Outomatiese aanspreeklikheid - Wat word nie gedek nie?

Kommersiële motor-aanspreeklikheidsdekking beskerm jou maatskappy teen eise deur derde partye wat vergoeding soek vir liggaamlike besering of eiendomskade wat 'n motorongeluk veroorsaak. Soos die meeste soorte versekering, is outomatiese aanspreeklikheid dekking onderworpe aan uitsluitings . Uitsluitings kan die dekking vir onversekerbare risiko's uitskakel of wat deur ander tipes polisse gedek word. Sommige uitsluitings verhoed sekere risiko's, maar voeg dan die dekking by wyse van uitsonderings terug.

Die volgende uitsluitings word gevind onder aanspreeklikheid dekking in 'n tipiese kommersiële motor beleid.

Verwagte of beoogde besering

Auto-aanspreeklikheidsversekering sluit liggaamlike besering of eiendomsskade uit wat van die versekerde se oogpunt verwag of bedoel word . Hierdie uitsluiting is algemeen van toepassing indien die versekerde wat in 'n eis of pak genoem word, opsetlik besering of skade veroorsaak het aan 'n derde party via 'n motorongeluk. Byvoorbeeld, jy maak 'n ander voertuig agter in die pad, met die doel om die ander bestuurder te benadeel. As die bestuurder beseer is en jou aanspoor vir liggaamlike besering, mag die eis nie gedek word nie.

Kontrakuele Aanspreeklikheid

Aanspreeklikheid wat u onder 'n kontrak aanvaar, is uitgesluit. Die dekking word egter verskaf vir aanspreeklikheid wat u onder 'n versekerde kontrak aanvaar, aangesien daardie termyn in die polis gedefinieer word.

Werkersvergoeding

U motorbeleid sal nie die voordele dek wat u verplig is om te betaal onder 'n werker se vergoeding, ongeskiktheid of werkloosheidsvergoedingswet nie.

Hierdie voordele moet voorsien word deur 'n werkersvergoedingsbeleid , ongeskiktheidspolis of regeringsprogram.

Werkgewer se Aanspreeklikheid

Jou motorbeleid uitsluit eise teen jou (die werkgewer) deur beseerde werknemers. Sulke eise word gedek deur werkgewers aanspreeklikheid dekking . Die uitsluiting bevat twee uitsonderings.

Die eerste bied dekking vir eise deur beseerde huishoudelike werknemers wat nie in aanmerking kom vir werkers vergoeding voordele. Die tweede uitsondering bied dekking vir aanspreeklikheid wat u aangegaan het onder 'n versekerde kontrak vir eise voortspruitend uit beserings aan u werkers.

Terwyl beseerde werkers tipies deur staatswette verbied word om hul werkgewer te dagvaar, word hulle gewoonlik toegelaat om iemand anders te dagvaar wat aanspreeklik mag wees vir hul besering. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n werknemer van 'n subkontrakteur beseer is in 'n motorongeluk by 'n werkplek. Die werker dagvaar die algemene kontrakteur vir nalatigheid . Algemene kontrakteurs wil nie gedagvaar word deur beseerde werknemers van onderaannemers nie. So vereis konstruksiekontrakte dikwels subkontrakteurs om aanspreeklikheid te aanvaar vir eise teen die GC wat voortspruit uit beserings aan die onderaannemers se werknemers. Die verbod op kontraktuele aanspreeklikheid wat hierbo genoem word, bied dekking vir hierdie aanname van aanspreeklikheid.

Medewerkersbeserings

Hierdie uitsluiting verhinder dekking vir 'n eis deur een werknemer teen 'n ander vir 'n besering op die werk. Die uitsluiting dien dieselfde doel as die uitsluiting van mede-werknemer in 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid .

Sorg, bewaring of beheer

Hierdie uitsluiting skakel die dekking uit vir skade aan 'n voertuig wat u besit of wat in u besit is (soos 'n huurvoertuig ).

Jy kan jouself beskerm teen fisiese verliese aan motors wat jy besit of huur deur fisiese skade dekking te koop. Die "versorging, toesig en beheer" -uitsluiting geld ook vir skade aan eiendom wat in of op 'n motor vervoer word. U kan verseker dat u eiendom in 'n voertuig vervoer deur transito-versekering te koop.

Hantering van eiendom

As 'n algemene reël dek motorbeleide liggaamlike besering of eiendomskade wat plaasvind tydens die laai of los van eiendom op of af van 'n bedekte motor. Byvoorbeeld, jy koop 'n swaar stuk laaghout by 'n hardeware winkel om in jou besigheid te gebruik. U en 'n winkelwerknemer laai die laaghout op u vragmotor wanneer u per ongeluk een kant daarvan laat val. Die laaghout val op die werker se voet en verpletter sy tone. As die werker vergoeding van u firma vereis vir sy besering, moet sy eis deur u motorbeleid gedek word.

Die dekking vir outomatiese aanspreeklikheid is nie van toepassing op beserings of skade wat plaasvind voordat u eiendomsbelasting op 'n motor begin of nadat die eiendom afgelaai is nie. Wanneer eiendom as "gelaai" of "gelaai" beskou word, kan dit wissel van staat tot staat. Ongelukke wat binne die "hantering van eiendom" -uitsluiting in u motorbeleid val, sal waarskynlik onder u algemene aanspreeklikheidsbeleid val. Dit is dus belangrik om beide tipes dekking te hê.

Beweging van eiendom

Jou motorbeleid sal nie beserings of skade dek wat voortspruit uit die beweging van eiendom deur 'n meganiese toestel nie (behalwe 'n handvragmotor) tensy die toestel aan 'n bedekte motor gekoppel is. Byvoorbeeld, 'n werknemer van joune lewer sakke beton na 'n werksplek. Jou werknemer gebruik 'n vurkhyser om die sakke te los wanneer hy per ongeluk die vrag laat val en 'n omstander beseer. Die beseerde party dagvaar jou vir liggaamlike besering. Die pak word nie deur u motorbeleid gedek nie, aangesien die vurkhyser nie aan u vragmotor geheg is nie. Die pak sal in plaas daarvan gedek word deur u aanspreeklikheidsbeleid.

Operasie van mobiele toerusting

Eise wat voortspruit uit die werking van mobiele toerusting word nie deur 'n kommersiële motorbeleid gedek nie. Aanspreeklikheidsdekking vir mobiele toerusting word verskaf deur 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid.

Voltooide bedrywighede

U motorbeleid dek nie eise wat beweer dat beserings of skade wat voortspruit uit werk wat u voltooi het nie. Sulke eise kan verseker word deur u algemene aanspreeklikheidsbeleid onder produkte-voltooide bedrywighede dekking.

besoedeling

Auto-aanspreeklikheidsversekering bevat 'n breë besoedeling van besoedeling .

Oorlog, Wedrenne

Eise wat voortspruit uit oorlog of wedrenaktiwiteite word uitgesluit. Outo-polisse is nie bedoel om sulke risiko's te dek nie.