Leer die basiese beginsels van besigheidskontrakte en ooreenkomste

Hoekom het ons kontrakte en ooreenkomste nodig? Terug in die "ou dae", was daar min geskrewe besigheidskontrakte. Baie besigheids- en persoonlike transaksies is met 'n handdruk gedoen. En as daar 'n probleem was, kan die twee partye die saak aan 'n hof oorhandig, wie sal dit hoor, selfs al is die kontrak nie op skrif gestel nie.

Vandag, hoewel 'n mondelinge kontrak steeds wettig is (behalwe vir spesifieke situasies, is die meeste kontrakte skriftelik .

Kontrakte is deesdae baie gedetailleerd, en alles word gedoen om alle moontlikhede duidelik te maak. Behalwe dat dit duidelik is, moet 'n kontrak aan sekere kriteria voldoen om seker te maak dit kan afdwingbaar wees. 'N Kontrak wat afdwingbaar is, kan na die hof geneem word vir 'n besluit oor 'n betwiste item. As 'n kontrak nie die noodsaaklike bestanddele het nie, is dit nie afdwingbaar nie.

Die meeste kontrakte sien nooit 'n hofsaal nie en hulle kan maklik verbale wees, tensy daar 'n spesifieke rede vir die kontrak is om skriftelik te wees. Maar as iets verkeerd loop, beskerm 'n skriftelike kontrak beide partye. As een party aan 'n geldige (afdwingbare) kontrak glo dat die ander party die kontrak gebreek het (die wetlike termyn word "oortree") kan die party wat skade berokken, 'n regsgeding aanhangig maak teen die party wat hy glo die kontrak oortree het.

Die regsproses (genoem "litigasie" ) bepaal of die kontrak oortree is of of daar omstandighede is wat die oortreding ontken.

Maar onthou, die hof sal slegs 'n kontrakgeskil hoor as die kontrak geldig is.

Verskil tussen 'n kontrak en 'n ooreenkoms

Baie mense gebruik die terme "kontrak" en "ooreenkoms" verwissel, maar hulle is nie presies dieselfde nie. Black's Law Dictionary definieer 'n ooreenkoms as "'n wedersydse begrip tussen ... partye oor hul relatiewe regte en verantwoordelikhede." Dit definieer 'n kontrak as "'n ooreenkoms tussen ... partye wat verpligtinge afdwing wat afdwingbaar is."

Noodsaaklikhede van besigheidskontrakte

Daar is ses noodsaaklike elemente vir 'n kontrak om geldig te wees (afdwingbaar deur 'n hof). Die eerste drie, wat hier saam gesien word, het betrekking op die ooreenkoms self; Die ander drie het betrekking op die partye wat die kontrak maak .

Wanneer 'n kontrak in skryf moet wees en wanneer dit nie

Soos hierbo genoem, kan mondelinge kontrakte regskrag hê, maar daar is sekere tipes kontrakte wat skriftelik moet wees, soos langtermynkontrakte en kontrakte vir huweliksvoorsiening. Daar is ook so 'n ding as 'n geïmpliseerde kontrak . U kan onbewus 'n kontrak met iemand aangaan en gedwing word om aan die bepalings te voldoen.