Wat is kontraktuele aanspreeklikheid?

Aanspreeklikheid wat een party namens 'n ander deur middel van 'n kontrak aanvaar, word kontraktuele aanspreeklikheid genoem . Dekking vir kontraktuele aanspreeklikheid word outomaties ingesluit in 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid . Hierdie artikel sal verduidelik wat hierdie dekking behels en waarom dit belangrik is.

Soos baie besighede, kan u maatskappy werk vir ander maatskappye verrig. Alternatiewelik mag u firma ander maatskappye huur om namens hulle werk te verrig.

In beide gevalle het jy waarskynlik 'n kontrak onderteken wat 'n skadeloosstellingsooreenkoms bevat.

'N Skadeloosstellingsooreenkoms is 'n belofte van een party om aanspreeklikheid namens iemand anders te aanvaar. In 'n tipiese vrywaringsooreenkoms stem partytjie X in dat indien Party Y deur Party Z gedagvaar word weens Part X se nalatigheid , sal Partytjie Party Y vergoed (vergoed) vir koste wat voortspruit uit Party Z se regsgeding. 'N Skadeloosstellingsooreenkoms word ook 'n onskadelike ooreenkoms genoem. Hier is 'n tipiese voorbeeld.

voorbeeld

Besige Bouers, 'n algemene kontrakteur , is gehuur deur 'n eiendomsaandeelhouer, genaamd Prime Properties, om 'n kantoorgebou, Prime, te herbou. Besige Bouers huur Edwards Electrical om die ou bedrading in die gebou uit te roei en vervang dit met nuwe bedrading. Besig om te weet dat as Edwards Electrical 'n fout maak tydens die elektriese werk, kan iemand beseer word of iemand se eiendom beskadig kan word. Die beseerde party kan vergoeding soek vir die besering of skade deur Busy Builders sowel as Edwards Electrical te dagvaar.

Om homself te beskerm teen sulke pakke, vereis Busy Edwards Electrical 'n kontrak wat 'n skadeloosstellingsooreenkoms bevat, onderteken.

Die skadeloosstellingsooreenkoms bepaal dat indien iemand liggaamlike besering of eiendomsbeskadiging onderhou weens Edwards se nalatigheid om die bedradingwerk uit te voer, en die partytjie Busy Builders sę, sal Edwards die verlies betaal.

Die kontrak vereis dat Edwards aanspreeklikheid aanvaar vir enige skade wat as gevolg van die regsgeding teen Besige Bouers geassesseer word. Daarbenewens sal Edwards waarskynlik verantwoordelik wees vir die verdediging (of die koste van verdediging betaal). Besig teen die regsgeding.

Oordrag van risiko

Soos hierdie voorbeeld aantoon, kan 'n kontrak gebruik word as 'n meganisme vir die oordrag van risiko. Besige Bouers het 'n skadeloosstellingsooreenkoms gebruik om die risiko van moontlike regsgedinge aan Edwards Electrical oor te dra. Aangesien die elektriese kontrakteur die bedradingwerk gaan doen, is dit beter as die Besige Bouers om verliese wat verband hou met daardie werk, te voorkom. Om hierdie rede aanvaar Edwards die risiko's wat verband hou met bedradingverwante verliese.

'N Skadeloosstellingsooreenkoms oorskakel van Part A na Party B die finansiële gevolge van 'n verlies. Dit skakel nie Party A se aanspreeklikheid vir die beseerde persoon uit nie. In die Busy Builders-voorbeeld het Edwards Electrical ingestem om enige skadevergoeding en verdedigingskoste te betaal wat voortspruit uit regsgedinge teen Besig wat uit Edwards se werk voortspruit. Die ooreenkoms sal nie regsgeding deur derde partye teen Besige Bouers verhinder nie, en sal ook nie Busy se aanspreeklikheid teenoor 'n beseerde derde party beïnvloed nie. Dit dra net van Besige Bouers na Edwards Electrical, aanspreeklikheid vir die finansiële gevolge van die regsgeding (skadevergoeding en verdedigingskoste).

Aanspreeklikheid Dekking

Baie sake-eienaars doen kontrakte wat vrywaringsooreenkomste bevat. Voorbeelde hiervan is eiendomshuurkontrakte, toerustinghuurkontrakte, huurkontrakte en konstruksie-ooreenkomste. Sulke kontrakte is baie algemeen. Dus, aanspreeklikheid wat u onder sulke kontrakte aanvaar, word outomaties gedek deur die standaard algemene aanspreeklikheidsbeleid. Soos hieronder uiteengesit, word kontraktuele aanspreeklikheid gedek deur 'n uitsondering op 'n uitsluiting wat gevind word onder Dekking A, Liggaamlike Besering en Eiendomsskade Aanspreeklikheid.

Uitsluiting van kontraktuele aanspreeklikheid

As u na die aanspreeklikheidsbeleid vir liggaamlike beserings en eiendomsbeskadiging gekyk het, kan u dink dat dit nie kontraktuele aanspreeklikheid dek nie. Dit is omdat Dekking A 'n kontraktuele aanspreeklikheidsuitsluiting bevat. Die uitsluiting is van toepassing op liggaamlike besering of eiendomskade waarvoor die versekerde verplig is om skadevergoeding te betaal weens die aanvaarding van aanspreeklikheid in 'n kontrak of ooreenkoms.

Hierdie uitsondering bevat egter twee uitsonderings.

Aanspreeklikheid wat die versekerde in die afwesigheid van die kontrak sal hê

Die polis dek liggaamlike besering of skade aan eiendom waarvoor u aanspreeklik sou wees indien die kontrak nie bestaan ​​het nie. Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n vurkhyser van 'n toerustinghuurmaatskappy huur. U gebruik die vurkhyser om kratte buite u pakhuis te skuif wanneer u per ongeluk 'n vragmotor van u naburige buurman tref. U het waarskynlik 'n huurooreenkoms geteken wat u aanspreeklik maak vir skade wat u aan die vurkhyser en aan ander eiendom veroorsaak. Ongeag die bepalings van die huurooreenkoms, is u wettiglik aanspreeklik vir u buurman onder die gemenereg vir die skade wat u aan sy vragmotor veroorsaak het.

Aanspreeklikheid aanvaar onder 'n versekerde kontrak

Die polis dek ook aanspreeklikheid wat deur 'n versekerde onder 'n versekerde kontrak aanvaar word , indien die besering of skade plaasvind nadat die kontrak uitgevoer is. Versekerde kontrak is 'n omskrewe term in die polis.

Versekerde kontrakte word as 'n uitsondering op die uitsluiting gedek. U word dus outomaties gedek vir enige kontrak wat u aangaan gedurende die polisperiode wat voldoen aan die definisie van versekerde kontrak .

Let daarop dat kontraktuele aanspreeklikheid slegs van toepassing is op liggaamlike besering of eiendomskade. As u aanspreeklikheid aanvaar onder 'n kontrak namens iemand anders vir eise wat persoonlike en advertensiebesering aanspreek, sal die eise nie onder u aanspreeklikheidsbeleid gedek word nie. Kontrakuele aanspreeklikheid word spesifiek uitgesluit onder persoonlike en reklame beserings aanspreeklikheid dekking (Dekking B).