Sorg, toesig of beheer uitsluitings

Die versorging, toesig en kontrole- uitsluiting verskyn in feitlik alle algemene aanspreeklikheid en kommersiële motoraanspreeklikheidsbeleid . Dit elimineer dekking vir skade aan eiendom wat aan iemand anders behoort, maar is vir een of ander doel aan u toevertrou.

Bailments

Die versorging, toesig en kontrole-uitsluiting is dikwels van toepassing op situasies waarby bailed eiendom betrokke is. 'N Borgtog bestaan ​​wanneer 'n persoon tydelike besit het van eiendom wat aan iemand anders behoort.

Die persoon wat die eiendom besit, word na verwys as die bailee, terwyl die eienaar die bailor is. 'N Borgtog behels nie oordrag van eienaarskap nie. Die borgtog kry nie eiendom aan die eiendom nie, dus moet hy of sy dit aan die eienaar terugbesorg wanneer die borgtog beëindig word.

'N Besigheid mag van 'n verskeidenheid redes besit hê van iemand anders se eiendom. Dit kan die eiendom hou vir veilige bewaring of om 'n soort werk daaraan te doen. Alternatiewelik kan 'n besigheid die eiendom verhuur of geleen het om vir 'n beperkte tydperk in sy bedrywighede te gebruik. Hier is voorbeelde van borgtogte:

In elk van die bogenoemde voorbeelde het u iemand anders se eiendom in u besit vir 'n spesifieke doel. U moet die eiendom aan sy eienaar terugbesorg wanneer daardie doel bedien is.

As die eiendom beskadig is voordat u dit terugbesorg, kan die eienaar terugbetaling vra deur 'n eiendomsskade- eis teen u besigheid in te dien.

Betekenis van sorg, bewaring of beheer

Soos voorheen genoem, bevat die meeste algemene aanspreeklikheids- en motoraanspraklikheidsbeleid 'n versorging, toesig of beheeruitsluiting. Dit is dus nuttig om te verstaan ​​wat die woorde sorg, toesig en beheer in die algemeen beteken. By die interpretasie van terme in 'n versekeringspolis, kyk howe dikwels na woordeboekdefinisies vir leiding. Hier is 'n paar woordeboekdefinisies van sorg, toesig en beheer:

Terwyl sorg, toesig en beheer verskillende definisies het, oorvleuel hul betekenisse ietwat. Daarbenewens is elkeen onderhewig aan interpretasie. Polishouers, versekeraars en howe interpreteer nie hierdie terme op dieselfde wyse nie.

Algemene Aanspreeklikheidsbeleid

In die ISO algemene aanspreeklikheidsbeleid is die versorging, toesig en beheeruitsluiting onder Dekking A, Liggaamlike Besering en Eiendomsskade Aanspreeklikheid. Dit kan gevind word in 'n groep uitsluitings getiteld skade aan eiendom.

Die uitsluiting skakel die dekking vir eiendomskade uit:

Persoonlike eiendom in die versorging, bewaring of beheer van die versekerde

Let daarop dat die versorging, toesig of beheer uitsluitings slegs op persoonlike eiendom van toepassing is. Dit is nie van toepassing op vaste eiendom, wat grond en geboue beteken nie. (Skade aan geboue word in ander dele van die skade aan eiendomsuitsluiting aangespreek.) Verder verwys die uitsluiting na "sorg, toesig of beheer", nie "sorg, toesig en beheer nie." Dit beteken dat "sorg", "toesig" en "beheer" gewoonlik onafhanklik beskou word. Die uitsluiting geld ook vir persoonlike eiendom in die versorging, toesig of beheer van die versekerde. In aanspreeklikheidsversekering beteken die versekerde gewoonlik die versekerde wat in 'n eis of pak genoem word.

Voorbeelde van uitgesluit eise

Die volgende voorbeelde illustreer die tipes aansprake dat versorging, toesig en beheer van uitsluiting ontwerp is om uit te sluit:

Kommersiële motorbeleid

Die ISO Business Auto Policy bevat ook 'n versorging, toesig en beheer uitsluiting. Die uitsluiting is in die afdeling vir outomatiese aanspreeklikheid. Die bewoording verskyn hieronder.

Eiendomsbeskadiging of besoedelde koste of koste wat verband hou met eiendom wat besit of vervoer word deur die versekerde of in die versekerde se versorging, toesig of beheer. Maar hierdie uitsluiting is nie van toepassing op aanspreeklikheid ingevolge 'n sypaadjie-ooreenkoms nie.

Die versorging, toesighouding en beheeruitsluiting elimineer dekking vir skade aan eiendom (insluitende voertuie) wat in u sorg, toesig of beheer is, of dit deur u of iemand anders besit word. Die uitsluiting is van toepassing op skade aan eiendom en besoedeling opruimings . Hier is voorbeelde van uitgesluit eise. Veronderstel in al die volgende scenario's dat u besigheid alle voertuie in besit van maatskappye besit het vir aanspreeklikheid onder 'n kommersiële motorbeleid.

In die voorbeelde hierbo genoem, sal die skade aan die vragmotor, die rekenaar en die huurmotor onderhewig wees aan die versorging, toesig of beheeruitsluiting. U kan u besigheid verseker teen skade aan voertuie wat u besit of huur deur die aankoop van kommersiële motor fisiese skade dekking. Skade aan eiendom wat u in voertuie vervoer, kan onder die versekering van binnelandse transito gedek word .

Uitsondering vir Sidetrack-ooreenkomste

Die versorging, toesig en beheer uitsluitings wat voorkom in die standaard algemene aanspreeklikheid en kommersiële motor beleid bevat 'n uitsondering vir aanspreeklikheid aanvaar onder 'n sidetrack ooreenkoms. 'N Sidetrack (ook genoem 'n spur) is 'n kort deel van die spoor wat tussen 'n besigheidsinstelling en die hoofspoorbaan loop. 'N Sidetrack-ooreenkoms is 'n kontrak tussen 'n spoorweg en 'n sake-entiteit waarin die spoorweg die besigheid toelaat om 'n sypaadjie te gebruik. In ruil daarvoor stem die besigheid in om die spoorweg te vrywaar indien dit gedagvaar word as gevolg van die nalatige gebruik van die syspoor.