Loon Garnishment Inligting vir Werkgewers

Antwoorde op vrae deur werkgewers oor loonversiering

Baie werkgewers het ontvangskennisgewings vir werknemers ontvang. As dit die eerste keer is dat jy so 'n kennisgewing ontvang het, is hier die inligting wat jy nodig het.

Wat is garnishment?

Garnering is 'n geregtelike proses waarin 'n skuldeiser of potensiële skuldeiser die hof versoek om 'n derde party te bestel om oor te skakel na die skuldeiser se eiendom (soos lone of bankrekeninge) wat deur daardie party gehou word.

Byvoorbeeld, die party wat die vonnis in die hof vir klein eise wen, kan die hof vra om die loon van die verliesparty te verskerp, om die betaling van die verskuldigde bedrae te dwing.

'N Loonversiering is 'n spesifieke soort versiering waarin 'n skuldeiser of regeringsagentskap (soos die IRS) vereis dat 'n werkgewer die lone van 'n werknemer versier. Party gevalle waar loonversiering gebruik word, kan wees vir die betaling van skuld, kinderondersteuning of onbetaalde belasting.

Wat is die wet met betrekking tot versiering?

Die federale wet met betrekking tot versiering is deel van die Wet op Verbruikerskredietbeskerming, wat deur die Departement van Arbeid geadministreer word.

Wat is die maksimum wat geneem kan word uit 'n werknemer se besoldiging deur versiering?

Die federale wet beperk die bedrag wat in besit geneem word tot die minste van 25 persent van 'n werknemer se besteebare verdienste of die hoeveelheid wegdoenbare verdienste is meer as 30 keer die federale minimum uurlikse loon, wat ook al minder is.

Verskeie uitsonderings op hierdie beperking:
'N groter bedrag van 'n werknemer se lone te versorg word vir kinderondersteuning, bankrotskap, of federale of staatsbelastingbetalings. En 'n werknemer kan vrywillig saamstem om 'n groot bedrag af te trek vir betalings aan 'n skuldeiser of krediteure.

Watter deel van 'n werknemer se verdienste kan versier word?

U kan lone, salarisse, kommissies en bonusse oorweeg as inkomste wat versier kan word.

Pensioene en aftree-inkomste kan ook versier word. Wenke word nie beskou as lone vir die doel van versiering nie. Sien meer oor besteebare inkomste en versiering, hieronder.

Kan ek 'n werknemer beëindig wie se lone gegarneer is?

Federale wet sê dat jy nie 'n werknemer kan beeindig wie se lone vir een skuld geskenk is nie. Maar die wet beskerm nie 'n werknemer van ontslag indien die werknemer se verdienste vir 'n tweede of daaropvolgende skuld aan beslaglegging onderworpe is nie.

Wat as die staatswet in stryd is met die federale loonvergaringswette?

As 'n staatsloonversekeringswet verskil van Titel III, moet die werkgewer die wet nakom wat die kleiner versiering tot gevolg het, of die ontslag van 'n werknemer verbied omdat sy of haar verdienste vir meer as een skuld onderhewig was aan versekering.

LaToya Irby, Krediet- / Skuldkenner, sê: "Alle lande maak voorsiening vir loonvergoeding vir kinderondersteuning en onbetaalde belastingskuld. Sommige state verleen nie loonvergoeding vir skuldeiserskuld nie - Noord-Carolina, Pennsylvania, Suid-Carolina en Texas."

Wat is Ingesluit in besteebare inkomste vir garneringsdoeleindes?

Die federale wet beperk die bedrag wat in beslaglegging gebaseer is op besteebare inkomste, wat die bedrag is wat oorbly nadat wettige vereiste aftrekkings gemaak is, soos FICA-belasting (Maatskaplike Sekuriteit en Medicare) en werknemer se deel van staatswerkloosheidsversekering.

Aftrekkings wat nie deur die wet vereis word nie, soos vakbonde, gesondheidsversekering, aftree spaarbydraes (behalwe soos vereis deur die wet) kan gewoonlik nie van bruto verdienste afgetrek word wanneer die besteebare verdienste vir versieringsdoeleindes bereken word nie.

Kan ek deur 'n werknemer gesoek word vir versieringslone?

Nie as jy optree onder die hofbevel of bevel van 'n federale agentskap soos die IRS en as jou versiering binne die perke van die federale of staatsreg is.

'N onlangse hofsaak behou die reg van 'n werkgewer om lone te versamel indien dit deur die regsbevel gerig word. In 'n 2010-geval het 'n werknemer sy werkgewer gedagvaar omdat die werkgewer nie 'n belastingversekering sou stop of die bedrag verminder nie. Die werknemer het sy saak verloor, en die appèlhof het die besluit gehandhaaf. [Bullock v. Bimbo Bakeries USA Inc. No. 10-2376, 3rd Cir.].

In die algemeen is dit belangrik om te onthou dat jy (as werkgewer) die wet moet volg en jy moet werknemersloon versamel wanneer jy 'n kennisgewing ontvang.

Disclaimer: Die inligting in hierdie artikel en op hierdie Guide Site is bedoel om algemeen te wees en is nie bedoel om belasting of regsadvies te wees nie. Wette en regulasies verander, en elke situasie is uniek; Maak seker dat jy met 'n prokureur kyk as jy verdere vrae het oor loonversiering.