Wenke vir die berekening van netto betaal vir werknemers

Wat is 'n werknemer se netto betaling?

Netto salaris is die bedrag van 'n werknemer se salaris (óf salaris of óf uurliks ) nadat dit vir federale en staatsinkomste gehef is, en enige bykomende salarisaftrekkings. Netto salaris is dus die bedrag wat die werknemer werklik in sy of haar salaris ontvang.

Hoe om netto betaling te bereken

1. Begin met bruto betaal.

Om die berekening van netto loon te begin moet u met die werknemer se bruto loon begin.

Bruto salaris is die bedrag wat aan die werknemer verskuldig is vir die betaalperiode (weekliks, tweeweekliks, semi-maandeliks of maandeliks).

Bruto loon vir uurlikse werknemers is die ure gewerkte uurlikse tarief, met oortydpremies, indien van toepassing. Bruto loon vir gesalariseerde werknemers is hul jaarlikse salaris gedeel deur die aantal betaalperiodes in die jaar.

WENK: Alle onthoudings en aftrekkings is gebaseer op bruto betaal . Die weerhouding van verskillende belastings en betalings is nie inkrementeel nie.

2. Onttrek federale inkomstebelasting weerhouding.

Federale inkomstebelasting word teruggehou gebaseer op die inligting wat die werknemer op vorm W-4 verskaf. Hierdie inligting bepaal die werknemer se belastingkrag:

Die werknemer se belastingkrag en liasseringstatus word gebruik om die federale inkomstebelasting weerhou vir die betalingstydperk te bepaal.

Die addisionele weerhouding word hierby bygevoeg om die totale bedrag wat teruggehou word van die werknemer se salaris te kry.

Die terugbetaalbedrag vir 'n spesifieke betaaldydperk begin met bruto betaal en die tipe betaalperiode. Dan is die werknemer se huwelikstatus en aantal vrystellings by die berekening ingesluit, tesame met enige bykomende bedrae wat die werknemer wil weerhou.

WENK: Maak seker dat jy die mees onlangse W-4-vorm vir elke werknemer het. Werknemers mag enige tyd 'n nuwe W-4-vorm indien, en soveel keer as wat hulle wil, maar slegs een keer per betaalperiode.

Wenk: Dit is onwettig vir 'n werkgewer om 'n werknemer te help om 'n W-4-vorm te voltooi . As die werknemer onseker is, rig hom of haar aan hierdie IRS-onthoudingsrekenaar.

3. Trek enige Staat en Plaaslike Onttrekking af.

Staat weerhouding is 'n bietjie lastiger, want elke staat het verskillende reëls en vorme vir die weerhouding van loonstaat. Sommige state het geen weerhouding omdat hulle nie belasting op inkomste belas nie. Verskillende dorpe en stede het ook hul eie reëls. Die Buro vir Arbeidsstatistiek het 'n grafiek van vorms wat deur elke staat gebruik word vir die berekening van staatsinkomsbelasting.

WENK: As 'n werknemer in verskeie state of verskillende plekke in 'n staat werk, moet jy dalk die staat inkomstebelasting van verskeie lande vir enige loonstaat aftrek . As jy werknemers in verskeie lande het, kan jy die hulp van 'n betaalstaatdiens kry om al hierdie aftrekkings reg te hou.

Sommige state het wederkerigheidsooreenkomste, wat beteken dat hulle nie buitelandse inkomste betaal nie. Byvoorbeeld, 'n werknemer wat in Iowa werk en wie 'n inwoner van Illinois is, hoef nie Iowa-inkomstebelasting op sy of haar loon te betaal nie.

Gaan na hierdie lys van wederkerigheidsooreenkomste.

4. Onthou FICA belasting.

FICA belasting is 'n kombinasie van OASDI (Social Security) en Medicare belasting. Die formule vir die berekening van FICA belasting is bruto betaaltye die werknemer gedeelte van die belasting, wat 7.65% is (6.2% vir Maatskaplike Sekuriteit en 1,45% vir Medicare). Byvoorbeeld, as die werknemer se bruto betaal vir daardie betaalperiode $ 500 is, is die FICA-belasting wat teruggehou moet word, $ 38,25.

WENK: Jy moet twee herinnerings gedurende die jaar maak. Elke loonstaat tydperk:

5. Neem enige addisionele vrywillige aftrekkings.

'N aantal vrywillige aftrekkings is moontlik, insluitend gesondheidsplan premies, garnishments , en liefdadigheid skenkings.

WENK: Maak seker jy het dokumentasie in die werknemer se loonstaatlêer om magtiging vir enige aftrekkings te toon. Die enigste uitsonderings is FICA belasting en beslagleggings of ander hof-bestelde betalings.

Skryf die Werknemer Betaalkontrole

Noudat jy 'n bruto salaris bereken het, wat weerhou is vir inkomstebelasting en FICA-belasting, en enige ander aftrekkings, het jy 'n netto betaalbedrag. Dit is tyd om die werknemer se salaris te skryf.

WENK: Die federale wet vereis dat elke werknemer by elke salaris moet voorsien van inligting oor die jaar-tot-datum bedrae f of alle berekeninge.