Wat is ervaringsgradering?

Ervaringsgradering is 'n assesseringsmetode waarin u premie op en af ​​aangepas word om u vorige verlieservaring te weerspieël. Dit is gegrond op die vermoede dat u historiese verlieservaring u toekomstige verlieservaring voorspel. Met ander woorde, jou toekomstige verliese sal waarskynlik soortgelyk wees aan dié wat jy in die verlede aangegaan het.

Ervaringsgradering word algemeen in werkersvergoedingsversekering gebruik. Dit word ook in mindere mate gebruik in ander tipes ongevalleversekering , soos algemene aanspreeklikheid , kommersiële motoraanspreeklikheid en professionele aanspreeklikheid .

Hierdie artikel fokus op die gebruik daarvan in werkersvergoedingsbeleid .

doel

Ervaringsgradering is gebaseer op die idee dat werkgewers 'n premie moet hef wat hul risiko's akkuraat weerspieël. Ervaringsgraderingsplanne vergelyk werkgewers met ander werkgewers in dieselfde nywerheidsgroep. Dit beteken dat dakwerkers vergelyk word met ander dakkapelle, en bakkers word vergelyk met ander bakkerye. Die verlieservaring van elke groep is gemiddeld. Elke werkgewer se verlieservaring word dan vergelyk met die groep se verlieservaring. Op grond van hierdie vergelyking word 'n ervaringsmodifier bereken vir elke werkgewer.

Werkgewers wie se verlieservaring beter is as die groepgemiddeld word normaalweg 'n ervaringveranderaar toegeken wat minder as 1,0 is. Soos hieronder verduidelik, word die wysiger vermenigvuldig met die premie. Dus, 'n wysiger wat minder as 1,0 is, sal 'n krediet genereer. Werkgewers wie se ondervinding erger is as die gemiddelde, word gewoonlik 'n wysiger wat groter as 1.0 is, toegeken.

'N Wysiger wat groter is as 1.0, sal 'n debiet oplewer.

Ervaringsgradering bied 'n finansiële aansporing vir werkgewers om verliese te verminder, miskien deur die implementering van 'n veiligheidsprogram. Dit moedig ook werkgewers aan om beseerde werknemers so spoedig moontlik te laat werk. Vir werkers vergoeding versekeraars , ervaring beoordeling verseker dat genoeg premie is ingesamel om die risiko's te dek wat verseker is.

Ervaringsgradering word uitgevoer deur 'n werkersvergoeding-graderingsburo. In NCCI- state word hierdie taak deur die NCCI uitgevoer. In onafhanklike state en monopolistiese state word ervaringsgradering deur 'n staatsbeoordelingsburo uitgevoer.

Premium Berekening

Om ervaringservaring te verstaan, moet u eers verstaan ​​hoe werkers vergoedingspremies bereken word. Premies word bepaal deur ' n tarief te vermenigvuldig elke $ 100 van werknemer betaalstaat. Veronderstel jou loonstaat is $ 500,000 en die koers is $ 1. Jou premie sal wees (500,000 / 100) X 1.00 of $ 5000. Hierdie premie word die handleidingpremie genoem. Hierdie terme dui aan dat daar nog nie 'n ervaar wysiger is toegepas nie. Wanneer 'n ervaringveranderaar op die handmatige premie toegepas word, word die resultaat die standaardpremie genoem .

Klassifikasiestelsel

Voordat 'n werker vergoedingspremie ontwikkel kan word, moet u besigheid een of meer klassifikasies toegeken word . Veronderstel dat u maatskappy klerklike pligte vir ander besighede uitvoer. Die meeste van u werkers is toegewys aan die klassifikasie klerklike kantoorwerkers. Jou maatskappy werk ook buite verkopers om nuwe kliënte te werf.

Elke klassifikasie word toegeken aan 'n vier-syfer-identifiserende nommer genaamd 'n klaskode .

Die NCCI-klaskode vir Kantoorwerkers is 8810. U verkoopswerkers is 'n aparte klassifikasie toegeken, naamlik 8742. U werknemers se betaalstaat sal tussen die twee klassifikasies toegeken word, en 'n afsonderlike tarief sal van toepassing wees op elkeen.

Ervaringsgraadberekening

Ervaringsgradering is tipies gegrond op 'n tydperk van drie jaar wat die ondervindingstydperk genoem word . Hierdie tydperk bestaan ​​gewoonlik uit die drie jaar voor u mees onlangse verstrykte polisperiode. Veronderstel jou huidige werkersvergoedingsbeleid loop vanaf 31 Desember 2015/2016. Die ervaring-wysiger wat van toepassing is op u huidige beleid sal bereken word op grond van die tydperk vanaf 31 Desember 2011 tot 31 Desember 2014. Die eise wat in die 2014 tot 2015-beleid jaar plaasgevind het, word nie oorweeg nie, aangesien sommige van hulle dalk nog steeds wees. oop.

'N Ervaringsmodifier word elke jaar bereken. Dit is gewoonlik (maar nie altyd nie) effektief op die intreedatum van u polis . Jou wysiger mag minder as, groter as, of gelyk aan "1." wees. 'N Wysiger van "1" beteken dat jou verlieservaring gemiddeld vir jou bedryfstak is. Dit is, jou verlies geskiedenis is nie beter of erger as ander besighede soortgelyk aan joune. Jou handleidingpremie sal onveranderd bly. As u wysiger groter as 1 is, is u verlieservaring slegter as die gemiddelde vir u bedryfstak. 'N Wysiger wat groter as 1 is, verteenwoordig 'n debet omdat dit jou premie sal verhoog. Net so beteken 'n wysiger van minder as 1 'n verliesgeskiedenis wat beter as die gemiddelde is. 'N Modifikasie van minder as 1 sal 'n premie vermindering behaal.

'N Ondervinding wysiger word toegepas op die vergoeding premie vir handwerkers om jou standaard premie te bereken. Vir elke klassifikasie bepaal die versekeraar jou handleidingpremie deur die tarief tye die betaalstaat te vermenigvuldig, wat deur 100 gedeel word.

Veronderstel byvoorbeeld dat u besigheid in twee klassifikasies gekategoriseer word. Die jaarlikse betaalstaat vir die eerste klassifikasie is $ 300,000 en die koers is $ 1.25. Vir die tweede klassifikasie is die betaalstaat $ 100,000 en die koers is $ 3. Jou handleidingpremie sal 300,000 / 100 X 1,25 plus 100,000 / 100 X 3,00 wees ($ 3750 plus $ 3,000) of $ 6750. As u ervaringsveranderaar 0,90 is, is u standaardpremie $ 6750 X.90 of $ 6075. Baie state voeg 'n toeslag of aanslag by wat gebruik word om die staatswaarborgfonds te ondersteun. Wanneer hierdie toeslag van toepassing is, word dit by u standaardpremie gevoeg. Die gevolg is jou finale premie.

Ervaringsmodifiseerders kan intrastaat of interstaatlik wees. As u werksaamhede in twee of meer NCCI-state het, sal die NCCI u 'n interstate wysiger verskaf. As u in 'n enkele NCCI-toestand werk, sal die NCCI 'n intrastate wysiger uitreik. 'N Intrastate wysiger sal ook voorsien word deur enige onafhanklike staat waarin u werk.

In aanmerking te kom

Ervare rating geld slegs vir besighede wat voldoen aan die vereistes vir die toelaatbaarheid van die staat. Die reëls wissel van staat tot staat. In die meeste lande kwalifiseer 'n besigheid slegs vir ondervinding, indien dit in besigheid was vir 'n bepaalde tydperk (soos 3 jaar). Nuwe maatskappye kwalifiseer nie. State vereis ook binne 'n sekere aantal jare 'n minimum premie. Stel byvoorbeeld dat besighede in aanmerking kom vir ondervinding-graderings in jou staat as hulle aan een van die volgende kriteria voldoen:

As u premies $ 4500, $ 5500 en $ 4800 gedurende die ondervindingstydperk was, sal u kwalifiseer vir ervaringgradering gebaseer op die eerste kriteria.

Gradering Werkblad

Wanneer die NCCI of 'n staatsburo 'n ervaringsmodifier uitreik, bied die agentskap 'n werkblad aan . Die werkkaart wys hoe jou wysiger bereken is. Dit bevat die toepaslike klaskodes en toepaslike betaalstate, eisnommers en verliese wat in die berekeninge gebruik word. Let daarop dat indien u 'n groot verlies aangegaan het, slegs 'n gedeelte van die verlies gewoonlik by die berekening van u wysiger ingesluit word. As u verskeie klein verliese aangegaan het, kan al die verliese by die berekening ingesluit word. Dus, jou wysiger is oor die algemeen meer nadelig beïnvloed as jy talle klein verliese aangaan eerder as een groot een.