Sertifikate van Aanspreeklikheidsversekering

'N Sertifikaat van versekering dien as bewys van versekeringsdekking. Dit word meestal aangevra as bewys van aanspreeklikheidsversekering. 'N Sertifikaat is nie deel van ' n beleid nie . Dit voeg geen bepalings van die versekeringskontrak by, verwyder of verander nie. Dit is bloot 'n opsomming van 'n maatskappy se versekeringsdekking. Kontrakteurs word dikwels verplig om 'n sertifikaat van aanspreeklikheidsversekering te verskaf wanneer hulle gehuur word om 'n soort werk te verrig.

Hier is 'n tipiese scenario:

voorbeeld

Elite Estates besit verskeie kommersiële eiendomme, insluitende 'n woonstel kompleks genaamd Verdant Villas. Elliot, 'n bestuurder by Elite Estates, meen die kompleks lyk 'n bietjie dingy. Hy besluit die geboue kan 'n laag verf gebruik en kontak 'n skilderkontrakteur genaamd Pro Painting.

Elliot berei 'n kontrak op wat die voorwaardes wat die skilderkontrakteur moet ontmoet, uiteensit om gehuur te word. Een belangrike vereiste is aanspreeklikheidsversekering . Pro Painting moet ' n kommersiële algemene aanspreeklikheidsbeleid handhaaf met 'n $ 1 miljoen per voorkomslimiet en 'n algemene limiet van $ 2 miljoen.

Peter, die eienaar van Pro Painting, teken die kontrak. Sy maatskappy kan egter nie enige skilderwerk doen voordat Peter Elliot met 'n sertifikaat van aanspreeklikheidsversekering aanbied nie. Die sertifikaat sal verifieer dat Pro Painting die aanspreeklikheidsbedekkings het wat in die kontrak gespesifiseer word.

Sertifikate van versekering word normaalweg deur 'n versekeringsagent of makelaar verskaf . Die meeste word op standaardvorms uitgereik. Terwyl hulle gewoonlik as bewys van aanspreeklikheidsversekering gebruik word, kan hulle ook gebruik word as bewys van ander soorte versekering. Byvoorbeeld, 'n geboueienaar mag vereis word om die lener aan te bied met 'n sertifikaat van eiendomsversekering.

Afsonderlike sertifikaatvorms word gebruik vir eiendoms- en aanspreeklikheidsversekering.

Inligting verskaf

Die standaard aanspreeklikheidsertifikaat bevat afsonderlike afdelings vir algemene aanspreeklikheid, motoraanspreeklikheid , sambreel aanspreeklikheid , en werkersvergoeding / werkgewer se aanspreeklikheid. 'N Aanspreeklikheidsertifikaat bevat die tipe inligting wat hieronder gelys word. In hierdie lys beteken "versekerde" die persoon of maatskappy wat gevra is om die sertifikaat te verskaf. Die sertifikaathouer is die persoon of maatskappy wat die sertifikaat aangevra het.

Bykomende Versekerde Status

Baie besigheidskontrakte vereis dat die versekerde die sertifikaathouer as 'n addisionele versekeraar dek onder die versekerde se aanspreeklikheidsbeleid.

In hierdie geval kan die sertifikaathouer 'n verklaring op die sertifikaat vereis dat dit wel onder die versekerde se aanspreeklikheidsbeleid as 'n addisionele versekerde gedek is.

Veronderstel in die Elite Estates-scenario wat hierbo uiteengesit word, dat die kontrak tussen Elite en Pro Painting vereis dat die skilderyskappy Elite Estates as 'n bykomende versekerde onder Pro Painting se aanspreeklikheidsbeleid moet verseker. Aangesien addisionele versekerde status vir Elite Estates 'n vereiste van die kontrak is, moet Pro Painting voldoen. Pro Painting se versekeringsagent moet 'n endossement aanvra onder Pro se aanspreeklikheidsbeleid wat Elite as 'n addisionele versekerde lys.

Sommige aanspreeklikheidsbeleid bevat taal wat outomaties sekere partye as bykomende versekerde insluit sonder dat u 'n endossement benodig. Stel byvoorbeeld dat Pro Painting se beleid as versekerde enige persoon of organisasie waarvoor Pro Painting bedrywighede uitvoer, dek as Pro Painting in 'n skriftelike kontrak ooreengekom het om daardie party as versekerde in te sluit. Elite Estates voldoen aan hierdie beskrywing. Dit moet dus outomaties as 'n addisionele versekerde gedek word.

Sertifikaat is nie ' n endossement nie

Veronderstel dat u gevra is om 'n sertifikaat van aanspreeklikheidsversekering aan XYZ Inc. te verskaf. U is ook gevra om XYZ Inc. as 'n addisionele versekerde onder u aanspreeklikheidsbeleid in te sluit. Jou agent reik 'n sertifikaat uit waarin verklaar word dat XYZ Inc. onder u polis 'n addisionele versekerde is. Jou agent versuim egter om 'n bykomende versekerde endossement van u versekeraar te versoek. U polis bevat geen outomatiese addisionele versekerde taal nie. Niemand merk die fout op nie.

Ses maande later word XYZ Inc. gedagvaar as gevolg van u nalatigheid en eise-dekking onder u aanspreeklikheidsbeleid . Sal XYZ gedek word as 'n addisionele versekerde gebaseer op die verklaring in die sertifikaat? Die antwoord is waarskynlik nie. 'N Sertifikaat is nie 'n endossement nie. Dit verander nie die beleid nie. As die dekking wat in 'n sertifikaat beskryf word, nie in die polis vervat is nie, sal die dekking waarskynlik nie verskaf word nie.

Kennisgewing van kansellasie

Tot 2009 bevat die standaardvorm wat gebruik word om sertifikate van aanspreeklikheidsversekering uit te reik, 'n polis kansellasievoorsiening. Hierdie bepaling het verklaar dat indien enige van die beleide wat in die sertifikaat gelys is, voor die beoogde vervaldatum gekanselleer is, die versekeraar sal poog om die sertifikaathouer 'n bepaalde aantal dae van vooraf in kennis te stel.

Verskeie sertifikaathouers het geglo dat hierdie bewoording verseker het dat hulle in kennis gestel sal word indien die polishouer se aanspreeklikheidsbeleid voor die vervaldatum gekanselleer is. Baie sertifikaathouers is egter nie in kennis gestel wanneer beleide gekanselleer is nie. Hoekom? Versekeraars het die kansellasie-bepalings in die polis gevolg. Onder die standaard aanspreeklikheidsbeleid ontvang slegs "u" (die versekerde ) kennisgewing indien die polis gekanselleer word.

Die huidige vorm wat gebruik word vir sertifikate van aanspreeklikheidsversekering, verklaar dat indien enige van die beleide wat in die sertifikaat gelys is, op die middel van die kwartaal gekanselleer word, sal kennisgewing ooreenkomstig die polisvoorskrifte afgelewer word. Met ander woorde, addisionele versekerde sal slegs kennisgewing van kansellasie verskaf word indien die polis bepaal dat hulle in kennis gestel sal word.

Staatswette

Tenslotte het baie state wetgewing vasgestel om die gebruik van sertifikate te standaardiseer. Hierdie wette verbied die gebruik van sertifikate wat vals of misleidende inligting bevat. Sertifikate wat sulke inligting bevat, is nie geldig nie.