Verseker jou firma teen kontrakteur nalatigheid

As u maatskappy 'n onafhanklike kontrakteur huur, kan u firma aanspreeklik gehou word vir beserings wat veroorsaak word deur die kontrakteur se nalatigheid ? Die antwoord is miskien. Hierdie artikel sal die omstandighede waaronder 'n besigheid verantwoordelik gehou kan word vir nalatigheid wat deur 'n onafhanklike kontrakteur gepleeg is, verduidelik. Dit sal ook verduidelik hoe u besigheid homself kan beskerm teen sulke eise.

Onafhanklike kontrakteurreël

As 'n algemene reël is 'n besigheid nie verantwoordelik vir beserings wat veroorsaak word deur 'n ongeluk as gevolg van 'n kontrakteur se nalatigheid nie.

Die kontrakteur is in beheer van die werk wat hy of sy verrig, en het die plig om die risiko's verbonde aan daardie werk te beheer. Die kontrakteur is dus aanspreeklik vir beserings wat veroorsaak word deur daardie werk. Oorweeg die volgende scenario.

voorbeeld

Harry besit Happy Hardware, 'n kleinhandelwinkel. Die winkel is onderworpe aan opknapping, maar sal gedurende die konstruksieproses in werking bly. Harry het Fantastic Flooring gehuur om die ou vloer met nuwe vloerbedekkings te vervang.

Laat een middag, 'n Fantastiese werknemer werk aan die een kant van die winkel. Die werksarea is afgekeur. Die werker meet skoonmaakvloeistof wanneer hy per ongeluk oor die bottel klop. Hy mompel die storting op, maar merk nie op dat 'n mate van vloeistof buite die ropende gebied gereis het nie. Bill, 'n kliënt, loop deur wanneer hy gly en val op die nat vloer. As Bill in die herfs beseer word, is Happy Hardware aanspreeklik vir sy besering?

Die antwoord is waarskynlik nee. Fantastic Flooring was in beheer van die vloerwerk, dus dit (nie die hardeware winkel nie) is verantwoordelik vir die kliënt se besering.

Die onafhanklike kontrakteurreël het enkele uitsonderings. 'N Besigheid kan aanspreeklik gehou word vir nalatigheid wat deur 'n onafhanklike kontrakteur gepleeg word onder die omstandighede hieronder beskryf.

Aanspreeklikheid Dekking vir Kontrakteur Nalatigheid

'N Besigheid word gedek vir eise soos hierbo uiteengesit onder 'n kommersiële algemene aanspreeklikheidsbeleid . Die polis dek skadevergoeding die versekerde besigheid is wetlik verplig om te betaal vir liggaamlike besering of eiendomskade aan 'n derde party wat veroorsaak word deur ' n voorval . Die besigheid word gedek vir sy aanspreeklikheid vir nalatige dade wat deur 'n onafhanklike kontrakteur gepleeg is. Hierdie dekking is ingesluit omdat die beleid nie beserings weens onafhanklike kontrakte uitsluit nie. Solank die kontrakteur namens die maatskappy werk verrig wanneer die besering of skade plaasvind, moet die eis teen die maatskappy gedek word.

Bykomende Versekerde Dekking

In die scenario hierbo uiteengesit, het Happy Hardware Fantastic Flooring gehuur om 'n ou vloer te vervang. Harry weet dat sy besigheid gedagvaar kan word indien die vloer kontrakteur nalatig optree en 'n derde party beseer. Harry wil nie die winkel se aanspreeklikheidsbeleid gebruik as eerste-dekking vir eise wat aan die kontrakteur toeskryfbaar is nie. Hy wil hê dat die kontrakteur se beleid as primêre dekking dien vir die eise.

So vereis Harry dat Fantastic Flooring die besigheid as 'n addisionele versekeraar moet dek onder die kontrakteur se aanspreeklikheidsbeleid. As 'n addisionele versekeraar onder Fantastic Flooring se aanspreeklikheidsbeleid, moet Happy Hardware gedek word vir eise wat voortspruit uit nalatigheid wat toeskryfbaar is aan Fantastic, of gesamentlik aan Fantastic and Happy Hardware. Happy Hardware se eie aanspreeklikheidsbeleid sal die dekking van die dekking bekostig, wat die eise op ' n oortollige basis verseker .

Bykomende versekerde dekking het ' n paar nadele . Een groot nadeel is dat die addisionele versekerde die kontrakteur se polisperke met die kontrakteur deel. 'N Groot eis teen Fantastic Flooring kan Fantastic se beleidsgrense verminder of uitlaat, met min of geen dekking vir Happy Hardware. Nog 'n nadeel is dat die addisionele versekeraar staatmaak op die kontrakteur se dekkingsbeleid. Die kontrakteur kan die polis verander of kanselleer sonder die addisionele versekerde se kennis. Derdens bevat bykomende versekerde bewoording dikwels dekkingbeperkings. Byvoorbeeld, dit mag geen groter grense verskaf as wat die kontrak vereis nie, selfs al bied die polis hoër grense.

OCP Dekking

'N Alternatief vir addisionele versekerde dekking is Eienaars en Kontrakteurs Beskermende Aanspreeklikheid of OCP dekking vir kort. Hierdie dekking kan deur 'n kontrakteur of subkontrakteur aangekoop word om 'n projek eienaar of 'n algemene kontrakteur te verseker. Dit word as 'n afsonderlike beleid geskryf.

'N OCP-beleid dek eise of pakke teen die versekerde vir liggaamlike besering of skade aan eiendom wat veroorsaak word deur 'n voorval. Dekking geld slegs indien die besering of skade ontstaan ​​uit een van die volgende:

Met ander woorde, OCP-versekering dek die genoemde versekerde maatskappy vir sy aanspreeklikheid vir nalatige dade wat deur die kontrakteur gepleeg is. Dit dek ook die genoemde maatskappy vir eise wat beweer dat dit nie behoorlik toesig gehou het op die kontrakteur se werk nie.

voordele

Vir die maatskappy wat in die polis genoem word, het OCP dekking drie voordele bo 'n addisionele versekerde endossement. Eerstens bevat 'n OCP-beleid sy eie gemiddelde limiet en elke voorkomslimiet. Die maatskappy wat op die polis genaamd is, hoef nie hierdie perke met 'n kontrakteur of subkontrakteur te deel nie. Tweedens geld 'n OCP-beleid as primêre versekering. Indien 'n eis wat deur die OCP-beleid gedek word, teen die versekerde ingedien word, sal die OCP-versekeraar die eis betaal sonder om die bydrae van die versekerde se eie aanspreeklikheidsbeleid te soek. Bykomende versekerde dekking gewoonlik, maar nie altyd nie, geld as primêre dekking. Derdens het die genoemde versekerde beheer oor die polis. Niemand mag die polis kanselleer sonder die maatskappy se kennis nie.

nadele

OCP dekking het verskeie nadele. Eerstens, dit dek slegs die twee tipes eise wat hierbo beskryf word. 'N OCP-beleid mag kleiner dekking bied as 'n bykomende versekerde endossement. Daarbenewens kan dispute ontstaan ​​oor die betekenis van "algemene toesig", aangesien hierdie term nie in die polis gedefinieer word nie. Tweedens, OCP dekking is slegs van toepassing op eise voortspruitend uit bedrywighede uitgevoer deur die kontrakteur wat in die verklarings vermeld word. Die bedrywighede wat die kontrakteur doen, en die plek waar dit uitgevoer word, moet ook beskryf word.

Nie 'n plaasvervanger vir algemene aanspreeklikheid nie

'N OCP-beleid is nie ' n plaasvervanger vir algemene aanspreeklikheidsversekering nie. Die maatskappy wat in die polis genoem word, sal sy eie algemene aanspreeklikheidsversekering nodig hê om dit te beskerm teen eise wat nie deur die OCP-beleid gedek word nie.