Werknemersvergoedingsoudits

Die meeste werknemersvergoedingsbeleid is onderworpe aan 'n oudit. In hierdie artikel word verduidelik watter tipe oudits beskikbaar is en die redes waarom dit uitgevoer word.

Geskatte premie

Jou werkersvergoedingspremie word bereken deur ' n tariefmaand jou loonstaat te vermenigvuldig en die uitslag met 100 te verdeel. Veronderstel byvoorbeeld dat jou loonstaat $ 500,000 is en die koers is $ .10. Jou premie is 500,000 X .1 / 100 of $ 500.

Die premie wat u aan die begin van u polisperiode betaal, is 'n voorlopige bedrag. Dit is 'n skatting gebaseer op u geprojekteerde salarisse vir die komende jaar. Nadat u polis verstryk het, doen u versekeraar 'n oudit om u werklike betaalstaat vir daardie jaar te bepaal. Jou versekeraar pas dan jou premie aan. As u werklike betaalstaat u beraamde betaalstaat oorskry, word u dalk 'n bykomende premie gehef. As u werklike betaalstaat minder is as u geprojekteerde betaalstaat, kan u 'n opgawe premie ontvang.

Doel van Oudit

Oudits word uitgevoer om te verseker dat die premies werkgewers betaal vir werkers vergoeding versekering akkuraat hul risiko's weerspieël. Versekeraars kontroleer om seker te maak dat werkgewers behoorlik geklassifiseer word en dat die betaalstate wat gebruik word vir assesseringsdoeleindes akkuraat is. As 'n werkgewer se beleid die verkeerde klassifikasies of loonstate bevat, kan die werkgewer te veel of te min betaal, in verhouding tot ander werkgewers, vir werknemersvergoedingsversekering.

Baie lande verplig versekeraars om alle werknemers se vergoedingsbeleid te oudit wie se beraamde jaarlikse premie 'n sekere drempel oorskry, soos $ 10,000. Staatsversekeringsdepartemente doen periodieke tjeks om te verseker dat versekeraars die nodige oudits uitvoer.

Kontrakuele verpligting

Die meeste werkersvergoedingsbeleid, insluitende die standaard NCCI- vorm, bevat 'n klousule wat oudits aanspreek.

In die NCCI-vorm is hierdie klousule onder Deel Vyf, Premium. Dit verklaar dat die werkgewer die versekeraar moet toelaat om die polis enige tyd te oudit binne drie jaar nadat die polis verstryk het. Die versekeraar het die reg om enige rekords te ondersoek wat verband hou met die beleid. Dit kan insluit rekeningkundige grootboeke, belastingopgawes en betaalstaatrekords.

Werkersvergoedingsbeleid bevat ook 'n bepaling betreffende inspeksies. In die NCCI-vorm is hierdie bepaling onder Deel ses, Voorwaardes. Dit gee die versekeraar die reg om te enige tyd die werkgewer se werkplek te inspekteer. Die doel van sulke inspeksies is om die versekerbaarheid van u onderneming te evalueer en om betaalstaatinligting in te samel. Werkers vergoeding inspeksies is nie bedoel om veiligheid inspeksies.

'N Versekeringspolis is 'n wettige kontrak . Wanneer u werkers vergoedingsdekking koop, is u kontraktueel verplig om te voldoen aan die oudit- en inspeksiebepalings in die polis. As u versekeraar versoek om u fasiliteit of versoeke opgedateerde betaalstaatinligting te besoek, moet u aan die eise voldoen. Versuim om dit te doen kan 'n kontrakbreuk uitmaak. U versekeraar kan reageer op u weiering deur u polis te kanselleer of weier om dit te hernu .

Dit kan jou ervaring wysiger nadelig beïnvloed.

Soorte oudits

Daar is verskeie tipes werkers vergoeding oudits. Die soort oudits wat beskikbaar is, kan wissel van staat tot staat en versekeraar tot versekeraar.

Bedrog deur 'n werkgewer

Om te voldoen aan u versekeringsversoek se inligting is nie u enigste verpligting as polishouer nie. U moet ook akkurate data verskaf. As u opsetlik vals inligting aan u versekeraar verskaf, kan u vervolg word deur u staat se versekeringsdepartement vir versekeringsbedrog . Hier is voorbeelde van aksies wat as bedrieglik beskou kan word:

Sodra 'n oudit afgehandel is, sal u versekeraar u 'n verslag stuur. Ideaal gesien sal die betaalstate wat in die verslag getoon word, nie wesenlik verskil van die beraamde betaalstate wat op u polis aangedui word nie. Ongelukkig is dit nie altyd die geval nie. As u betaalstaatprojeksies te laag was, het die oudit moontlik 'n groot bykomende premie gegenereer. Die ouditverslag kan ook wysigings aan jou klassifikasies toon. As die ouditeur vasgestel het dat u besigheid verkeerd geklassifiseer is , het hy of sy nuwe klaskodes of bestaande eksamens bygevoeg.

Oudit Disputes

Polishouers stem nie altyd saam met ouditverslae nie. 'N Verslag kan foute bevat, soos die verkeerde ervaring wysiger of verkeerde betaalstaat syfers. Alternatiewelik kan dit klassifikasie veranderings toon waarmee jy nie saamstem nie.

As u ontevrede is met die resultate van 'n oudit, kontak u versekeraar dadelik. Die meeste versekeraars verskaf instruksies oor hoe om 'n oudit te betwis. Dit mag in u beleidsdokumente ingesluit word. Maak seker dat u die aanwysers se aanwysings noukeurig volg. Lewer u klagte skriftelik binne die deur die versekeraar gespesifiseerde tydperk. Beskryf die probleem in detail. As u byvoorbeeld dink dat die ouditeur die verkeerde klassifikasie gebruik het, verduidelik u redenasie en stel 'n alternatief voor. Die versekeraar sal u klagte hersien en besluit of 'n hersiening geregverdig is.

Indien 'n oudit 'n addisionele premie gegenereer het, maar u die ouditresultate betwis het, moet u verpligting om die addisionele premie te betaal opgeskort word totdat die dispuut opgelos is. As die versekeraar nie die probleem tot u bevrediging aanspreek nie, kan u 'n beroep doen op die versekeraar se besluit om u staatswerkers-vergoedingsraad.