Wat is nalatigheid in die wetlike sin?

Nalatigheid in regsake. Nalatigheid in regsake

Wat is nalatigheid? Hoe handel die regstelsel met nalatigheid?

Die beste manier om nalatigheid te verklaar, is met enkele voorbeelde:

Nalatigheid doen nie iets wat 'n redelike persoon sou sê moes gedoen het nie, met die gevolg dat daar skade aan iemand anders gedoen word. Of nalatigheid bestaan, word in 'n hofsaal beslis, deur middel van 'n siviele of kriminele regsgeding.

In die regsverstand is nalatigheid 'n gemene regskonsep wat die versuim van 'n plig om redelike sorg uit te oefen of om op te tree in ooreenstemming met hoe ander redelike mense moet optree, behels. Black's Law Dictionary sê dat nalatigheid die "versuim om die standaard van sorg wat 'n redelike omsigtige persoon sou uitgeoefen het in 'n soortgelyke situasie uit te oefen."

Voorwaardes vir nalatigheid

Ten einde nalatigheid in die hof te bewys, moet aan vier voorwaardes voldoen word:

Nog 'n manier om hierdie konsep te verklaar, is om te sê dat 'n individu nie sy of haar plig het om ander van skade te beskerm nie.

Byvoorbeeld, in die tweede geval hierbo, is 'n sake-eienaar verplig om seker te maak die kantoor is veilig vir kliënte.

As die eienaar versuim om op te tree om seker te maak van die kantoor se veiligheid, en sy mislukking is die oorsaak van skade aan 'n ander, is dit nalatigheid.

As enige van hierdie vier punte, in volgorde, nie bewys kan word nie, is nalatigheid nie teenwoordig nie. Byvoorbeeld, alhoewel skade veroorsaak kan word, as daar geen plig was om op te tree nie, is daar geen nalatigheid nie. Of as dit kan bewys word dat die plig om op te tree, niks te doen gehad het met die skade (dit was nie die oorsaak van die skade nie), kan nalatigheid nie aangekla word nie.

Standaard van sorg hang af van die situasie

Standaard van versorgingsdefinisies hou verband met die graad van sorg wat 'n redelike persoon in die gegewe situasie sou uitgeoefen het. Die konsep van versorgingsstandaard is gebaseer op 'n "redelike persoon" -standaard, wat verander op grond van omstandighede. Byvoorbeeld, wat redelik is vir 'n gemiddelde persoon in 'n mediese noodsituasie is nie redelik vir 'n mediese dokter wat aan 'n hoër standaard gehou word nie.

Wanpraktyk as 'n vorm van nalatigheid

Malpracticeis is bloot nalatigheid met 'n hoër standaard van sorg. Byvoorbeeld, as 'n dokter 'n pasiënt beseer, het sy 'n lisensie en word hy tot 'n hoër standaard gehou.

Verdediging tot nalatigheid

Skadeloosstelling Ooreenkomste en Nalatigheid

Sommige besighede sluit in skadeloosstellingsooreenkomste in kontrakte om nalatigheidseise te voorkom. 'N Skadeloosstellingsooreenkoms sluit in "onskadelike" taal, en sê dat die besigheid nie nalatig kan word vir sy optrede nie. Maar hierdie soort taal beskerm nie teen 'n nalatigheidsgeding nie, en dit is beter buite ooreenkomste as dit die enigste doel van die taal is.