Wat is 'n marknavorsingsfokusgroep?

'N Fokusgroep is 'n byeenkoms van doelbewus geselekteerde mense wat deelneem aan 'n beplande bespreking wat bedoel is om verbruikerspersepsies oor 'n spesifieke onderwerp of belangstelling in 'n omgewing wat nie-bedreigend en ontvanklik is, te ontlok. Die fokusgroep is doelbewus 'n kollektiewe. In teenstelling met ' n onderhoud , wat gewoonlik by 'n individu voorkom, laat die fokusgroepmetode lede van die groep toe om mekaar te interaksie en beïnvloed tydens die bespreking en oorweging van idees en perspektiewe.

Voordele van fokusgroepe as 'n marknavorsingsmetode

Fokusgroepmetodes laat alternatiewe maniere toe om inligting van verbruikers te verkry sonder die algemene knie-reaksie om 'n opname te gebruik. Opname-instrumente word geneig om as wetenskaplik beskou te word, veral wanneer hulle kwantitatiewe data produseer, en dit kan ook oorbenut word deur diegene wat nie vertroue het in ander marknavorsingstrategieë nie.

Maar fokusgroepe het 'n duidelike voordeel bo ander tipes marknavorsing: hulle is buigsame deur ontwerp, kapitaliseer op besluitnemers se vermoë om met hul kliënte te praat en hul kennis van hul handelsmerk , produk of dienste. 'N Goeie moderator wat goed voorberei vir die fokusgroep, sal as proxy vir die besluitnemers optree.

Fokusgroepe word aangebied as deel van 'n reeks waarin die deelnemers verskil, maar die belangstelling is konstant. As u verskeie fokusgroepe uitvoer, kan u onreëlmatige groepsverskille gladdeer, byvoorbeeld wanneer 'n bepaalde groep eenvoudig nie op die onderwerp of na die moderator (of selfs na mekaar) verwarm nie.

Daarbenewens kan omgewingsveranderlikes wat dalk aan die marknavorser mag wees of nie, die fokusgroepuitkomste beïnvloed. Om te verseker dat verskeie fokusgroepe uitgevoer word, is 'n eenvoudige manier om hierdie tipe "geraas" te vermy.

Die doel van 'n fokusgroep is om nie te kom tot 'n konsensus, 'n mate van ooreenkoms of om te besluit wat om iets te doen nie.

Fokusgroepe is ontwerp om die gevoelens, persepsies en denke van verbruikers oor 'n spesifieke produk, diens of oplossing te identifiseer. Dit doen dit baie goed, deels omdat fokusgroepe kwalitatiewe data-insamelingsmetodes gebruik . Net soos in die dinamika van die werklike lewe, kan die deelnemers interaksie, beïnvloed en beïnvloed word.

Wat dra by tot die sukses van die groep?

Die veranderende aard van fokusgroepe

Die benaderings wat in fokusgroep marknavorsing gebruik word, verander.

Navorsers gebruik kleiner groepe om marknavorsing te doen as wat hulle in die verlede en met goeie resultate het . Die uitkomste wanneer kleiner getalle deelnemers in fokusgroepe gebruik word, is dikwels dieper en ondersoek die onbewuste of onuitgesproke voorkeure van verbruikers.

Sommige van die analisemetodes wat vir fokusgroepe gebruik word, verskil radikaal van die transkripsie-gebaseerde analise wat beskou word as die sinus van nie-fokusgroepnavorsing.

Nie-navorsers dra by tot hedendaagse fokusgroepe, waar in die verlede nie-navorsers ontwrig word - hulle het gewoonlik meer werk vir die marknavorsers geskep en hulle was geneig om die navorsingsproses na te streef weens hul gebrek aan navorsingsproseskennis .

Deelnemers in fokusgroepe het meer divers geword . Dit vereis sensitiwiteit en is selfbewus sodat mense wat in die samelewing gemarginaliseer kan word, hul persepsies en menings met mense aan die mag deel.