Hoe om marknavorsingsopnames te doen

Opnames is een van die mees algemene marknavorsingsinstrumente. Die meeste opnames beklemtoon 'n kwalitatiewe of 'n kwalitatiewe ontwerp, maar beide benaderings kan in 'n enkele opname gebruik word. Probeer steeds om tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsmetodes te kies?

Hoekom jy 'n kwantitatiewe benadering moet hê

Op die mees basiese vlak word kwantitatiewe opnames ontwerp om harde, numeriese maatreëls van antwoorde op 'n navorsingsvraag te neem, soos frekwensie, grootte en rigting van verandering.

Kwantitatiewe navorsingsmetodes is, van noodsaaklikheid, ietwat rigied.

Die vrae wat gevra word van opname respondente moet dieselfde bly van persoon tot persoon, dag-tot-dag en so meer. Enige veranderinge aan die navorsingsskrif wat deur die onderhoudvoerders gebruik word, of die skriftelike vraelys of die opnameprosesse kan lei tot data wat nie 'n ware meting van die navorsingsvraag of data is wat nie statisties ontleed kan word nie.

Hoekom jy 'n kwalitatiewe benadering moet kies

Kwalitatiewe opnames ondersoek die sagter maatreëls van navorsing, soos "opinies" wat op 'n oop manier uitgedruk word of die "waarom of hoekom nie" redes waarom mense hul antwoorde op kwantitatiewe vrae het wat nie vir rede of rasionaal vra nie.

Onderhoudvoerders speel 'n besonder belangrike rol in kwalitatiewe opname navorsing wat persoonlik of oor die telefoon geadministreer word. Die manier waarop vrae geformuleer word, die intonasie van gesproke vrae en die verslag tussen die respondent en die onderhoudvoerder kan 'n belangrike impak hê op die kwaliteit van die data en rigting.

Vir opnames oor komplekse vakke is dit van kritieke belang dat die onderhoudvoerder die onderwerp goed verstaan ​​om deeglike vrae te vra en effektief te ondersoek indien respondente 'n onwilligheid ontwikkel om kwaliteit antwoorde te verskaf.

Die bewoording van vrae is belangrik

Die kwaliteit van die data wat 'n navorser verkry uit 'n opname, hang in groot mate af van die vaardige konstruksie en bewoording van die vrae wat gestel word.

Opname vrae moet duidelik wees, redelik maklik om te beantwoord, en relatief kort. Dit is handig om 'n loodsopname te doen om te sien hoe mense op die vrae reageer. Wat vir een persoon duidelik is, is dalk mistig vir 'n ander.

Hier is 'n paar algemene riglyne vir die opstel van opname vrae.

Geskrewe of aanlyn vraelyste kan oor die algemeen effens meer kompleks wees as gesig-tot-aangesig opnames waar alle inligting mondeling uitgeruil word. Dit is veral waar as respondente maklik terug kan verwys na vroeëre vrae of navigeer op 'n aanlyn opname webwerf sonder om vorige antwoorde te verloor. As 'n algemene reël, beoordeel opname respondente gevra word vrae wat doelbewus ontwerp is om 'n sekere antwoord van hulle te verkry. Maak seker dat die vraelyste wat vir marknavorsing gebruik word, nie deur die respondente geïnterpreteer kan word om 'n verkoopsplek te wees nie.

'N Kort oorsig van Opname en Vraelys