Wat is 'n S Korporasie?

Definisie en vereistes

Definisie van 'n Subchapter S Corporation

'N "S-Korporasie" is 'n gereelde korporasie wat tussen 1 en 100 aandeelhouers het en wat netto inkomste of verliese aan aandeelhouers oorskry onder ooreenstemming met Internal Revenue Code, Hoofstuk 1, Hoofstuk S. Korporasies moet aan spesifieke kriteria voldoen, en hulle moet die IRS van hul keuse in kennis stel om binne 'n sekere tydperk as 'n S-Korporasie belas te word.

Belasting van gereelde maatskappye

'N Gereelde maatskappy , wat soms 'n "C" -korporasie genoem word (na Subchapter C van die Internal Revenue Code), word as 'n afsonderlike sake-entiteit belas. Korporasies het hul eie belastingvorm (1120) en hul eie belastingkoerse (C Corp belastingkoerse). Korporasies kan kies om hul winste en verdienste as deel van hul bedryfskapitaal te behou, of hulle kan kies om sommige of al hul winste en verdienste te verdeel soos dividende wat aan aandeelhouers betaal word.

Dividende betaal aan aandeelhouers word twee keer twee keer belas. Hulle word een keer op korporatiewe vlak (op die Korporasie se Form 1120 ) belas, en weer op individuele vlak (op die persoon se Vorm 1040).

Belasting van S-Korporasies

'N S-Korporasie is nie onderhewig aan korporatiewe belastingkoerse nie. "Oor die algemeen is 'n S-korporasie vrygestel van federale inkomstebelasting behalwe belasting op sekere kapitaalwins en passiewe inkomste," volgens die Internal Revenue Service.

In plaas daarvan, 'n S-Korporasie slaag wins (of netto verliese ) aan aandeelhouers. Die besigheidswins word teen individuele belastingkoerse op elke aandeelhouer se Vorm 1040 belas. Die deurlopende (soms genoem deurvloei) aard van die inkomste beteken dat die maatskappy se wins slegs een keer belas word - op aandeelhouersvlak .

Die IRS verklaar dit só: "Op hul belastingopgawes sluit die S-korporasie se aandeelhouers hul deel van die korporasie se afsonderlike inkomste, aftrekking, verlies en krediet, en hul deel van nie-winsgewende inkomste of verlies."

S-Korporasies vermy dus die sogenaamde " dubbelbelasting " van dividende.

S-Korporasies, soos gewone Korporasies , kan besluit om hul netto winste as bedryfskapitaal te behou. Alle winste word egter beskou as-as hulle aan aandeelhouers uitgedeel is. So kan 'n aandeelhouer van S-Korporasie belas word op inkomste wat hulle nooit ontvang het nie. (AANGESIEN 'n Aandeelhouer van C-korporasie slegs op dividende belas word wanneer daardie dividende werklik uitbetaal word.)

Kwalifiseringskriteria vir S-Korporasies

'N Korporasie kan kies om as 'n S-Korporasie belas te word indien dit aan die volgende kriteria voldoen.

 1. Die maatskappy is (a) 'n huishoudelike korporasie , of (b) 'n huishoudelike entiteit wat verkiesbaar is om gekies te word om as 'n korporasie behandel te word wat Vorm 2553 betyds inskryf en voldoen aan al die ander toetse wat hieronder gelys word. As Vorm 2553 nie betyds geliasseer is nie, sien Eerw. Proc. 2004-48, 2004-32 IRB 172.
 2. Die maatskappy het nie meer as 100 aandeelhouers nie. ('N Man en vrou en hul boedels word as een aandeelhouer vir hierdie toets behandel.' N Gesinslid kan kies om alle lede van die familie as een aandeelhouer vir hierdie toets te behandel. Alle ander persone word as aparte aandeelhouers behandel.)
 1. Die enigste aandeelhouers is individue, boedels, sekere vrygestelde organisasies, of sekere trusts.
 2. Die maatskappy het geen buitelandse aandeelhouers nie. (Dit is, die enigste aandeelhouers is Amerikaanse burgers en inwoner vreemdelinge.)
 3. Die maatskappy het slegs een klas voorraad. Oor die algemeen word 'n korporasie behandel as slegs een klas voorraad indien alle uitstaande aandele van die korporasie se voorraad identiese regte op verspreiding en likwidasie verdien.
 4. Dit is nie een van die volgende onbevoegde korporasies nie:
  • 'N Bank of bedryfsinrigting wat die reserwe-metode gebruik om rekening te hou met oninbare skulde ingevolge artikel 585.
  • 'N Versekeringsmaatskappy wat onderhewig is aan belasting onder subkajuit L van die Kode.
  • 'N Korporasie wat gekies het om as 'n besitskorporasie kragtens artikel 936 behandel te word.
  • 'N Huishoudelike internasionale verkoopsmaatskappy (DISC) of voormalige DISC.
 1. Dit het of sal aanneem of verander na een van die volgende belastingjare.
  • 'N Belastingjaar wat op 31 Desember eindig.
  • 'N Natuurlike besigheidsjaar.
  • 'N Eiendomsbelastingjaar.
  • 'N Belastingjaar verkies ingevolge artikel 444.
  • 'N 52-53-week belastingjaar wat eindig met verwysing na 'n jaar hierbo gelys.
  • Enige ander belastingjaar (insluitende 'n 52-53-week belastingjaar) waarvoor die korporasie 'n besigheidsdoeleindes vestig.
 2. Elke aandeelhouer stem in tot die S-Korporasie verkiesing.

Bykomende inligting

Die vorming van 'n S-Korporasie en Verkiesing S-Korporasie Status
S Korporatiewe Belasting
Rekeningkunde vir S-Korporasie Kapitaal, Inkomste en Uitgawes
Voorbereiding van IRS Vorm 1120S
Uitreiking van IRS Bylae K-1 tot Aandeelhouers
Voorbereiding van IRS Vorm 1040 Bylae E vir S-Korporasie Aandeelhouers
Self-indiensneming- en betaalstaatbelasting vir S-Korporasie-aandeelhouers
Belasting Wenke & Ouditstrategieë vir S-Korporasie Aandeelhouers