Definieer en meet Customer Brand Experience

Kliënt-merkervaring het tot die voorpunt van marknavorsingslandskap gestyg, maar dit word dikwels verwar met verskeie ander handelsmerke waaraan die konsep verband hou. Brand aanhangsel, handelsmerk houdings , merk persoonlikheid, merk betrokkenheid is alle terme wat bemarkers en adverteerders bandy oor, gee hulle 'n bekende ring. Kliënte vreugde en kliëntetevredenheid is subjektiewe handelservaringe wat ook in die huidige marknavorsingstaal voorkom.

Hoe is die kliënt se merkervaring uniek en hoe kan dit gemeet word?

Vergelyk en kontrasteer Brand Constructs

Die dimensies van kliënt ervaar is gegrond op kognitiewe teorie en kognitiewe wetenskap , 'n filosofie wat kennis en persepsie aanspreek, en die gevorderde marktonderwysstudies wat deur Pine en Gilmore (1999) uitgevoer word.

Hoe kan merkervaring gebruik word om verbruikersgedrag voor te stel?

Brakus, et al. (2009) het veronderstel dat handelsmerkervarings die verbruikersbevrediging en verbruikerslojaliteit positief sal beïnvloed en dat die handelsmerkervaring positief die handelsmerkpersoonlikheid sal beïnvloed. Hulle het 'n navorsingsstudie gedoen om die verhouding tussen handelsmerkpersoonlikheid en handelsmerkervaring te ondersoek. Brand persoonlikheid word afgelei deur die verbruiker van enige aantal handelsverenigings, insluitende die volgende:

In die studie, met behulp van die skaal ontwikkel deur Brakus, et al. (2009) het 209 studente graderings gegee oor beskrywings van hul handelsmerkervaring, handelsmerkpersoonlikhede en tevredenheid en lojaliteit teenoor handelsmerke.

Die studie deelnemers het 12 verskillende handelsmerke in ses verbruikersproduk kategorieë geklassifiseer, bestaande uit rekenaars, gebottelde water, klere, sportskoene (skoene), motors en koerante.

Die data is geanaliseer met behulp van faktoriese analise en 'n strukturele vergelyking model . Die navorsing het bevestig dat handelsmerkervaring op vier dimensies gemeet kan word: Sensoriese, affektiewe, intellektuele en gedrags. Die studie het ook gedemonstreer dat handelsname hierdie dimensies op wyse wat onderskei kan word, onderskei. Die skrywers het tot die gevolgtrekking gekom dat handelsmerkpersoonlikheid produkdifferensiasie verhoog en die verbruiker se merkervaring beïnvloed.

Bronne:

Aaker, JL (1997). Dimensions of Brand Personality, Journal of Marketing Research, 34 (Augustus), 347-356.

Brakaus, JJ, Schmitt, BH, en Zarantonello, L. (2009). Handelsmerkervaring: Wat is dit? Hoe word dit gemeet? Raak dit lojaliteit? Tydskrif van Bemarking, 73 (Mei), 52-68.

Pine, JB, II en Gilmore, JH (1999). Die ervaring ekonomie: Werk is teater en elke besigheid 'n verhoog. Cambridge, MA: Haravrd Business School Press.