Aanpassers, onderskrywers en ander versekeraars

Eiendoms- / ongevalleversekeraars gebruik 'n verskeidenheid werkers soos aanpasers, onderskrywers en eise-eksaminatore. Hierdie werkers maak belangrike besluite oor jou versekeringsdekking. Omdat baie van hierdie individue min of geen interaksie met polishouers het nie, mag u nie bewus wees dat hulle bestaan ​​nie. Hierdie artikel sal die verskillende funksies wat deur werknemers van versekeringsmaatskappye uiteengesit word, uiteensit en hoe dit jou as polishouer raak.

Tipes Versekeringsmaatskappye

Die funksies wat by versekeringsmaatskappye uitgevoer word, wissel ietwat afhangende van die metode wat versekeraars gebruik om hul produkte te versprei. Die meeste versekeraars val in een van die volgende drie groepe:

Versekeringsmaatskappy Werknemers

Hier is die hoof werksgeleenthede wat deur werknemers van eiendoms- / ongevalleversekeringsmaatskappye uitgevoer word. Soos hieronder aangedui, bestaan ​​hierdie werksgeleenthede nie in alle maatskappye nie.

Kliente Diens Verteenwoordiger

Soos hierbo genoem, gebruik versekeringsmaatskappye wat as direkte skrywers werk, nie agente of makelaars om hul produkte te versprei nie.

Inteendeel, hulle verkoop beleid deur kliëntediensverteenwoordigers (MVO's). 'N MVO is in diens van die versekeraar. Hy of sy kommunikeer met kliënte via die telefoon, die internet of 'n plaaslike verkoopskantoor. Wanneer 'n nuwe kliënt 'n beleid aanvra, versamel die MVO inligting en lewer 'n kwotasie. Nadat die polis uitgereik is, bly die KSR die primêre kontak van die kliënt vir alle aangeleenthede wat verband hou met die ander polis as eise.

Eksklusiewe Agente

'N eksklusiewe agent verkoop direk aan versekeringskopers namens een versekeraar. 'N eksklusiewe agent kan 'n werknemer van die versekeraar of ' n onafhanklike kontrakteur wees . Wanneer genader word deur 'n versekeringskoper, versamel die agent inligting en lewer 'n kwotasie. As die kliënt 'n polis aankoop, word die agent die polishouer se primêre intermediair by die versekeraar. Die agent dien die beleid en hanteer alle aangeleenthede wat daarmee verband hou, behalwe vir eise.

Verkoopsverteenwoordigers

Sommige versekeraars gebruik verteenwoordigers van verkope om nuwe kliënte te lok. Hierdie werknemers noem potensiële kliënte en bemark die maatskappy se produkte. In die verlede het baie versekeraars wat onafhanklike agente aangewend het, werknemers in diens gehad. Hierdie werkers het besigheid geskep deur noue verhoudings met agente te ontwikkel.

In die afgelope jaar het baie versekeraars hul verkoopspersoneel uitgeskakel. Onderskrywers is nou verantwoordelik vir take wat voorheen deur verteenwoordigers uitgevoer is.

Kommersiële Onderskrywer

Onderskrywers ontvang voltooide aansoeke van MVO's, agente of makelaars. Onderskrywers besluit of versekeringsaansoekers voldoen aan die versekeraar se onderskrywingsriglyne. Gestel jy wil 'n kommersiële motorbeleid koop. Die onderskrywer hersien jou aansoek. Hy of hy oorweeg die tipe besigheid wat u bedryf, u verliesgeskiedenis, u finansiële data, u werknemers se rekords en verskeie ander inligting.

Die onderskrywer gebruik hierdie data om vas te stel of jou maatskappy 'n gemiddelde, beter as gemiddelde of onder gemiddelde risiko is. U risiko's word in u premie weerspieël. Goeie risiko's betaal minder as swak risiko's.

Die onderskrywer se werk eindig nie wanneer jy 'n polis koop nie. Hy of sy sal voortgaan om jou premie- en verlieservaring te monitor. Onderskrywers hersien jaarliks ​​beleide. Hy of sy sal bepaal of u polis hernu moet word en so ja, die premie wat gehef moet word.

Versekeringsaanpasser

Versekeringsaanpassings koppelvlak met polishouers oor aangeleenthede wat verband hou met eise. 'N Versteller kan 'n werknemer van die versekeraar of 'n onafhanklike kontrakteur wees. 'N polishouer mag 'n openbare aanpasser aanstel om namens die polishouer te onderhandel met die versekeraar se aansteller.

Nadat u 'n eis ingedien het, sal 'n versekeringsaanpasser die besonderhede van u verlies nagaan en enige eiendom (joune of eiser) wat beskadig is, inspekteer. Hy of sy sal getuies, eisers, dokters, polisie en ander individue ondervra wat inligting oor die eis het. Die aanpasser sal ook u polis hersien om vas te stel of die verlies gedek is. Hy of sy mag ' n skikking met u (of die eiser) onderhandel en betalings toestem.

Eis Eksaminator

Eisondersoekers hersien eisinligting wat deur aanpassers verskaf word om te bepaal of die eise behoorlik hanteer is. Eksaminatore hersien nie elke eis nie. Hulle fokus op diegene wat kompleks, ernstig, twyfelagtig is of andersins ekstra aandag benodig. Eksaminatore betree eisbetalings, reserwe bedrae en ander data in die versekeraar se rekenaarstelsel. Hulle kan ondervraging van getuies, prokureurs, dokters en ander wat betrokke is by die eis. Eksaminatore hou van eise by totdat hulle gefinaliseer is en alle koste is geverifieer.

Verliesbeheerder

Die meeste versekeraars bied risikobeheerdienste deur middel van 'n verliesbeheer-afdeling. Verliesbeheerpersoneel maak fisiese inspeksies van geboue, voertuie en ander versekerde eiendom om te verseker dat dit veilig en vry is van gevare. Inspekteurs opvoed polishouers oor moontlike gevare op hul eiendom, en watter stappe hulle kan doen om hul geboue veiliger te maak.

As u werkersvergoeding dekking het , kan 'n inspekteur u werknemers monitor om seker te maak dat hulle die korrekte veiligheidstoerusting gebruik. As jy 'n kommersiële motorbedekking het , kan 'n verliesbeheerder jou voertuie inspekteer. Sodra die inspeksie voltooi is, kan die verteenwoordiger wysigings aanbeveel om gevare te verminder of uit te skakel.

Sommige aanbevelings kan opsioneel wees. Ander mag verpligtend wees, wat beteken dat u die aanbevole veranderinge moet maak om u dekking te behou. Die verliesbeheerverslag word aan die onderskrywer gestuur, wat die inligting gebruik om u risiko's verder te evalueer.

Premium Ouditeur

Baie versekeringspolisse is onderworpe aan 'n jaarlikse oudit . 'N Premie ouditeur kan u perseel besoek om u finansiële rekords te hersien. Hy of sy kan jou betaalstaat, verkope en ander rekords analiseer om seker te maak dat die data akkuraat is. Ouditeure kan telefonies oudits doen. Die ouditeur sal u finale premie bepaal en dit vergelyk met u aanvanklike (deposito) premie. As die twee nommers verskil, mag u 'n bykomende premie of 'n terugbetaling ontvang.

aktuaris

Aktuarisse bepaal die tariewe wat jy betaal. Hulle gebruik wiskundige modelle om voorspellings te maak oor toekomstige verliese. Hulle help om nuwe produkte te skep deur pryse te ontwikkel en toekomstige ervaring te voorspel. Aktuarisse help versekeraars om vas te stel watter tariewe moet hef om met ander versekeraars te kompeteer, maar bly steeds winsgewend.