Wat is 'n klasaksie-regsgeding?

'N Regsaksie is 'n regstappe wat deur 'n groep individue teen 'n verweerder ingedien word. Hierdie artikel sal verduidelik hoe klaskamerpakke gewoonlik werk.

Wanneer hulle gebruik word

Klasaksie-regsgedinge is ontwerp vir situasies waarin baie individue soortgelyke beserings gely het as gevolg van optrede wat deur die verweerder gepleeg is. Sulke pakke is gepas wanneer die skadevergoeding wat deur elke eiser beweer word, te klein is vir individuele eise wat die moeite werd is.

Deur die indiening van 'n pak as 'n groep, het die eisers die hulpbronne om 'n prokureur te huur en terugbetaling te verkry.

Klasaksie-regsgedinge word dikwels ingedien teen regeringsentiteite, finansiële instellings, vervaardigers, kleinhandelaars en werkgewers. Baie pakke is gebaseer op bewerings van gebrekkige produkte , vals advertering, diskriminasie of onwettige indiensnemingspraktyke . Sommige pakke het beweer dat die verweerder die Wet op die Verbruikersbeskerming van die Telefoon oortree het .

Hoe hulle werk

In 'n hofgeding is die groep (klas) van eisers verteenwoordig deur een of meer hoof eisers. Die beserings het gely en die bewerings wat deur die hoof eiser beweer word, moet soortgelyk wees aan dié van die ander klaslede. Andersins sal die hoof eiser nie 'n geskikte verteenwoordiger van die klas wees nie.

Voordat 'n regsgeding kan plaasvind, moet die klas deur 'n regter gesertifiseer word. Die hoof eiser moet aantoon dat die eisers 'n geldige eis teen die verweerder het en dat alle klaslede soortgelyke eise het.

Die hoof eiser moet ook wys dat hy of sy alle groeplede voldoende kan verteenwoordig.

Sodra die klas gesertifiseer is, word die eisers per e-pos of ander middele in kennis gestel van die regsgeding. Almal word outomaties ingesluit in die regsgeding tensy hulle uittree. Diegene wat wil uitkies, moet 'n gespesifiseerde prosedure volg.

As hulle dit nie doen nie, sal hulle deel van die klas bly.

Die meeste klasaksiepakke word buite die hof afgehandel. Elke eiser ontvang 'n gedeelte van die nedersetting . Die skikking kan bestaan ​​uit 'n kontantbetaling of 'n koepon wat toegepas kan word vir 'n toekomstige aankoop.

voordele

Klasaksie regsgedinge het 'n paar voordele. hulle:

nadele

Alhoewel hulle voordele het, het die regsgedinge van klasaksies nadele. Hier is 'n paar van hulle.

Staats- of Federale Hof

Afhangende van die omstandighede van die saak, kan 'n klasaksiepak in die staats- of federale hof geliasseer word. Staatshowe word oor die algemeen beskou as vriendeliker vir eisers, terwyl federale howe vriendeliker as verweerders beskou word.

Die Wet op die Regverdigheid van Klas Aksie is in 2005 deur die Kongres aangeneem. Hierdie wet is ontwerp om verdedigers van mishandelde pakke te beskerm. Dit stel verweerders in staat om hul saak van staatshof na federale hof te verskuif indien die skade wat deur eisers gesoek word, $ 5 miljoen oorskry. Die klas moet uit minstens 100 eisers bestaan. 'N Derde vereiste het te make met diversiteit . Oor die algemeen bestaan ​​diversiteit wanneer die eiser en verweerder in verskillende state woon. Vir 'n regsgeding wat by die federale hof ingedien moet word, moet een of meer eisers in 'n ander staat (of land) van die verweerder woon.