Skryf die Sakeplan: Die Finansiële Plan

Die Afdeling Finansiële Plan van die Sakeplan

Finansiële plan gedeelte van die sakeplan.

Dit is aan die einde van u sakeplan , maar die afdeling finansiële plan is die afdeling wat bepaal of u besigheidsidee lewensvatbaar is of nie, en is 'n sleutelkomponent om te bepaal of u plan enige belegging in jou besigheids idee.

Die finansiële planafdeling bestaan ​​basies uit drie finansiële state, die inkomstestaat , die kontantvloeiprojeksie en die balansstaat en 'n kort verduideliking / analise van hierdie drie stellings.

Hierdie artikel sal u lei deur die voorbereiding van elk van hierdie drie finansiële state. Eerstens moet jy egter 'n paar van die finansiële data bymekaarbring wat jy benodig deur jou uitgawes te ondersoek.

Dink aan jou besigheidsuitgawes soos in twee kategorieë verdeel; u aanvangskoste en u bedryfsuitgawes.

Al die koste om jou besigheid aan die gang te kry, gaan na die kategorie vir opstart uitgawes. Hierdie uitgawes kan insluit:

Dit is net 'n steekproef van aanvangskoste; Jou eie lys sal waarskynlik uitbrei sodra jy dit begin skryf.

Bedryfsuitgawes is die koste om jou besigheid te hou . Dink aan hierdie as die dinge wat jy elke maand moet betaal. Jou lys van bedryfsuitgawes kan insluit:

Weereens, dit is net 'n gedeeltelike lys om jou te laat gaan. Sodra u lopende uitgawes lys voltooi is, sal die totaal u wys hoe dit u sal kos om u besigheid elke maand te hou.

Vermenigvuldig hierdie getal met 6, en jy het 'n ses maande skatting van jou bedryfskoste. Voeg dan hierdie by tot die totaal van u opstartkostenlys, en jy sal 'n balparksyfers hê vir jou volledige aanvangskoste.

Kom ons kyk nou na 'n paar finansiële state vir u sakeplan, begin met die Inkomstestaat.

Die Inkomstestaat

Die Inkomstestaat is een van die drie finansiële state wat u moet insluit in die Finansiële Plan-afdeling van die sakeplan.

Die Inkomstestaat toon u inkomste, uitgawes en wins vir 'n bepaalde tydperk. Dit is 'n momentopname van u besigheid wat toon of u besigheid op daardie tydstip winsgewend is of nie; Inkomste - Uitgawes = Wins / Verlies.

Alhoewel gevestigde besighede gewoonlik 'n inkomstestaat lewer vir elke kwartaal, of selfs een keer elke fiskale jaar , vir die doeleindes van die sakeplan , moet 'n inkomstestaat gereeld gegenereer word - maandeliks vir die eerste jaar.

Hier is 'n inkomstestaat sjabloon vir die eerste kwartaal vir 'n diensgebaseerde besigheid. Dit word gevolg deur 'n verduideliking van hoe om hierdie inkomstestaat sjabloon aan te pas by 'n produkgebaseerde onderneming.

JOU MAATSKAPPY NAAM
Inkomstestaat vir die 1ste kwartaal van (jaar)
Jan Februarie Mar totale
INKOMSTE
dienste
Diens 1
Diens 2
Diens 3
Diens 4
Totale Dienste
diverse
Bank Rente
Totaal Diverse
TOTALE INKOMSTE
UITGAWES
Direkte koste
materiaal
Toerusting
Salaris (Eienaar)
lone
Pensioenuitgawe
Werknemers se Vergoedingskoste
Totale direkte koste
Generaal en Administrasie (G & A)
Rekeningkunde en Regskoste
Reklame en bevordering
Slegte skuld
Bankgelde
Waardevermindering en amortisasie
versekering
belangstelling
Kantoorhuur
telefoon
Nut
Kredietkaart Kommissies
Kredietkaartheffings
Totaal G & A
TOTALE UITGAWES
NETTO INKOMSTE VOOR INKOMSTEBELASTING
INKOMSTEBELASTING
NETTO INKOMSTE

Nie al die kategorieë in hierdie inkomstestaat sal op u besigheid van toepassing wees nie. Los diegene wat nie van toepassing is nie en voeg kategorieë by waar nodig om hierdie sjabloon aan u besigheid aan te pas.

Om hierdie sjabloon as deel van die sakeplan te gebruik, moet u dit opstel as 'n tabel en die toepaslike syfers vir elke maand invul (soos aangedui deur die reël 'rylys elke maand').

As u 'n produkgebaseerde besigheid het, sal die Inkomste-afdeling van die Inkomstestaat anders lyk. Inkomste sal Verkoop genoem word, en die voorraad moet verantwoord word. Hier is 'n voorbeeld wat wys hoe die koste van voorraad bereken word in die Inkomste-afdeling:

maatskappynaam
Inkomstestaat vir die 1ste kwartaal van (jaar)
Jan Februarie Mar totale
INKOMSTE
verkope $ 3000 $ 4100 $ 4300 $ 11.400
Koste van goedere verkoop
Openingsvoorraad $ 1000 $ 1500 $ 1500 $ 4000
aankope $ 1000 $ 1200 $ 1200 $ 3400
Freight $ 200 $ 300 $ 350 $ 850
Minus sluitingsvoorraad - $ 1200 - $ 1000 - $ 900 - $ 3100
Totale koste van goedere verkoop $ 1000 $ 2000 $ 2150 $ 5150
Bruto wins $ 2000 $ 2100 $ 2150 $ 6250

Die koste gedeelte van die inkomstestaat is egter baie soortgelyk aan die sjabloon wat ek hierbo verskaf het.

Klaar om voort te gaan na die volgende finansiële staat wat u moet insluit in die Finansiële Plan afdeling van u sakeplan? Die kontantvloeiprojeksie is volgende.

Die Kontantvloeiprojeksie

Die kontantvloeiprojeksie toon hoe kontant na verwagting binne en buite jou besigheid gaan vloei. Vir jou is dit 'n belangrike instrument vir kontantvloeibestuur, sodat jy kan weet wanneer jou uitgawes te hoog is of wanneer jy dalk korttermynbeleggings wil reël om 'n kontantvloeidsurplus te hanteer. As deel van u sakeplan sal 'n kontantvloeiprojektie u 'n baie beter idee gee van hoeveel kapitaalbelegging u besigheidsidee benodig .

Vir 'n bankleningsbeampte bied die Kontantvloeiprojektie aan dat u besigheid 'n goeie kredietrisiko is en dat daar genoeg kontant beskikbaar is om u besigheid 'n goeie kandidaat vir 'n krediet- of korttermynlening te maak .

Moenie 'n kontantvloeiprojekte met 'n kontantvloeistaat verwar nie. Die kontantvloeistaat toon hoe kontant in en uit u besigheid gevloei het. Met ander woorde, dit beskryf die kontantvloei wat in die verlede plaasgevind het. Die kontantvloeiprojeksie toon die kontant wat na verwagting gegenereer of uitgegee sal word oor 'n bepaalde tydperk in die toekoms.

Alhoewel beide tipes kontantvloeiverslae belangrike sakebesluitnemingsgereedskap vir besighede is, is ons net besig met die kontantvloeiprojeksie in die sakeplan. U sal kontantvloeiprojekte vir elke maand oor 'n tydperk van een jaar wil toon as deel van die finansiële plan gedeelte van u sakeplan.

Daar is drie dele aan die kontantvloei-projeksie. In die eerste gedeelte word u kontantinkomste uiteengesit. Gee jou geskatte verkoopsyfers vir elke maand. Onthou dat dit kontantinkomste is; U sal slegs die verkope wat in kontant in die spesifieke maand wat u besig is, inskryf.

Die tweede deel is u kontantuitgawes . Neem die verskillende uitgawes kategorieë uit jou grootboek en lys die kontantuitgawes wat jy eintlik verwag dat daardie maand vir elke maand betaal moet word.

Die derde deel van die kontantvloeiprojeksie is die versoening van kontantinkomste aan kontantuitbetalings. Soos die woord "versoening" suggereer, begin hierdie afdeling met 'n openingsbalans wat die oordrag van die vorige maand se bedrywighede is. Die huidige maand se inkomste word by hierdie balans gevoeg; Die huidige maand se Uitbetalings word afgetrek, en die aangepaste kontantvloeibalans word oorgedra na die volgende maand.

Hier is 'n sjabloon vir 'n kontantvloeiprojeksie wat u vir u sakeplan kan gebruik (of later wanneer u besigheid aan die gang is):

JOU MAATSKAPPY NAAM
KONTANTVLOEI PROJEKTE
Jan Februarie Mar April Mei Junie
KONTANT INKOMSTE
Inkomste uit Produkverkope
Inkomste uit diensverkope
TOTALE KONTANT INKOMSTE
KONTANT ONDERNEMINGS
Kontantbetalings aan Handelsverskaffers
Bestuur teken
Salarisse en Lone
Promosiekoste betaal
Professionele gelde betaal
Huur / Verbandbetalings
Versekerde Versekerde
Telekommunikasie Betaling
Utilities Payments
TOTALE KONTANTVERGOEDINGS
KONTANTVLOEI
OPENING KONTANTBALANS
SLUIT KONTANTBALANS

waar:

KONTANTVLOEI = TOTALE KONTANT INKOMSTE - TOTALE KONTANTVERGOEDINGS

OPENING KONTANTBALANS = SLUIT KONTANTBALANS vanaf die vorige maand

SLUITING KONTANTBALANS = OPENING KONTANTBALANS + KONTANTVLOEI

Weereens, om hierdie sjabloon vir u eie besigheid te gebruik, moet u die toepaslike inkomste en uitbetalingkategorieë wat van toepassing is op u eie besigheid, uitvee en byvoeg.

Die grootste gevaar by die saamstel van 'n kontantvloeiprojectie is om optimisties te wees oor jou geprojekteerde verkope. Terry Elliott se artikel, 3 Metodes van verkoopsvoorspelling , sal jou help om dit te vermy en bied 'n gedetailleerde verduideliking van hoe om akkurate verkoopsvooruitsigte vir jou kontantvloeiprojeksies te doen .

Sodra u kontantvloeiprojeksies voltooi het, is dit tyd om na die balansstaat te beweeg.

Die balansstaat

Die Balansstaat is die laaste van die finansiële state wat u moet insluit in die Finansiële Plan-afdeling van die sakeplan. Die balansstaat bied 'n beeld van u besigheid se netto waarde op 'n bepaalde tydstip. Dit gee 'n opsomming van al die finansiële inligting oor jou besigheid, en breek daardie data in 3 kategorieë; bates, laste en ekwiteit.

Enkele definisies eerste:

Bates is tasbare voorwerpe van finansiële waarde wat deur die maatskappy besit word.

'N Verpligting is 'n skuld aan 'n skuldeiser van die maatskappy.

Ekwiteit is die netto verskil wanneer die totale laste van die totale bates afgetrek word.

Behoue ​​verdienste is verdienste wat deur die maatskappy gehou word vir uitbreiding, dws nie uitbetaal as dividende nie.

Huidige verdienste is verdienste vir die fiskale jaar tot op die balansstaatdatum (inkomste - koste van verkope en uitgawes).

Alle rekeninge in u algemene grootboek word gekategoriseer as 'n bate, 'n las of ekwiteit. Die verhouding tussen hulle word in hierdie vergelyking uitgedruk: Bates = Laste + Ekwiteit .

Vir die doeleindes van u sakeplan skep u 'n pro forma balansstaat wat bedoel is om die inligting in die inkomstestaat en kontantvloeiprojeksies op te som. Normaalweg berei 'n onderneming 'n balansstaat een keer per jaar op.

Hier is 'n sjabloon vir 'n balansstaat wat u vir u sakeplan kan gebruik (of later wanneer u besigheid aan die gang is):

JOU MAATSKAPPY NAAM
BALANSSTAAT Soos op __________ (Datum)
BATES $ LASTE $
Huidige bates Huidige Laste
Kontant in Bank Rekeninge betaalbaar
Kleinkas Vakansie betaalbaar
Netto kontant Inkomstebelasting betaalbaar
Voorraad Doeaneregte
Rekeninge ontvangbaar Pensioen betaalbaar
Voorafbetaalde Versekering Unie Dues Betaalbaar
Totale Bedryfsbates Medies betaalbaar
Werkersvergoeding betaalbaar
Staat / Provinsiale Belasting betaalbaar
Vaste Bates: Totale Lopende Laste
Land
geboue Langtermynlaste
Minder waardevermindering Langtermynlenings
Netto Grond en Geboue Verband
Totale Langtermynlaste
toerusting
Minder waardevermindering ALGEHELE AANSPREEKLIKHEID
Netto Toerusting
BILLIKHEID
VERDIENSTE
Eienaar se Aandele - Kapitaal
Eienaar - teken
Behoue ​​verdienste
Huidige verdienste
Totale verdienste
TOTALE EKWITEIT
TOTALE BATES LASTE EN EKWITEIT

Weereens, hierdie sjabloon is 'n voorbeeld van die verskillende kategorieë bates en laste wat van toepassing is op u besigheid. Die balansstaat sal die rekeninge wat u in u algemene grootboek opgestel het, weergee. U kan die kategorieë in die Balansstaat-sjabloon hierbo verander om u eie besigheid te pas.

Sodra u balansstaat voltooi is, is u gereed om 'n kort analise van elk van die drie finansiële state te skryf. As jy hierdie analise paragrawe skryf, wil jy hulle kort hou en die hoogtepunte dek, eerder as om 'n diepgaande analise te skryf. Die finansiële state self (die inkomstestaat, kontantvloeiprojeksies en balansstaat) sal in u sakeplan se bylaes geplaas word.