Hoe om Brand Equity te meet

'N Handelsmerk is 'n logo , simbool of naam wat met 'n produk geassosieer word. Die impak wat 'n handelsmerk op verbruikers aankope of persepsies oor 'n produk het, staan ​​bekend as handelsmerkekwiteit . Die woord aandele dui aan dat 'n bate gegenereer is.

In handelsekwiteit is die bate ontasbaar en word dit gemeet aan die waarde wat deur 'n verbruiker of potensiële verbruiker van die produk of diens toegeskryf word. Brand aandele vertaal in verbruikers welwillendheid en geneigdheid om 'n handelsmerkproduk of diens te verkies of te koop.

Hoe om Brand Equity te meet: Aan die begin

Hoe gaan dit met die meet van hierdie ontasbare bekend as handelsmerkekwiteit? Kyk na die volgende oorwegings en aksie-stappe. Miskien moet jy maande lank pleeg en voorbereid wees vir lang tydperke van marknavorsing, maar deur bewus te wees van hierdie 6 oorwegings, kan jy merkekwiteit begin meet. Hier is hoe:

Verduidelik Brand Equity Perspective

Brandekwiteit kan vanuit verskillende perspektiewe gesien word. Die moeilike perspektief is dié van finansiële uitkomste wat na pryspremies kyk. Dit is hoeveel sal 'n verbruiker betaal vir 'n produk of diens wat oor 'n produk of diens wat generies is, gebrandmerk word?

'N Sagter perspektief kyk na handelsmerkuitbreiding en die waarde wat 'n handelsmerk lei tot die bekendstelling van ander produkte. Hierdie benadering beskou ook die omgekeerde dinamiek van die impak van 'n nuwe produk of diens op die bestaande handelsmerk.

Daar is ook 'n derde perspektief - kliëntgebaseerde handelsmerkbillikheid - wat kyk hoe verbruikers dink, voel en optree ten opsigte van die handelsmerk.

Dit kan jou help as jy eers verduidelik watter perspektief jy graag wil aanneem deur vas te stel watter uitkoms jy na sal volg.

Bepaal Brand Equity Research Goals

Brand-aandele marknavorsing val in een van drie kampe: Opsporing, verkenning van verandering, en / of uitbreiding van handelsmerkkrag.

Marknavorsing wat op dopgehou fokus, maak vergelyking tussen mededingende handelsmerke of produkte teen 'n maatstaf.

By die verkenning van verandering is die navorsingsdoel, kliëntmerk-houding word aangespreek ten opsigte van handelsmerkbesluite wat kan lei tot die herposisionering of hernoeming van produkte of dienste. 'N Dieper ondersoek na die uitbreiding van handelsmerkkrag word uitgevoer wanneer substantiewe toevoegings tot 'n handelsmerk oorweeg word. Elke navorsingsdoel vereis 'n ander takt.

Verstaan ​​Kliënt Brand Houding

'N Kliënte-gebaseerde perspektief in die meting van handelsmerk-aandele fokus op die ervarings wat verbruikers met 'n handelsmerk het. Hoe sterker die handelsmerk, hoe sterker is die kliënt se houding teenoor die produkte of dienste wat met die handelsmerk verband hou.

Wanneer kliënte 'n produk of diens ervaar, meet hulle die algehele handelsmerkkwaliteit en is hulle geneig om sekere handelsmerkkenmerke af te lei. As hierdie ondervinding maatreëls positief is en verduur met verloop van tyd, lewer handelsmerklojaliteit tipies uit. Vandag kan kliënte - en doen - maklik die sterkte van hul handelsmerkhouding teenoor ander kommunikeer deur middel van kliënte resensies en sosiale deelname.

Identifiseer Brand Equity Components om te Meet

Bewusmaking, bereik en beeldvereniging is alle aspekte van handelsmerkbillikheid wat dalk nie nou verwant is aan verbruikerservaring nie.

Hierdie maatreëls van handelsmerkekwiteit kan die impak van tradisionele reklameveldtogte en die invloed van sosiale of interaktiewe media weerspieël.

Merk bewustheid is 'n aanduiding van hoe brandmerkpogings 'n produk of diens aantref. Reik dui aan hoe ver en wyd daardie kollig skyn. En beeldvereniging onthul wat die handelsmerk beloof en waarvoor dit in die oë van verbruikers staan.

Meet Gevaar Brand Differensiasie

Produkdifferensiasie is 'n lynstok vir handelsmerklojaliteit, vertroue in 'n handelsmerk en die potensiaal vir handelsmerkwisseling. Kliënte se persepsies oor handelsmerkdifferensiasie is sterkste as 'n werklike produk- of dienservaring plaasgevind het, maar handelsmerkdifferensiasie is nie immuun vir die invloed van advertensies nie.

Differensiasie mag op produk- of handelsmerkaanbevelings in sosiale media swaai, eerder as enige persoonlike ervarings met 'n handelsmerk.

Omdat differensiasie so vatbaar is vir sosiale invloed, leen dit hom tot meting oor verskeie mediakanale.

Neem Kwalitatiewe en Kwantitatiewe Benaderings om Handelsgelykheidsdata te versamel

Ideaal gesproke sal handelswaarde-meting beide kwalitatiewe en kwantitatiewe benaderings insluit. Fokusgroepe kan 'n goeie forum bied om kliënte se persepsies en motivering te ondersoek. Samevattende analise kan sleutelbesluite vir besluitnemingsprosesse openbaar.

Effektiewe meting van handelsmerkekwiteit is van kritieke belang vir die ontwikkeling van handelsmerkstrategie en ondersteun uiteindelik opbrengste-op-beleggingsanalise. Dit bring ons die volle sirkel, terug na die finansiële uitkomste perspektief op handelsmerk ekwiteit.