Werkersvergoeding Dividendplanne

Baie klein sake-eienaars kan geld bespaar op werkersvergoedingsversekering deur in 'n dividendplan in te skryf. 'N Dividendplan beloon besighede wat hul verliese suksesvol beheer het deur hulle 'n dividend te betaal nadat hul werkersvergoedingsbeleid verstryk het. Die dividend verteenwoordig winste wat deur die versekeraar verdien word en met die polishouer gedeel word. Aangesien die polishouer aan die versekeraar se winste deelneem, word daar dikwels na dividendplanne verwys as deelnemende planne.

Dividendplanne word onder toesig van staatsversekeringsdepartemente. Die meeste state vereis dat versekeraars hul planne aan die versekeringsreguleerder voorlê vir goedkeuring. Die tipe planne wat beskikbaar is wissel van staat tot staat en van versekeraar tot versekeraar. Sommige versekeraars gebruik planne wat deur die NCCI ontwikkel is, terwyl ander hul eie eiendomsplanne gebruik.

Premium en Verliesvereistes

Om te kwalifiseer vir 'n dividendplan moet jy voldoen aan die minimum premiedrempel wat in die plan gespesifiseer word. Vir sommige planne kan u aanspreeklikheid ook afhang van u verliesverhouding. U verliesverhouding word uitgedruk as 'n persentasie en word bereken deur u verliese met u premie te verdeel. Dividendberekeninge is gebaseer op u verdien verliesverhouding. U verdienverliesverhouding word bereken deur u aangegaande verliese met u verdienste premie vir die polisjaar te verdeel.

Versekerde verliese beteken verliese wat u gedurende die polisperiode ondervind het. Om u verliese te bereken, voeg die versekeraar die volgende drie bedrae toe:

  1. Betaalde verliese Dit is die hoeveelheid werkersvergoedingsvoordele wat u versekeraar reeds aan u werknemers betaal het vir beserings wat gedurende die polis termyn ondervind is.
  2. Verliesreserwes Dit is ramings van toekomstige voordele wat u versekeraar verwag om te betaal vir beserings wat werkers gedurende die polisperiode ondervind.
  3. Verliesaanpassingsuitgawes Dit is uitgawes wat u versekeraar aangegaan het om eise te vestig wat voortspruit uit beserings wat gedurende die polisjaar aangegaan is. Oor die algemeen sal u versekeraar slegs daardie uitgawes insluit wat aan spesifieke eise toegeken kan word.

Jou verdienste premie is die premie wat jy vir 'n polisjaar aangekla is, gebaseer op jou werklike betaalstaat. Jou werklike betaalstaat word bepaal deur 'n finale oudit wat voltooi is nadat jou polis verstryk het. Die volgende voorbeeld demonstreer hoe u verdienverliesverhouding bereken word.

Veronderstel dat u 'n premie van $ 6,000 op die aanvangsdatum van 'n werkersvergoedingsbeleid wat op 1 Junie 2017 begin het, aangekla is. U polis het op 1 Junie 2018 verstryk. Kort daarna het u versekeraar 'n finale oudit uitgevoer. U versekeraar se premie ouditeur het bepaal dat u betaalstaat gedurende die polisperiode toegeneem het en 'n bykomende premie van $ 1.000 opgedoen het. Jou verdienste premie vir die polis termyn was $ 7,000 ($ 6,000 aanvanklike premie plus $ 1000 ekstra premie).

'N Werknemer van u is gedurende die polisperiode beseer en u versekeraar het die werker $ 2 000 in voordele betaal. U versekeraar het $ 300 in uitgawes aangegaan om die eis aan te pas. U aangegaan verliese vir die tydperk was $ 2,300 ($ 2,000 plus $ 300). U verdienverliesverhouding vir die polisperiode was 33% ($ 2,300 / $ 7,000).

Tipes Dividendplanne

Daar is drie basiese tipes dividendplanne beskikbaar aan kleinsake-eienaars: plat-, veranderlike- en kombinasieplanne.

Flat Dividend Planne

'N Plat dividendplan betaal u 'n bepaalde persentasie van u verdienste premie vir die polisperiode. Die dividend word betaal ongeag jou verlieservaring gedurende daardie polisperiode.

Gestel jy het byvoorbeeld in 'n 10% -platte dividendplan vir die 2017-2018 polis termyn ingeskryf. Nadat u polis verstryk het, bereken u versekeraar u verdienste premie en betaal u 'n dividend van 10% van daardie bedrag. Byvoorbeeld, as u verdienste premie $ 7,000 is, sal u dividend $ 700 wees. Verlies wat u aangegaan het gedurende die 2017-2018-polisjaar beïnvloed nie u geskiktheid vir daardie jaar se dividend nie. Egter 'n swak verlieservaring kan jou verhoed om in 'n dividendplan vir die 2018-2019-beleidsjaar in te skryf.

Sliding Scale (Variable) Dividend Plan

Op 'n glyskaal se dividendplan (ook genoem 'n veranderlike plan) is die dividend wat u aan die einde van 'n polisjaar ontvang, afhanklik van u verdienste premie en u verliesverhouding gedurende daardie jaar.

Soos die tabel hieronder toon, groei die dividend namate u premie toeneem en u verliesverhouding daal.

Jaarlikse verdiende premie

Verliesverhouding 5,000 tot 10,000 11,000 tot 20,000 21,000 tot 30,000 31,000 tot 40,000

0 tot 10% 35% 38% 41% 44%

11 tot 20% 31% 34% 37% 41%

21 tot 30% 27% 30% 33% 36%

31 tot 40% 23% 26% 29% 32%

41 tot 50% 10 11 12 13

Meer as 50% 0 0 0 0

Om te sien hoe 'n glyskaalplan werk, moet u veronderstel dat u verdienste premie vir die 2017-2018-polisjaar $ 19,000 was en u verliesverhouding was nul. Op grond van die bostaande grafiek sal u dividend 38% van $ 19,000 of $ 7,220 wees. As u verliesverhouding 15% was, sou u dividend 34% van $ 19,000 of $ 6.460 wees. U sal geen dividend verdien indien u verliesverhouding 50% oorskry het nie.

Kombinasie Planne

Kombinasieplanne sluit elemente van beide 'n plat dividend en 'n glyskaalplan in. Byvoorbeeld, 'n versekeraar kan 'n dividend van 10% betaal indien u verdienste premie minstens $ 5,000 is en 'n dividend van 15% as u premie ten minste $ 10,000 is (en so aan tot 'n bepaalde premie). Kombinasieplanne spesifiseer gewoonlik 'n maksimum verliesverhouding. As u verliesverhouding vir die polisperiode die maksimum oorskry, sal u nie 'n dividend ontvang nie.

Dividende word nie gewaarborg nie

Versekeraars wat dividendplanne bied, kan nie waarborg dat hul planne eintlik 'n dividend sal betaal nie. Die besluit om 'n dividend te betaal (of nie te betaal nie) word deur die versekeraar se direksie gemaak. As die direksie 'n dividend vetoer as gevolg van die swak finansiële resultate van die versekeraar of een of ander rede, sal niemand betaal word nie. So versekeraars kan nie belowe dat jy 'n dividend sal ontvang nie. Indien 'n dividend verklaar is, word dit tipies betaal na 'n paar maande nadat 'n polis verstryk het.

Veiligheidsgroepe

Terwyl dit nie eintlik dividendplanne is nie, betaal veiligheidsgroepe dividende aan lede om hulle te beloon vir 'n goeie verlieservaring. 'N Veiligheidsgroep is 'n program wat premies en verliese van soortgelyke werkgewers versamel. As die groep as 'n geheel 'n gunstige verlieservaring het, ontvang elke lid 'n dividend. Die dividend word bepaal deur die verlieservaring van die groep, nie van individuele lede nie.

Veiligheidsgroepe is ontwerp vir spesifieke soorte besighede, soos restaurante, motorhandelaars of konstruksie kontrakteurs. Om by 'n groep aan te sluit, moet 'n werkgewer aan spesifieke vereistes voldoen ten opsigte van klaskodes , minimum premie en verlieservaring. As jy belangstel om by 'n veiligheidsgroep aan te sluit, vra jou werkers vergoeding versekeraar as dit een bied vir jou soort besigheid.

Ervaringsmodifier

By die berekening van u verdienste premie onder 'n dividendplan, kan u versekeraar u ondervinding wysiger insluit . Gestel jou premie byvoorbeeld is $ 10,000 en jou ervaring wysiger is .95. U versekeraar kan u dividend bereken op grond van 'n premie van $ 9,500 ($ 10,000 X,95.).

Ten slotte behou besighede wat by 'n veiligheidsgroep aansluit, hul ervaring verander. Elke lid se wysiger word bereken op grond van sy eie premies en verliese, nie dié van die hele groep nie.