Onafhanklike kontrakteurs of werknemers?

Belastinghof Opinies oor Masseerterapeute en Truckers

In my voortdurende poging om u in kennis te stel van die verskille tussen onafhanklike kontrakteurs en werknemers , het ek 'n ander belastinghofsaak gevind. Hierdie geval behels masseerterapeute. Hier is die storie:

Belastinghof Geval 1: Masseerterapeute

Masseerterapeute, skoonheidsmiddels en spykertegnici (diensverskaffers) word op die terrein van 'n spa bedryf. Hulle is aangekla van 'n weeklikse "hut huur" gelykstaande aan die grootste van sowat $ 80 of 25 persent van die individu se bruto inkomste.

Sommige het voltyds gewerk, ander deeltyds.

Soms het die eienaar nie huurhuur gehef nie, as die diensverskaffer nuwe was, en soms was huurhuur nie gehef as die diensverskaffer vir 'n week afwesig was nie. Diensverskaffers was vry om te kom en gaan soos hulle verkies het; die meeste het sleutels na die spa gehad.

Kliënte het afsprake gemaak met 'n ontvangsdame. Kliënte kan 'n spesifieke diensverskaffer aanvra; Ander het 'n tyd gevra en 'n beskikbare diensverskaffer gegee. Betalings is by die onthaal gemaak en is vir elke diensverskaffer aangeteken.

Sommige diensverskaffers het skriftelike ooreenkomste gegee, sommige was nie. Hulle moes spesifieke lisensies hou, en hulle het vir hul eie opleiding betaal.

Diensverskaffers kan enige tarief hef wat hulle verlang het, en was vry om afslag of gratis dienste te gee. Diensverskaffers het hul eie voorrade verskaf, of hulle kon hulle by die spa koop.

Geen W-2 vorms (vir werknemerloonverslagdoening) is vir diensverskaffers ingedien nie en geen vergoeding is op Form 941 (Werkgewer se Kwartaallikse Indiensnemingsbelastingverslag) vir die betrokke jare aangeteken nie.

Die Belastinghof se Besluit

Die Belastinghof het bevind dat die diensverskaffers nie werknemers was nie, maar was eintlik onafhanklike kontrakteurs en het afgesluit dat:

faktore wat aandui dat die diensverskaffers se outonomie oorheers oor faktore wat die petisieerders se beheer oor hulle aandui.

Die faktore wat die IRS gebruik om te bepaal of 'n werker 'n werknemer of onafhanklike kontrakteur is, is almal in die kolom "onafhanklike kontrakteur", in hierdie geval; Byvoorbeeld, betaling, verskaffing van eie voorrade, bepaling van eie ure, betaling vir eie onderwys, en bepaling van bedrae wat aan kliënte gehef word.

Belastinghof Geval 2: Die saak van die vragmotor

Die maatskappy (ons noem dit "P Trucking") het die vragmotors besit wat aan 'n ander maatskappy verhuur is. P Trucking was nodig om die bestuurders te voorsien, en te bestuur, toesig te hou, te betaal, dissipline en ontslag te gee. P Trucking bepaal die dae en ure per dag wat die bestuurders gewerk het, en die volgorde van afhaal en aflewering. Die maatskappy moes ook die bestuurders se kommersiële bestuurderslisensies monitor.

P Trucking se ooreenkoms met elke bestuurder het uitdruklik verklaar dat die bestuurder 'n onafhanklike kontrakteur was, nie 'n werknemer nie en dat P Trucking nie op enige wyse die bestuurder sal bestuur nie. " P Trucking het die bestuurders 'n persentasie van die bruto betaal per vrag betaal. Hulle was nie verplig om op enige dag of roete te werk nie en die ooreenkoms kon enige tyd deur enige party beëindig word. Die bestuurders betaal vir hul eie handskoene, handgereedskap, etes en tol. P Trucking betaal vir die vragmotors en vir alle verwante vragmotors bedryfs- en instandhoudingskoste. P Trucking het nie die presiese roetes wat die bestuurders geneem het, gelei nie, solank die aflewerings gemaak is. Die bestuurders het ingestem om verantwoordelik te wees vir die betaling van inkomstebelasting, sosiale sekerheid / Medicare, en werkloosheidsvergoeding; hulle het 'n vorm 1099 van P Trucking ontvang.

Hier is die faktore wat die Belastinghof hersien het om vas te stel:

Bepaling van die Hof
Soos u op elke punt kan raai, het die belastinghof bevind dat die bestuurders "gemeenregtelike werknemers" was en dat die betalings wat aan hulle gemaak is lone was en onderhewig was aan federale belasting. Let daarop dat die bestaan ​​van 'n kontrak nie genoeg is nie. Die IRS en die Belastinghof kyk na baie faktore in die bepaling van werknemer of onafhanklike kontrakteurstatus.

Disclaimer: Die inligting in hierdie artikel en op hierdie webwerf is vir algemene doeleindes en is nie bedoel om belastingadvies te wees nie. Die IRS en die Belastinghof oorweeg elke geval op sy eie, en elke geval is anders. As jy wonder of jou werkers geklassifiseer is, kan jy 'n IRS-bepaling versoek deur die vorm SS-8 in te dien .

Verwysings: TC Memo 2010-239 , TC Memo 2007-66