Kommersiële Eiendomsversekering vir Beeldende Kunste

Baie besighede versier hul werkplek met skilderye, standbeelde, Persiese matte, wandtapies en ander kunswerk. In kommersiële versekering word hierdie items fyn kuns genoem . Om jou besigheid te beskerm teen die verlies aan waardevolle items, moet jy die beste kunste dekking aankoop.

Beperkings op eiendomsbeleid

Kunswerk, versamelstukke en soortgelyke items kwalifiseer as gedekte eiendom onder 'n standaard kommersiële eiendomsbeleid .

Baie beleide bevat egter bepalings wat die dekking vir sodanige eiendom beperk.

waardasie

Een groot probleem is waardasie. In baie beleide geld die vervangingskoste dekking nie vir kunswerke, antiek of skaars artikels nie. Selfs as u verkies het om u besigheidspersoonlike eiendom op 'n vervangingskostebasis te verseker, sal enige verlies met kunswerke bepaal word gebaseer op die werklike kontantwaarde van die beskadigde item. "Kunswerke" sluit ets, prente, beeldmateriaal, albasters, brons, porselein, en bric-a-brac in. Hierdie items kan duur wees om te herstel en moeilik om te vervang. Sommige kan uniek en moeilik wees vir jou versekeraar om akkuraat te waardeer. Om hierdie redes behoort kunskuns nie op 'n werklike kontantwaardebasis verseker te word nie.

uitsluitings

Baie kommersiële eiendomsbeleide sluit gevare uit waar skilderye en ander beeldende kunste kwesbaar kan wees. Hier is voorbeelde:

Die eerste vyf uitsluitings wat hierbo gelys word, is dikwels onderworpe aan 'n uitsondering vir gevolglike verlies deur 'n "gespesifiseerde oorsaak van verlies" (genoem gevaar).

Dit wil sê, as temperatuur veranderinge, humiditeit ens. Lei tot 'n vernoemde gevaar, word die skade wat deur die genoemde gevaar gedek word, gedek. Byvoorbeeld, voëls wat naby 'n ligte toestel nes, maak 'n vuur in jou maatskappy se gebou. Die vuur beskadig 'n skildery wat op jou kantoormuur hang. Nestende voëls is 'n uitgesluit gevaar, maar 'n vuur is 'n "gespesifiseerde oorsaak van verlies." Die skade aan u skildery moet dus gedek word.

Breekbeperking

Baie beleide bevat 'n Beperkings-afdeling wat dekking vir breek van breekbare items soos statuary, albasters en chinaware uitsluit. Breek van sodanige eiendom word uitgesluit tensy dit uit 'n "gespesifiseerde oorsaak van verlies" voortspruit.

Byvoorbeeld, vandale breek een nag in jou kantoor en gooi 'n waardevolle standbeeld op 'n betonvloer. Die standbeeld breek. Aangesien die breuk as gevolg van 'n bedekte gevaar (vandalisme) ontstaan ​​het, moet die skade aan die standbeeld bedek word. Die skade sal egter nie gedek word indien die wet gebreek het nie omdat 'n werknemer dit per ongeluk van 'n rak afgetrek het waarop dit vertoon is.

Beeldende Kunste Dekking

Om die redes hierbo genoem, moet jy nie op jou kommersiële eiendomsbeleid staatmaak om waardevolle kunswerk te dek nie. Om u besigheid teen verliese te beskerm, moet u fyn kunsversekering koop.

Hierdie dekking word dikwels deur ' n endossement by 'n kommersiële eiendomsbeleid gevoeg. Dit kan ook op sigself as 'n afsonderlike beleid geskryf word. 'N Goeie kunsvorm of endossement word dikwels na verwys as 'n fyn kunsvlater .

Die volgende bespreking fokus op die fisiese kunsdekking wat tipies deur klein ondernemings aangekoop word. Hierdie dekking is ontwerp vir maatskappye wat waardevolle kunswerk besit, maar nie in die beeldende kuns besigheid is nie. Museums, kunshandelaars, uitstallings, kommersiële kunstenaars en ander kunsverwante ondernemings vereis gespesialiseerde dekking.

waardasie

Die meeste beeldende kunsvorms dek kunswerk en ander versamelstukke op 'n ooreengekome waardebasis . Dit beteken dat jy en jou versekeraar op die waarde van elke item aan die begin van die polisperiode saamstem. As 'n stuk kunswerk verlore, beskadig of gesteel is, sal die verlies bereken word op grond van die ooreengekome waarde.

'N Aftrekbaar is van toepassing op elke verlies.

Maak seker dat die waardes wat u aan u versekeraar voorlê, akkuraat wees by die aankoop van fyn kunsdekking. As jy nie seker is oor die waarde van 'n item nie, moet die eiendom deur 'n betroubare waardeerder geëvalueer word. U polis moet 'n lys van elke versekerde item en sy ooreengekome waarde insluit. As 'n item vernietig of gesteel word, sal u versekeraar nie meer betaal as die ooreengekome waarde minus die aftrekbare bedrag nie.

Bedekte eiendom

Die meeste klein besighede wat 'n fisiese kuns drywer koop, word onder 'n geskeduleerde vorm verseker. Hierdie tipe vorm dek die items wat in die verklarings gelys word. Ongeskeduleerde eiendom word nie gedek nie. 'N Voordeel van 'n geskeduleerde vorm is dat die waarde van elke versekerde item in die skedule aangedui word. Sake-eienaars weet vooraf hoeveel hulle van hul versekeraar sal ontvang indien 'n versekerde item 'n totale verlies onderhou.

Besigheidsinskrywings wat nuwe kunswerke koop, kan dikwels oorweeg om kunsdekking onder 'n kombersvorm te koop. Laasgenoemde dek enige eiendom wat voldoen aan die definisie van "fyn kuns" in die beleid. Versekerde items hoef nie individueel gelys te word nie.

Die meeste fyn kunsvorms dek eiendom wat jy besit sowel as eiendom wat in jou hoedanigheid is, maar in besit van iemand anders. Byvoorbeeld, jou besigheid vertoon kunswerk wat deur 'n kunstenaar besit word. As die kunswerk op u polis geskeduleer is, kwalifiseer dit as gedekte eiendom.

Baie vorms bied beperkte dekking vir eiendom wat in transito is of op 'n plek wat jy nie besit nie. Eiendom wat by 'n uitstalling vertoon word, kan spesifiek uitgesluit word. Lees u beleid sorgvuldig deur voordat u die werf van die werf verplaas.

Die meeste skedule vorms bied 'n mate van dekking vir beeldende kunste wat jy gedurende die polisperiode verkry. Die limiet is gewoonlik laag, en die dekking is korttermyn (dikwels 30 dae). As u nuwe kunswerk koop, kontak u versekeraar dadelik om die item by u polis te voeg.

Uitgesluit Gevare

Kunsvorms bevat minder uitsluitings as 'n standaard eiendomsbeleid. Die meeste dek skade veroorsaak deur enige risiko wat nie spesifiek uitgesluit word nie. Hier is 'n paar algemene uitsluitings:

Die breekuitsluiting is dikwels soortgelyk aan die een wat in standaard eiendomsbeleid voorkom. Hierdie uitsluiting kan egter vir 'n addisionele premie uitgeskakel word. Dekking vir vloed en aardbewing kan ook beskikbaar wees.

Uitgebreide Dekking Endossemente

Klein besighede kry dikwels fyn kunsdekking as deel van 'n "uitgebreide dekking" endossement wat aan 'n kommersiële eiendom of sake-eienaar se beleid gekoppel is. Baie versekeraars bied hierdie endossemente as bemarkingsinstrument aan. Hulle is 'n gerieflike manier om 'n groep bedekkings teen 'n billike prys te bekom.

Daar is verskeie kwessies om te oorweeg wanneer fyn kunsversekering voorsien word onder 'n "uitgebreide dekking" endossement. Eerstens is die limiet gewoonlik laag, soos $ 10,000 of $ 25,000. Hierdie limiet kan onvoldoende wees om 'n waardevolle stuk kunswerk te dek. 'N Tweede probleem is 'n waardasie. Onder baie endossemente word beskadigde beeldende kunste gewaardeer op grond van die minste van die volgende:

Soos voorheen genoem, moet fisiese kunste nie op 'n werklike kontantwaardebasis verseker word nie.

Derdens kan kunskuns onderhewig wees aan dieselfde uitsluitings in die eiendomsbeleid. Sommige endossemente wysig die uitsluitingsafdeling in die beleid sodat slegs 'n paar van hulle van toepassing is op beeldende kunste. Ander maak glad nie veranderinge nie.