Hoe om 'n Besigheidsplan Stap vir Stap te skryf

Die Besigheidsplan Oorsig

Moet weet hoe om 'n sakeplan te skryf? In hierdie artikel word verduidelik hoe u 'n besigheidsplan omskryf, waarin u die afdelings in die volgorde waarin hulle in u voltooide plan verskyn, 'n kort uiteensetting sal gee van elke afdeling om u te help om georganiseer te word en u deur die proses te lei.

In elk geval volg die gedeelte titel skakel u na 'n artikel wat beskryf hoe om die betrokke gedeelte van die plan te skryf, terwyl daar in sommige gevalle ook voorbeelde is wat u as modelle kan gebruik om daardie gedeelte te skryf.

As u deur elke afdeling van hierdie uiteensetting werk, sal u uiteindelik 'n volledige, deurdagte sakeplan hê wat u in staat sal stel om by 'n finansiële instelling in te dien ten einde 'n lening of potensiële beleggers vir ekwiteitsfinansiering te versoek in jou besigheid.

Besigheidsplan oorsig

1) Die Uitvoerende Opsomming

Terwyl dit eers verskyn, word hierdie afdeling laas geskryf. Dit gee 'n opsomming van die sleutelelemente van die hele sakeplan en is die eerste ding wat iemand na u sakeplan kyk, dus is dit van kritieke belang dat u uitvoerende opsomming uitstaande is. (Lees hierdie Uitvoerende Opsomming Voorbeeld sal jou 'n gevoel gee van hoe om jou s'n saam te voeg.)

2) Die Besigheid / Nywerheid Oorsig

'N Oorsig van die bedryfsektor waarin u besigheid deel sal wees, insluitende nywerheidstendense, groot spelers in die bedryf en geraamde verkope in die bedryf. Hierdie afdeling sal ook 'n opsomming van u besigheid se plek in die bedryf insluit.

(Hier is 'n Sakeplan Voorbeeld van die Nywerheidsafdeling om as model te dien.)

3) Markanalise

'N Ondersoek na die primêre teikenmark vir u produk of diens, insluitend geografiese ligging, demografie, die behoeftes van u teikenmark en hoe hierdie behoeftes tans vervul word. U doel hier is om die leser van u sakeplan te toon dat u deeglike kennis het van die mense wat u beplan om u goedere en / of dienste te verkoop. So deeglik dat u opgevoede voorspellings kan maak oor hoeveel van u goedere en / of dienste wat hulle mag koop.

4) Mededingende Analise

'N Ondersoek van u direkte en indirekte mededingers, met 'n beoordeling van hul mededingende voordeel en 'n analise van hoe u enige toegangsgrense vir u gekose mark sal oorkom. In hierdie afdeling van die sakeplan moet u u besigheid onderskei van die kompetisie en die leser (s) van u plan oorreed om u besigheid suksesvol te kan meeding.

5) Verkoops- en Bemarkingsplan

'N Gedetailleerde uiteensetting van u verkoopstrategie, prysplan, voorgestelde advertensie- en bevorderingsaktiwiteite, en voordele van produkte of dienste. Dit is waar u die leser aanbied met u nuwe besigheid se unieke verkoopvoorstel , beskryf hoe u u goedere en / of dienste gaan bemark en hoe u mense sal oorreed om dit te koop.

6) Eienaar- en Bestuursplan

'N Oorsig van u regsstruktuur en bestuursbronne, insluitend u interne bestuurspan, eksterne bestuursbronne en menslike hulpbronne. As die doel van u sakeplan om befondsing te kry, is dit raadsaam om seker te maak dat u bestuursplan 'n adviesraad insluit as 'n bestuursbron.

7) Bedryfsplan

'N Beskrywing van u besigheid se fisiese ligging, fasiliteite en toerusting, soorte werknemers benodig , voorraadvereistes en verskaffers en enige ander toepaslike bedryfsbesonderhede, soos 'n beskrywing van die vervaardigingsproses.

8) Finansiële Plan

'N Beskrywing van u befondsingsvereistes, u gedetailleerde finansiële state en 'n finansiële staatanalise. Hierdie deel van die sakeplan is waar u die drie hoof finansiële dokumente van enige besigheid sal aanbied, die balansstaat, die inkomstestaat en die kontantvloeistaat. (In die geval van 'n nuwe besigheid sal hierdie laaste dokument 'n kontantvloeiprojeksie wees.) Die instruksies vir die skryf van die Finansiële Plan-afdeling sal jou wys hoe om al hierdie dokumente voor te berei.

9) Bylaes en uitstallings

Benewens die afdelings hierbo uiteengesit, sal u ook bykomende inligting insluit wat u help om die geloofwaardigheid van u besigheidsidee te bepaal , soos bemarkingsstudies, foto's van u produk en / of kontrakte of Ander regsooreenkomste met betrekking tot u besigheid.

Gaan die Orde van die Besigheidsplan Seksies?

Slegs tot 'n mate. Die Uitvoerende Opsomming, wat 'n oorsig is, moet eers kom. Daarbenewens is dit logies om saam met al die materiaal wat verband hou met markte (die industrie-oorsig, die bemarkingsanalise, die mededingende analise en die bemarkingsplan). Daar is egter geen rede waarom die afdeling van die Bestuursplan nie direk die Uitvoerende Opsomming kan volg nie, byvoorbeeld as u met die bestelling wil speel.

Oor die algemeen wil jy in 'n sakeplan "jou beste voet vorentoe stel". So as jy byvoorbeeld 'n sterre groep mense het wat op jou nuwe besigheid se adviesraad dien, moet jy die afdeling direk na die Uitvoerende Opsomming plaas. As u die sterkpunte van u nuwe besigheid beklemtoon, sal u leser (s) aanmoedig om u plan voort te lees.

Voeg 'n titelbladsy en inhoudsopgawe by

Nadat u al die afdelings voltooi het, moenie vergeet om 'n titelblad aan die begin van die plan in te voeg nie, gevolg deur 'n inhoudsopgawe wat elke afdeling met bladsynommers bevat (sien Eenvoudige Besigheidsplan Template ):

INHOUDSOPGAWE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

INHOUDSOPGAWE

Uitvoerende Opsomming ................................

Besigheid / Nywerheid Oorsig .................

Markanalise ........................................

Die kompetisie......................................

Verkoops- en bemarkingsplan ...........................

Eienaar- en Bestuursplan .......

Bedryfsplan ..........................................

Finansiële Plan ............................................

Bylaes en uitstallings ........................

Page #

Page #

Page #

Page #

Page #

Page #

Page #

Page #

Page #

Die voorkoms van jou sakeplan is ook belangrik

Hierdie soort sakeplan (ja, daar is verskillende soorte ) is 'n formele dokument en dit moet soos een lyk. Jy wil hê dat elke aspek van jou sakeplan beïndruk moet word (veral as jy dit gebruik om geld te vra ).

Gee aandag aan marges en formatering; maak seker dat dit geselekteer en grammatikaal gespel is. As jy nie goed is nie, betaal iemand wat dit doen.

As jy gedrukte afskrifte benodig, kry dit professioneel gedruk en gebind. Soos altyd lyk suksesvol die helfte van die stryd om suksesvol te wees.

Terug na> Stappe om 'n besigheid te begin

Sien ook:

Hoekom moet jy 'n sakeplan skryf?

Eenvoudige Besigheidsplan Sjabloon

Vinnige Begin Besigheidsplan

One-page Business Plan Templates

'N koffiewinkel sakeplan