Uitreiking van IRS Bylae K-1 tot Aandeelhouers

Vorm 1120S

Sodra die S-Korporasie se Form 1120S voorberei is, is jy gereed om Skedule K-1 vir elke aandeelhouer te begin voorberei.

Bylae K-1 van Vorm 1120S word gebruik om elke aandeelhouer se pro-gegradeerde deel van netto inkomste of verlies van 'n S-Korporasie te rapporteer, tesame met verskeie afsonderlike inkomste en aftrekkings. Bylae K-1 kan ook gebruik word om 'n aandeelhouer se begin- en eindvoorraadgrondslag vir die jaar op te som.

Hier is die minimum wat u nodig het om die Bylae K-1 voor te berei:

S-Korporasie Aandeelhouer Toekennings

As aandeelhouers hul S-Korporasie-effekte gedurende die hele belastingjaar besit, sal voorraadgrondslag hul voorwaardelike deel van inkomste en uitgawes bepaal. Indien aandele gekoop, verkoop of oorgedra is gedurende die jaar, moet inkomste en uitgawes eers op 'n daaglikse basis toegepas word, en tweedens per aandeel. Indien 'n aandeelhouer haar volle aandeleposisie in die S-Korporasie beëindig het, kan die S-Korporasie kies om inkomste- en uitgelditems volgens die maatskappy se boeke en rekords toe te wys in plaas van die dag-metode te gebruik.

Rapportering van Netto Wins of Verlies

Die S-Korporasie gebruik nie-afsonderlike inkomste en uitgawes, en rapporteer die netto inkomste of verlies aan aandeelhouers. Die wins of verlies word in streng verhouding met die aandeelhouer se persentasie van eienaarskap in die S-Korporasie toegeken.

Afsonderlik aangetoonde items gerapporteer op skedule K-1

Die S-Korporasie moet sekere inkomste en uitgawes afsonderlik van die netto wins of verliesbedrag rapporteer. Hierdie inkomste- en uitgawepunte behou hul belastingkenmerke wanneer dit deurgestuur word aan die aandeelhouer en is onderworpe aan die perke en belastingkoerse op elke aandeelhouer se persoonlike Vorm 1040. Afsonderlik genoemde items is die volgende: Afsonderlike items word in streng verhouding met elke aandeelhouer se persentasie van eienaarskap in die S-Korporasie toegeken.

Sperdatum vir die stuur van skedule K-1

S-Korporasies moet teen 15 Maart 'n Skedule K-1 aan aandeelhouers uitreik (die sperdatum vir Form 1120S), of teen die verlengde sperdatum (15 September).