal. In sommige omstandighede kan kwartaallikse kontantvloeistate werk. Op 'n absolute minimum moet die staat van kontantvloei jaarliks ​​voorberei word, maar om u noodsaaklike neigings te hou, kan u die kontantvloeistaat meer dikwels voorberei.

Voordat u 'n staat van kontantvloei kan opstel, moet u egter twee ander rekeningkundige dokumente, die i ncome-staat en die balansstaat opstel .

 • 01 - Die Inkomstestaat

  Vir 'n bepaalde rekeningkundige tydperk toon die Inkomstestaat hoeveel geld u ingesamel het - u inkomste - en wat u uitgawes was. Die verskil tussen die twee is jou bruto wins . Die inkomstestaat moet so gereeld voorberei word as wat u die inligting benodig. Sommige besighede - casino's is 'n uiterste voorbeeld - moet dalk daagliks 'n inkomstestaat opstel. Die meeste besighede is baie minder wisselvallig en hou die besigheid dop of dit 'n weeklikse of maandelikse inkomstestaat vereis.

  Hier is wat 'n DJ se maandelikse inkomstestaat kan lyk:

  GrandMaster Local Guy se Inkomstestaat

  vir die maand geëindig 31 Augustus 2016

  inkomste

  Verkope van CD's $ 470.00

  Inkomste uit klubs $ 7,030.00

  Totale inkomste $ 7,500.00

  uitgawes

  Koste van CD's Verkoop $ 150.00

  Reis koste $ 700.00

  Toerusting huur $ 2,500.00

  Toerusting Herstelwerk $ 900.00

  Totale uitgawes $ 4,250

  Netto inkomste $ 3,250

 • 02 - Die Balansstaat

  Die volgende dokument wat u moet voorberei is die balansstaat. Weereens, die naam van die dokument gee jou 'n idee van wat 'n balansstaat toon: die balans tussen jou bates en laste. Die balansstaat, deur die verskil tussen alle maatskappybates en alle maatskappyverpligtinge te bepaal, gee u 'n momentopname van die waarde van die besigheid op 'n gegewe datum.

  Hier is 'n eenvoudige voorbeeld wat die kern van die Balansstaat dokument toon:

  GrandMaster Local Guy

  Balansstaat

  vanaf 31 Augustus 2016

  Bedryfsbates Bedryfsverpligtinge

  Kontant $ 17,500 Notas betaalbaar $ 5.000

  Rekeninge ontvangbaar $ 3,000 Rekeninge betaalbaar $ 1200

  CD Voorraad $ 900

  Totale bates $ 21,400 Totale laste $ 6,200

  Ekwiteit $ 15,200

  Totale Laste en Ekwiteit $ 21,400

 • 03 - Die ontwikkeling van vergelykende balansstate

  Op hierdie punt is jy amper gereed om die staat van kontantvloei voor te berei. Voordat jy dit kan doen, moet jy nie net een balansstaat hê nie, maar twee: een vir die vorige rekeningkundige tydperk en die ander vir die huidige tydperk wat jy pas voorberei het.

  Hoekom? Dit is omdat u op soek is na veranderinge van een rekeningkundige tydperk na die volgende. Is inkomste op of af? Wat van uitgawes? Hoe beïnvloed dit jou maatskappy se netto waarde? As u die vorige balansstaat met die latere balansstaat vergelyk, vertel u hoe u besigheid op pad is.

  Die kontantvloeistaat handel oor die veranderinge in die maatskappy se kontantposisie, soos aangetoon deur die balansstate van die twee jaar te vergelyk.

  Die voorbereiding van twee balansstate (of vergelykende balansstate) verbind direk met die volgende stap - die ontwikkeling van die staat van kontantvloei.

 • 04 - Die staat van kontantvloei

  U is nou gereed om die staat van kontantvloei voor te berei. Die basiese stappe wat u sal neem, sluit in:

  • Vermeld jou netto inkomste vir die tydperk
  • Rekeningkunde vir u nie-kontant uitgawes
  • Maak gepaste aanpassings vir winste (of verliese) op verkope van bates
  • Let op veranderinge in alle bedryfsbates (dit is die verskil tussen die vorige en latere balansstaatinskrywings)
  • Rekeningkunde vir veranderinge in laste (die verskil tussen die vorige en latere balansstaatinskrywings.