Aanspreeklikheid Dekking en die plig om te verdedig

Die meeste aanspreeklikheidsbeleide stel twee verpligtinge op die versekeraar. Dit moet skadevergoeding of nedersettings teen u betaal as gevolg van eise wat deur u polis gedek word. As 'n gedekde eis in 'n regsgeding lei, moet die versekeraar u verdedig. Dit moet verskeie regskoste en -koste betaal wat verband hou met u verdediging.

Plig om te verdedig onder CGL

Baie klein besighede beskerm hulself teen tort-verwante regsgedinge deur die aankoop van 'n algemene aanspreeklikheidsbeleid .

Die meeste aanspreeklikheidsbeleide is gebaseer op die standaard ISO- kommersiële algemene aanspreeklikheidsdekkingvorm (CGL). Die CGL bied twee tipes aanspreeklikheidsdekking vir derdeparty-aanspreeklikhede: Dekking A, Liggaamlike Besering en Eiendomsskade Aanspreeklikheid en Dekking B, Persoonlike en Advertensiële Beserings Aanspreeklikheid . Elkeen van hierdie dekkings sluit 'n plig om te verdedig.

Dekking A is van toepassing op skadevergoeding wat u wettiglik verplig is om te betaal weens liggaamlike besering of skade aan eiendom wat veroorsaak word deur ' n voorval . Die versekeringsooreenkoms gee 'n duidelike uiteensetting van die versekeraar se verpligting om te verdedig. Dit verklaar dat die versekeraar die reg en plig het om u (of enige ander versekerde) te verdedig teen enige pak wat skadevergoeding soek vir liggaamlike besering of eiendomskade.

Dekking B is van toepassing op kostes wat skadevergoeding soek vir persoonlike en reklamebesering wat veroorsaak word deur 'n oortreding. Die versekeraar het die reg en plig om u te verdedig teen enige dade wat die skade verhinder.

Let daarop dat die versekeraar nie verplig is om u te verdedig teen elke eis nie. Dit het geen plig om u of enige ander versekerde te verdedig teen eise wat skadevergoeding vir liggaamlike besering, eiendomsbeskadiging of persoonlike en reklame besering aanrig wat nie deur die polis gedek word nie.

Plig om te verdedig is los van plig om te vrywaar

Soos voorheen genoem, het u versekeraar twee verpligtinge onder 'n aanspreeklikheidsbeleid: om te skadeloos te stel en te verdedig.

Die versekeraar se verpligting om u te verdedig, is los van sy plig om te skadeloos te stel. Dit is, die versekeraar moet u skadeloos stel (skadevergoeding of nedersettings betaal) en dit moet 'n verdediging bied teen regsgedinge wat deur die polis gedek word.

Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n hardewarewinkel besit. Bill, 'n kliënt, is erg beseer as 'n stapel verfblikkies op hom van 'n bokantrek val. Rekening lêer 'n regsgeding teen jou maatskappy. Sy saak beweer dat die liggaamlike besering wat hy op u perseel ervaar het, veroorsaak is deur 'n ongeluk (val verfblikkies) wat veroorsaak word deur u nalatigheid. Bill het 'n saak ingedien om skadevergoeding te soek vir liggaamlike besering of skade aan eiendom wat veroorsaak word deur 'n voorval . Met die veronderstelling dat sy besering plaasgevind het terwyl u aanspreeklikheidsbeleid van krag was (en dat die voorval plaasgevind het in die dekkingsgebied ), moet u versekeraar u verdedig teen Bill se regsgeding.

Veronderstel dat Bill $ 50,000 in skadevergoeding soek. Kan u versekeraar dadelik 'n tjek vir $ 50,000 aan Bill stuur en sy lêer sluit? Die antwoord is nee. U versekeraar moet 'n volledige ondersoek doen na die eis. Dit moet voldoen aan sy verpligting om jou te verdedig totdat die skade of 'n skikking betaal is.

Versekeraar se reg om u verdediging te beheer

Die aanspreeklikheidsbeleid gee die versekeraar die plig en die reg om u te verdedig.

Omdat dit die reg het om u te verdedig, hou die versekeraar beheer oor u verdediging. Dit besluit watter verdedigingstrategie gevolg moet word en watter prokureur om jou saak toe te ken. U versekeraar besluit ook of die eiser 'n skikking moet aanbied of om met 'n verhoor voort te gaan.

In die hardeware winkel voorbeeld hierbo aangehaal veronderstel dat jou swaer (Tom) 'n prokureur is. Jy vertel jou versekeraar dat jy wil hê Tom moet jou verdediging bestuur en dat Tom die versekeraar 'n rekening vir sy dienste sal stuur wanneer die pak opgelos is. Sal u versekeraar ooreenkom met hierdie reëling? Geen! Jou versekeraar sal nie beheer oor jou verdediging aan iemand anders oorgee nie.

Veronderstel nou dat Tom glo dat Bill sy besering opgedoen het en 'n vals eis ingedien het. Tom moedig jou aan om die eis te beveg eerder as om dit te vereffen. Jou versekeraar wil 'n klein nedersetting betaal om die koste van die wedstryd te vermy.

Kan jy jou versekeraar keer om die eis te vereffen? Die antwoord is nee. Jou versekeraar het beheer oor jou verdediging en kan die eis sonder jou toestemming oplos.

Verdedigingskoste nie onderhewig aan limiete nie

Onder die meeste algemene aanspreeklikheidsbeleid word uitgawes wat die versekeraar aanspoor om te verdedig, u as aanvullende betalings gedek. Hierdie uitgawes is nie onderhewig aan die polisgrense nie. In sommige gevalle kan die bedrag wat u versekeraar betaal om u te verdedig teen 'n regsgeding, die bedrag wat dit in skadevergoeding of 'n skikking betaal, oorskry. Sommige eise genereer slegs defensiekoste.

Breë plig om te verdedig

'N Versekeraar se plig om te verdedig, is wyer as sy plig om te skadeloos te stel. Oor die algemeen moet u versekeraar 'n verdediging indien die bewerings in die klagte deur die versekeringsooreenkoms in die polis gedek word. Die versekeraar moet u verdedig, selfs al is dit van mening dat die eis nie gedek word weens 'n uitsluiting of enige ander bepaling van die polis nie. Dit moet 'n verdediging voortgaan totdat dit kan aantoon dat die eis nie gedek word nie.

Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n werker met die naam Sandy in diens het. Sandy is beseer op die werk en smeek jou firma vir liggaamlike besering. Sy eis $ 50,000 in kompenserende skade . U stuur Sandy se eis aan u versekeraar. U versekeraar meen dat Sandy kwalifiseer as 'n werknemer en gevolglik word haar eis uitgesluit deur die uitsluiting van werkgewers se aanspreeklikheid in u polis. U argumenteer dat Sandy nie 'n werknemer is nie, maar 'n onafhanklike kontrakteur , dus is die uitsluiting nie van toepassing nie. U versekeraar moet u bly verdedig totdat die saak van Sandy se status opgelos is. As 'n hof bepaal dat Sandy 'n werknemer is, mag u versekeraar haar nie skadevergoeding betaal nie. Dit sal egter steeds vir u verdediging moet betaal.

Verklarende Oordeel of Bespreking van Regte

As u en u versekeraar nie saamstem oor sekere aspekte van u versekeringspolis nie , kan u of u versekeraar 'n verklarende oordeel aanvra. 'N Verklarende oordeel is 'n hofbeslissing oor die saak van geskil. Die hof se besluit is bindend vir beide u en die versekeraar. U of u versekeraar mag 'n verklarende oordeel aanvra indien u sê dat u nie saamstem of die versekeraar u verplig het om u te verdedig nie.

Vir versekeraars is 'n alternatief vir 'n verklarende uitspraak 'n voorbehoud van regtebrief. Die brief word deur die versekeraar aan die polishouer gestuur. 'N Voorbehoud van regte bepaal tipies dat die versekeraar 'n eis sal verdedig, maar dat dit sy reg behou om die dekking vir alle of 'n deel van die eis in die toekoms te weier. As u 'n bespreking van regtebrief ontvang, kan 'n dekbrief binnekort gevolg word.