Werknemersvergoedingsbeleid - Wat is bedek?

As u besigheid werkers in diens het, is u waarskynlik deur die staatsreg verplig om 'n werkersvergoedingsbeleid te koop. U beleid bestaan ​​waarskynlik uit die volgende dele: 'n Inligtingsbladsy (verklarings), die beleidsvorm en verskeie endossemente. Dit kan ook een of meer skedules insluit, soos 'n lys van liggings.

Klassifikasie en Gradering

Ingevolge 'n werkersvergoedingsbeleid, word jou maatskappy een of meer klassifikasies toegeken op grond van die tipe besigheid wat jy bedryf.

Byvoorbeeld, as u 'n winkel bedryf wat hardeware verkoop aan kleinhandelkliënte, kan u besigheid geklassifiseer word as 'n kleinhandelwinkel. Die premie wat u betaal vir werkers se vergoeding, hang af van die klassifikasies wat gebruik word, die tarief wat gehef word vir elke klassifikasie en die vergoeding wat u aan u werkers betaal (betaalstaat). Jou premie kan ook geraak word deur 'n ervaring-wysiger , wat jou vorige eise-ervaring weerspieël.

In feitlik alle lande word werknemersvergoedingskoerse, klassifikasies , beleidsvorme en ander kwessies rakende werkersvergoeding geadministreer deur 'n vergoedingskantoor vir staatswerkers. Baie staatsdepartemente funksioneer egter soos koersmakery, statistiese analise en vormontwikkeling aan 'n organisasie genaamd die Nasionale Raad op Vergoedingsversekering ( NCCI ). Hierdie state word na verwys as "NCCI-state." Die NCCI is 'n niewinsorganisasie wat deur versekeraars besit word.

Die NCCI-state gebruik 'n eenvormige klassifikasiestelsel, handleidings en reëls wat deur die NCCI ontwikkel is.

Sommige state gebruik nie die dienste van die NCCI nie. State soos Kalifornië, Wisconsin en Delaware bedryf onafhanklik. Hierdie state ontwikkel hul eie reëls en tariewe. Vier state (Ohio, Washington, Wyoming en Noord-Dakota) is uniek omdat hulle nie privaatversekering toelaat nie.

In hierdie state, wat monopolistiese state genoem word , moet versekeringspolisse uitgereik word deur 'n staatsversekeringsfonds.

Standaard Beleidsvorm

Die NCCI het 'n standaardwerkersvergoedingsbeleid ontwikkel wat in alle NCCI-state gebruik word. Die beleid word ook in baie onafhanklike state gebruik. Dit bied twee basiese bedekkings. Deel een dek Werkersvergoeding terwyl Deel Twee dek Werkgewers Aanspreeklikheid. Hierdie artikel fokus op Deel Een. Werkgewers Aanspreeklikheid Dekking word in 'n aparte artikel uiteengesit.

Werknemersvergoeding Dekking

Werknemersvergoeding dekking bied voordele aan werknemers wat in die loop van die werk beseer is. Die dekking word bekostig ongeag fout. Dit is, 'n beseerde werknemer hoef jou nie vir nalatigheid te dagvaar om voordele te bekom nie. Daarbenewens is 'n beseerde werker in die algemeen in aanmerking vir voordele, selfs al het sy of haar nalatigheid bygedra tot die besering. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n werknemer 'n kopbesering op 'n konstruksieterrein onderhou. Die besering kon waarskynlik vermy gewees het as die werknemer 'n harde hoed dra, soos hy opdrag gegee het om te doen. Tog moet die werker steeds vir voordele in aanmerking kom.

Staatswerkers vergoedingswette verskaf tipies die volgende tipes voordele :

Alhoewel die tipes voordele wat werkers vir werkverwante beserings ontvang, redelik konsekwent van een staat tot die ander is, kan die hoeveelheid voordele wat hulle bied, baie wissel van staat tot staat. Dus, die toepaslike werkersvergoedingswetgewing (van die staat waarin u werkplekke geleë is) is opgeneem in die polis.

Dit beteken dat die bepalings van u staat se vergoedingswet daadwerklik deel van u versekeringskontrak word .

Werkersvergoeding dek liggaamlike besering per ongeluk of liggaamlike besering deur siekte (beroepsiekte). Staatsreg bepaal watter beroepsiektes gedek word. 'N voorbeeld van 'n beroep siekte is asbestose. Die polis dek beserings wat veroorsaak word deur ongelukke wat gedurende die polisperiode plaasvind. Vir 'n siekte wat gedek moet word, moet dit veroorsaak of vererger word deur die diensvoorwaardes.

uitsluitings

Werkersvergoedingswette kan 'n beseerde werker ekstra voordele toeken as die werker beseer word as gevolg van iets wat jy doen of nie. Sê byvoorbeeld dat jy 'n vleiswinkel besit. Bill, een van u werknemers, het u verlede maand drie keer gevra om 'n gebroke wag op 'n vleissnitmasjien te vervang. Elke keer as Bill die wag genoem het, het hy hom vertel om sy eie besigheid te bedink en aan die werk te kom. Ongeveer 'n week na sy laaste versoek gebruik Bill die masjien wanneer die vleis hy sny, en hy skiet sy regtervinger per ongeluk.

As gevolg van u versuim om die snymasjien reg te stel, word Bill dubbel die werkers se vergoedingsvoordele toegeken wat hy andersins sou ontvang het. U werkersvergoedingsbeleid sal nie die oortollige voordele dek wat u as 'n boete moet betaal nie.

Die standaardwerkersvergoedingsbeleid bevat verskeie uitsluitings . Dit verklaar dat u versekeraar geen oortollige voordele sal betaal wat vereis word nie omdat:

Herstel van ander

As u versekeraar voordele betaal aan 'n werker wat beseer is weens iemand anders se nalatigheid, het u versekeraar die reg om subrogasie van die verantwoordelike party te verkry. Dit is, u versekeraar kan die bedrag van sy verliesbetaling van die partytjie wat die besering veroorsaak het, verhaal. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n werknemer vleis sny deur die handwag op 'n snymasjien te gebruik wanneer die wag wanfunksioneer. Die wanfunksionering veroorsaak dat die werker 'n besering opdoen.

Jou werkersvergoeding versekeraar sal voordele betaal aan die werker wat deur die wet vereis word. Dit het egter die reg om 'n produk-aanspreeklikheidsgedrag teen die snyvervaardiger in te dien in 'n poging om die betaling wat dit aan die werker gemaak het, te verhaal. U is onder die polis verplig om die versekeraar se reg te beskerm om sy betalings te verhaal van die persoon of entiteit wat verantwoordelik is vir die werker se besering.