Kwalitatiewe en Kwantitatiewe Navorsingsmetodes

Vind uit watter benadering beter geskik is vir jou behoeftes

Hoe weet 'n marknavorser wanneer 'n kwalitatiewe benadering gebruik moet word en wanneer 'n kwantitatiewe benadering tot 'n studie gebruik moet word? Is een benadering regtig beter as die ander?

'N Keuse tussen navorsingsmetodes berus fundamenteel op 'n stel besluite oor die vrae wat 'n navorser wil beantwoord en die praktiese toepassing van die soort data wat die vrae sal beantwoord. Die eerste stap is om te kyk vir 'n ooglopende pas.

Alhoewel daar 'n aantal sagte verskille tussen die twee soorte metodes is, is daar een baie belangrike onderskeid. Kwantitatiewe navorsing is deduktief en hang af van die teenwoordigheid van 'n hipotese wat geïdentifiseer word voordat navorsing begin. Kwalitatiewe navorsing is induktief en vereis nie 'n hipotese om die navorsingsproses te begin nie .

Kom ons kyk na hierdie belangrike verskil en grawe 'n bietjie dieper in drie sleutelterme wat help om kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing te definieer.

Kwantitatiewe Navorsing bevestig

Kwantitatiewe navorsing kyk na die algemene geval en beweeg na die spesifieke. Hierdie deduktiewe benadering tot navorsing beskou 'n moontlike oorsaak van iets en hoop om die effek daarvan te verifieer. Aangesien die frase oorsaak en gevolg deel is van bykans elke kind se geskiedenis van ouerlesings, is ons almal vertroud met die konsep.

In navorsing, oorsaak en gevolg is alles oor die sterkte van die verhouding. As daar 'n baie sterk verband tussen twee veranderlikes bestaan, kan die oorsaak en gevolg verhouding hoogs waarskynlik of hoogs waarskynlik wees. Daar is nog ruimte om te sê dat die effek nie as gevolg van die oorsaak voorkom nie, maar dit word nie as baie waarskynlik beskou nie.

Die volgende is 'n voorbeeld van 'n deduktiewe marknavorsingsbenadering wat daarop gemik is om verskille in aanlyn aankoopgedrag en die gebruik van webtuiste inkopieskarre te meet:

Algemene oorsaak: Die aankoopgedrag van internetkoper wat gereeld items in hul aanlyn inkopiesentrum plaas, maar nie baie aankope voltooi nie, verskil van die aankoopgedrag van internetkoper wat nie die kar gebruik om items te hou wat hulle nooit koop nie. Spesifieke Effek Internet koper wat gewoonlik items in hul aanlyn inkopieskarre plaas, maar nie die aankope voltooi nie, is 75% meer geneig om terug te keer na dieselfde webtuistes en 'n aankoop binne 7 dae te voltooi. Navorsing Bevinding Om die inhoud van die aanlyn winkelwagentjie te hou vir 10 dae wanneer 'n verbruiker 'n webwerf verlaat voordat 'n aankoop voltooi word, is goeie besigheid en beteken 'n hoë waarskynlikheid van toekomstige aankope deur die verbruiker op die besoekte webwerf.

Hipotese - 'n tentatiewe aanname

'N Hipotese is 'n voorlopige aanname in die vorm van 'n stelling of 'n vraag wat 'n navorsingspoging ontwerp is om te beantwoord. In kwantitatiewe navorsing is daar twee hipotese stellings. Een hipotese word die nulhipotese genoem, of Ho . 'N Navorser verwag nie dat die nulhipotese waar is nie.

Na afloop van die navorsingsproses sal die navorser die data wat ingesamel word analiseer , en dan sal die nulhipotese aanvaar of verwerp. Navorsers verwys na die proses om 'n hipotese te bevestig - die aanname - om die hipotese te toets.

Die tweede hipotese word die alternatiewe hipotese genoem, of Ha . Die navorser neem aan dat die alternatiewe hipotese waar is. Verwerping van die nulhipotese dui daarop dat die alternatiewe hipotese waar is - dit is die kans dat daar 'n fout in die data is wat die alternatiewe hipotese nie waar maak nie, is aanvaarbaar klein, volgens wetenskaplike standaarde. Hipotesetoetsing in kwantitatiewe navorsing is nooit absolute nie.

Vir 'n studie oor aanlyn aankoopgedrag, kan een voorbeeld van 'n nulhipotese wees:

Ho = Internetkopers wat items in die kar sit voordat hulle die webwerf verlaat, is nie meer geneig om terug te keer en 'n aankoop te voltooi as internet koper wat nie items in hul kar installeer nie, maar ook na die webwerf terugkeer.

'N Voorbeeld van 'n ooreenstemmende alternatiewe hipotese kan wees:

Ha = Internetkopers wat 'n webwerf verlaat voordat hulle items koop wat hulle in hul kar geplaas het, sal in die nabye toekoms 'n aankoop op dieselfde webwerf voltooi.

Kwalitatiewe Navorsing ondersoek

Kwalitatiewe navorsing begin met die spesifieke en beweeg na die algemene. Die data-insamelingsproses in kwalitatiewe navorsing is persoonlik, veldgebaseerd, en iteratief of omsendbrief. Aangesien data tydens analise versamel en georganiseer word, ontstaan ​​patrone. Hierdie data patrone kan 'n navorser lei om verskillende vrae of konsepte na te streef, op 'n manier wat ooreenstem met die rol van 'n sneeubal afdraande.

Gedurende die data-insamelingsproses rekords navorsers tipies hul gedagtes en indrukke oor die opkomende data patrone. Kwalitatiewe navorsers versamel data oor hul navorsing op verskillende maniere of uit verskillende bronne. Hierdie uitgebreide siening van relevante data heet triangulasie en is 'n baie belangrike manier om te verseker dat data geverifieer kan word. Wanneer die datastel as groot genoeg of diep genoeg beskou word, sal die navorser die data interpreteer .

Die onderstaande voorbeeld dui op verskeie maniere waarop 'n kwalitatiewe navorser data kan trianguleer en die navorsingsprojek van spesifieke data na algemene temas skuif, en uiteindelik tot 'n gevolgtrekking of bevinding .

Spesifieke Verbruikersonderhoude

Verbruikers dra die redes waarom hulle items in aanlyn inkopieskarre verlaat en waarom hulle nie aanlyn aankope voltooi nie.