Watter Besigheid Regtipe is 'n Verontagsaam Entiteit?

Definisie van "Ontevreden Entiteit"

'N Verkeerde entiteit is 'n besigheidstipe wat afsonderlik van die eienaar is vir aanspreeklikheidsdoeleindes, maar dit is dieselfde as die eienaar vir belastingdoeleindes. Eintlik is die manier waarop die IRS hierdie entiteit beskryf, dat die besigheid afsonderlik van sy eienaar is, maar dit verkies om as afsonderlik van die sake-eienaar vir federale belastingdoeleindes beskou te word . Dit wil sê, dit is 'n entiteit wat nie 'n aparte entiteit van die sake-eienaar wil wees nie.

As dit soos 'n dubbel negatief klink, is dit.

Daar is twee stukke aan die verontagsaam entiteit-legkaart, albei moet teenwoordig wees vir die besigheid om 'n buite rekening te hou entiteit:

Om dit eenvoudig te verduidelik (so veel as moontlik):

'N Besigheid is tipies 'n afsonderlike entiteit van die sake-eienaar. Hierdie skeiding is goed vir die eienaar, want dit skei ook die aanspreeklikheid van die eienaar en die aanspreeklikheid van die besigheid vir sake soos skuld en regsgedinge. Korporasies, vennootskappe en maatskappye met beperkte aanspreeklikheid is afsonderlike entiteite van hul eienaars. Hierdie entiteite word ook afsonderlik van die eienaar belas, op verskillende belastingvorms.

Die een sake-entiteit wat nie afsonderlik van die sake-eienaar is nie, is 'n eenmansaak.

Die enigste eiendomsbelastingvorm (Bylae C) is deel van die eienaar se persoonlike belastingvorm.

Dus, die kwytskeldingsentiteit-vraag gaan oor belasting - hoe 'n besigheid sy besigheidsbelastingopgawe laai.

'N Eenmansaak lêerbelasting deur gebruik te maak van Bylae C , en die wins / verlies van die Bylae C word by die individuele inkomstebelastingopgawe ingesluit.

So 'n enkel-lid LLC "belas as" 'n eenmansaak lêer 'n skedule C. So, basies, enige SMLLC wat nie as 'n korporasie belas word nie, is 'n verontagsaam entiteit vir belastingdoeleindes. Dit beteken dat die SMLLC as eenmansaak belas word. Maar hier is waar die verwarring inkom: 'n Eenmansaak is NIE 'n verontagsame entiteit nie omdat die maatskappy nie apart van die eienaar is nie.

Die enigste verontagsaamde entiteit: 'n enkel-lid-LLC

Die IRS sê dat "'n LLC met slegs een lid behandel word as 'n entiteit wat as afsonderlik van sy eienaar beskou word vir inkomstebelastingdoeleindes, ... tensy dit ... bevestigend verkies om as 'n korporasie beskou te word .."

'N TK kan kies om as 'n korporasie vir inkomstebelastingdoeleindes hanteer te word. As u SMLLC gekies het om as 'n korporasie of S-maatskappy geklassifiseer te word , word dit nie beskou as 'n buite rekeninge vir inkomstebelastingdoeleindes nie. Om hierdie verkiesing te maak, moet die SMLLC Form 8832 - Entity Classification Selection (PDF) indien. Lees meer oor die indiening van 'n entiteit verkiesing vir 'n LLC.

Word hierdie ander besigheidsoortipes verontagsaam?

Besighede word opgestel onder staatsregulasies, deur die staatssekretaris vir elke staat, en geen staat erken 'n "verontagsaamde entiteit" as 'n besigheidstipe nie. Kyk na elkeen van die regssoorte van sake om te sien hoe dit vergelyk met die vereistes vir 'n buite rekeningkundige entiteit:

Hoe word my besigheid 'n verontagsaam entiteit?

As jy 'n enkel-lid LLC besit, hoef jy niks te doen om te "verkies" om 'n buite rekening te hou nie, alhoewel dit wel so klink. Die SMLLC hoef net sy besigheidsbelasting op Bylae C in te dien.

Hoe word 'n belastingopgawe vir 'n verwerpte entiteit geopen?

Om sy besigheidsbelasting te betaal, voltooi 'n enkellid LLC 'n Bylae C om die wins of verlies van die besigheid te rapporteer, en hierdie verslag is ingesluit in die eienaar se persoonlike belastingopgawe.

Wat is die EIN vir 'n verontagsaamde entiteit?

U mag gevra word om 'n belastingbetaler-ID nommer vir u enkellid-LLC aan te meld op 'n W-9- vorm of ander vorm wat verband hou met federale inkomstebelasting. Net om die probleem te verwar, as jy 'n enkel-lid LLC besit, sê die IRS,

Vir federale inkomstebelastingdoeleindes moet 'n enkellid, LLC wat as 'n verontagsaamde entiteit geklassifiseer word, oor die algemeen die eienaar se sosiale sekerheidsnommer (SSN) of EIN gebruik vir alle inligting opbrengste en verslagdoening wat verband hou met inkomstebelasting.

As u LLC 'n EIN het, gebruik dit nie vir federale inkomstebelastingdoeleindes nie. Maar jy sal die LLC se EIN vir diensbelasting (vir werknemersverslae) en aksynsbelastingdoeleindes moet gebruik.

Wat van indiensnemingsbelasting vir 'n verontagsame entiteit?

Die verontagsaming van die entiteitstatus van 'n enkellid-LLC is nie van toepassing op indiensnemingsbelasting nie (federale inkomstebelasting, FICA belasting en werkloosheidsbelasting). Die besigheid het verskeie opsies vir watter werkgewer ID-nommer om te gebruik wanneer werkloosheidsbelasting ingedien word. Lees meer oor hierdie opsies vir die indiening van werkbelasting.