Wat is 'n kansellasieklousule?

Byna alle besigheidsversekeringspolisse bevat 'n kansellasieklousule . Hierdie klousule verduidelik wie die polis kan kanselleer en die prosedures wat gevolg moet word indien u polis beëindig word.

Waar is dit?

Baie kommersiële beleide bevat 'n standaard kansellasie klousule opgestel deur ISO . Hierdie klousule word tipies in die polisvoorwaardes aangetref. Beleid wat meer as een tipe dekking insluit, kan verskeie bepalingsafdelings bevat.

Byvoorbeeld, 'n pakketbeleid wat algemene aanspreeklikheids- en kommersiële eiendomsbedekkings insluit, sal waarskynlik afsonderlike aanspreeklikheidsvoorwaardes en eiendomsvoorwaardes bevat. Wanneer 'n beleid twee of meer tipes dekking bied, verskyn die kansellasieklousule dikwels in 'n aparte vorm genaamd gemeenskaplike polisvoorwaardes (of iets soortgelyks).

Wie mag die beleid kanselleer

Die standaard kansellasie klousule bepaal dat die polis gekanselleer kan word deur een van twee partye: die eerste naam versekerde of die versekeraar . Die eerste naam versekerde is die persoon of entiteit wat eerste in die verklarings gelys word, indien die polis meer as een versekerde het .

Die eerste versekerde kan die polis te eniger tyd kanselleer deur te stuur of skriftelike kennisgewing aan die versekeraar te lewer. Kennisgewing moet vooraf voorsien word. " Dit beteken dat indien 'n sake-eienaar wil hê dat die polis op 'n vasgestelde datum gekanselleer word, moet hy of sy die versekeraar voor daardie datum in kennis stel.

Die ISO-kansellasieklousule laat die versekeraar toe om jou polis te kanselleer vir premievermindering of om enige ander rede. In beide gevalle moet die versekeraar binne 'n vasgestelde tydperk 'n skriftelike kennisgewing aan u (die eerste versekerde) stuur of stuur. As die polis gekanselleer word omdat u nie die premie betaal het nie, moet die versekeraar ten minste 10 dae voor die kansellasie effektief kennisgewing aan u stuur.

Indien die versekeraar om enige ander rede kanselleer, moet dit ten minste 30 dae van vooraf kennisgewing aan u stuur.

Staatswette

Die standaard kansellasieklousule stel die versekeraar in staat om u polis te kanselleer vir enige rede wat hy verkies. Gelukkig word hierdie breë formulering dikwels deur 'n staatswet oortree. Die meeste state het wette wat bepaal wanneer en hoe 'n versekeraar 'n versekeringspolis kan kanselleer (insluitend 'n versekeringsbinder) . Hierdie wette bevat dikwels bepalings wat verskil van die standaard kansellasieklousule. Die staatsbepalings word tipies uitgespel in 'n endossement wat aan die beleid geheg is.

Byna alle lande laat 'n versekeraar toe om 'n polis enige tyd te kanselleer vir die nie-betaling van premies indien die versekeraar aan die kennisgewingvereiste voldoen. Spesiale reëls geld egter wanneer versekeraars polisse kanselleer om ander redes as nie-betaling van premies. Byvoorbeeld, versekeraars kan verwag word om 45, 60 of 90 dae kennis te gee in plaas van die 30 dae kennisgewing wat deur die standaard kansellasieklousule gegee word.

Sommige state het versekeraars van polisielede uitgesluit, behalwe onder sekere omstandighede. Hier is 'n paar redes waarom 'n versekeraar toegelaat sal word om te kanselleer:

Sommige state verbied versekeraars om enige beleid te kanselleer te eniger tyd, behalwe vir die redes wat aangedui word. Ander kan versekeraars polisse om enige rede kanselleer gedurende 'n sekere tydperk, soos 60 dae vanaf die polisvangsdatum. Na die tyd verstryk, kan versekeraars slegs kanselleer vir 'n rede vermeld in die endossement.

Breër beskermings neem voorrang

Staatswette bied dikwels groter beskerming aan polishouers as die kansellasieklousule in die polis.

In hierdie geval sal die wet die polis vervang. As die beleidsformulering breër is as wat deur die staatsreg vereis word, sal die beleidsformulering van toepassing wees. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n polis 90 dae kennis van kansellasie verskaf vir enige ander rede as premie nie. Die wet bied slegs 60 dae kennis. In hierdie geval sal die bepalings in die polis die wet vervang.

Baie lande het hul eie "wysigende" endossement opgestel wat die omstandighede uiteensit waaronder 'n beleid gekanselleer kan word. Hierdie endossement is tipies verpligtend, wat beteken dat dit aan u beleid geheg moet word.

Kansellasie bepalings wissel wyd van staat tot staat. Om uit te vind watter bepalings van toepassing is in u staat, kontak u versekeringsagent , staatsversekeringsdepartement of prokureur.

Retour Premium

As u polis gekanselleer word, moet u versekeraar u die onverdiende premie betaal. Die bedrag van die betaling kan wissel afhangende van wie die kansellasie begin het, u of u versekeraar. As die versekeraar die kansellasie begin, moet u opgawe premie bereken word op 'n pro rata basis. As u die kansellasie versoek het, kan u opgawe premie korttermyn wees.

Gestel jou beleid is byvoorbeeld in werking vir een maand wanneer dit deur u versekeraar gekanselleer word. U opgawe premie moet 11/12 (92%) van die volle jaar premie wees. As u egter die kansellasie begin het, sal u opbrengs premie korttermyn wees, wat minder as pro-rata is. Die versekeraar behou 'n gedeelte van die premie om sy administratiewe uitgawes te dek.

Verbandklousule

Uiteindelik, veronderstel u besit 'n kommersiële gebou wat u met 'n verband gekoop het. U het u gebou onder 'n kommersiële eiendomsbeleid verseker . Die ISO-kansellasie-klousule meld nie verbandhouers (leners) nie. Tog is u versekeraar verplig om u uitlener in kennis te stel as dit u eiendomsversekering kanselleer. Hoekom? Die antwoord kan gevind word in die standaard verbandklousule in u eiendomsbeleid.

Die verbandklousule vereis dat die versekeraar u uitlener vooraf in kennis stel indien dit u polis kanselleer. Die versekeraar moet 10 dae kennis gee indien dit kanselleer vir nie-betaling van premie en 30 dae kennisgewing indien dit om enige ander rede kanselleer. Staatswetgewing mag 'n langer kennisgewingstydperk dikteer.