Werkers Komp Dekking vir Uitvoerende Beamptes en Ander Prinsipale

Die meeste sake-eienaars is bewus daarvan dat werknemersvergoedingsversekering vir werknemers verplig is. Werkgewers moet hul werknemers beskerm teen werkverwante beserings deur 'n werkersvergoedingsbeleid te koop. Maar wat van korporatiewe beamptes, vennote en eenmansake? Moet hulle ook gedek word?

Uitvoerende Beamptes

In die meeste state word uitvoerende beamptes beskou as werknemers van die korporatiewe entiteit.

Soos ander werknemers, word hulle outomaties gedek deur werkersvergoedingswette. Baie state laat egter ten minste sommige uitvoerende beamptes toe om van dekking af te kies. Die wette wissel van staat tot staat, maar hier is 'n algemene oorsig.

State wat toelaat dat uitvoerende beamptes kies om (of in sommige gevalle kies vir) werkers se vergoedingsdekking, vorms vir hierdie doel uitgedink. Hierdie vorms moet by u versekeraar beskikbaar wees. Beamptes wat werkers vergoedingsvergoeding wil verwerp, moet die vorm invul en aan die versekeringsmaatskappy terugbesorg. Die versekeraar sal die vorm aan u staatswerkers vergoedingsowerheid stuur.

Alleeneienaars, Vennote en Lede

In teenstelling met uitvoerende beamptes, word ander maatskappyhoofde soos eenmansake, vennote en lede van maatskappye met beperkte aanspreeklikheid tipies uitgesluit onder staatswerkers se vergoedingswette. Desondanks kan sulke individue toegelaat word om dekking te kies deur 'n staatsaangewende vorm te voltooi. Die vorm moet aan die versekeraar gestuur word, wat dit dan aan die toepaslike staatswerkers vergoedingsowerheid sal oordra.

Sommige state sluit vennote en eenmansake in, maar dek lede van maatskappye met beperkte aanspreeklikheid. Sommige state dek outomaties familielede van eenmansake en vennote, alhoewel die alleen-eienaars en vennote hulself uitgesluit het.

Om die dekking uit te sluit, moet familielede 'n vorm invul en dit aan die versekeraar stuur.

klassifikasie

Wanneer uitvoerende beamptes onder die werkgewer se werkersvergoedingsbeleid gedek word, hetsy volgens keuse of 'n wet, word hulle oor die algemeen toegewys aan die klassifikasie wat hul pligte die beste beskryf. Veronderstel byvoorbeeld dat Winsome Wines vier uitvoerende beamptes het, almal van wie werk in die maatskappy se wynbesigheid. Die beamptes sal waarskynlik dieselfde klassifikasie as wynwerkers ontvang.

Sekere uitvoerende beamptes voer hoofsaaklik klerklike pligte in 'n kantoor. Hierdie individue kan 'n aparte klassifikasie toegeken word, Uitvoerende Beamptes NOC (NOC beteken nie andersins geklassifiseer nie).

Wanneer eenmansake, vennote of lede onder 'n werkersvergoedingsbeleid gedek word, moet hulle geklassifiseer en gegradeer word op grond van hul werksfunksies.

In die meeste gevalle sal hierdie individue op dieselfde wyse as die firma se werknemers geklassifiseer word.

Minimum en Maksimum Payrolls

Werkersvergoedingspremies word bereken op grond van tariewe en betaalstaat. Wanneer uitvoerende beamptes, eenmansake, vennote of lede onder die polis val , word die betaalstate wat aan hierdie individue toegewys word gewoonlik bepaal deur die staatsreg. Baie state spesifiseer minimum en maksimum betaalstate vir maatskappyhoofde. As die werklike betaalstaat minder is as die vermelde minimum, sal die minimum betaalstaat vir assesseringsdoeleindes gebruik word.

Veronderstel byvoorbeeld dat 'n werkersvergoedingswet 'n minimum jaarlikse betaalstaat van $ 52,000 spesifiseer vir elke uitvoerende beampte. Die maksimum betaalstaat is $ 125,000. As 'n beampte minder as $ 52,000 verdien, sal die versekeraar 'n premie vir daardie beampte bereken op grond van 'n betaalstaat van $ 52,000. As die beampte se jaarlikse salaris $ 150,000 bedra, sal die premie vir daardie beampte bereken word op grond van 'n betaalstaat van $ 125,000. Omdat die amptenaar se werklike salaris ($ 150,000) die maksimum $ 125,000 oorskry, geld die maksimum betaalstaat.

Dink ook aan dat Max, 'n eenmansaak, gekies het om onder sy maatskappy se werkersvergoedingsbeleid gedek te word. Max neem 'n jaarlikse salaris van $ 50,000. Die wet in sy staat spesifiseer egter 'n vaste bedrag van $ 45,000 vir 'n eenmansaak se betaalstaat. Alhoewel Max se werklike betaalstaat $ 50,000 is, word die $ 45,000-mandaat vir beoordeling gebruik.

Koste van ontbrekende vorms

Werknemersvergoedingsbeleid is onderworpe aan 'n jaarlikse oudit . Wanneer die oudit uitgevoer word, sal die ouditeur verseker dat enige maatskappyhoofde wat in of buite dekking gekies het die vereiste vorms onderteken het. As een of meer vorms ontbreek, sal die ouditeur dienooreenkomstig byvoeg of aftrek. Gestel jou firma het byvoorbeeld drie uitvoerende beamptes, almal wat verkies het om uitgesluit te wees van werkersvergoedingsversekering. Ongelukkig het niemand die staat-vereiste vorm onderteken nie. Die ouditeur sal betaalstaat vir die drie beamptes insluit wanneer u finale premie bereken word.

Verkies of verwerp dekking met sorg

Ten slotte bied werknemersvergoedingversekering mediese, gestremdheid en ander voordele aan beseerde werkers. By die besluit om te kies of die werkers se vergoedingsdekking in te kies, moet uitvoerende beamptes en ander prinsipale ander moontlike bronne van voordele evalueer. Voorbeelde hiervan is gesondheids-, ongeskiktheids- en ongeluksversekering.

Byvoorbeeld, uitvoerende beamptes kan werkers vergoeding dekking verwerp omdat hulle aanvaar hulle is gedek vir werkverwante beserings onder maatskappy-geborgde gesondheids- en ongeskiktheidsversekering. Tog, hierdie aanname kan verkeerd wees. Sommige gesondheids- en ongeskiktheidsbeleid sluit beserings wat op die werk voorkom, uit.