Leer hoe jurisdiksie bepaal word in regsgedinge

Jurisdiksie, in die algemeen, is die mag om gesag oor persone en dinge binne 'n gebied uit te oefen. In sy regsgebruik beteken jurisdiksie die bevoegdheid van 'n hof om 'n saak te hoor en te besluit of 'n bevel te gee. Die jurisdiksie kan ook verband hou met 'n geografiese gebied waarin 'n politieke gesag erken word.

Die Regsinligtinginstituut van Cornell Universiteit breek jurisdiksie in drie komponente: of daar jurisdiksie oor die persoon is, of daar jurisdiksie oor die onderwerp is en of daar jurisdiksie is om die betrokke uitspraak te lewer.

Jurisdiksie oor onderwerp en persoon

Wanneer 'n regssaak oorweeg word, behels een van die eerste vrae waar die saak verhoor sal word. dit wil sê, die regsbevoegdheid moet beslis word. Die jurisdiksie van 'n regsgeding hang af van beide persoonlike jurisdiksie en vakbevoegdheid. Onderwerp kom eerste.

Om die bevoegdheid te hê om 'n saak te verhoor, moet 'n hof beide vakbevoegdheid en persoonlike jurisdiksie oor die aangeleentheid hê. Byvoorbeeld, 'n sake-bankrotskapsaak kan net in 'n bankrotskapshof aangehoor word, maar die plek van die betrokke persone bepaal die spesifieke bankrotskapshof wat die saak verhoor. Ander gevalle waarby die onderwerp belangrik is, is immigrasiesake en patentgeskille; albei moet in federale howe gehoor word.

Voorbeelde van jurisdiksie

Persoonlike jurisdiksie is gebaseer op waar die partye (gewoonlik die verweerder) woon of besit of sake doen; Dit is gewoonlik staatshofkwessies.

Die meeste lande herken koshuis- en besigheidsplek vir persoonlike jurisdiksie.

Vir gevalle waarby aanlynverkopers betrokke is , kan die konsep van "minimale kontakte" gebruik word. In hierdie gevalle, as 'n persoon of besigheid "minimale kontak" in die staat het, kan die staat jurisdiksie hê. So, as 'n aanlynverkoper 'n burger van, byvoorbeeld, Ohio is, maar die besigheid neem bevele van iemand in Indiana, kan die verkoper gesê word om "minimale kontak" in Indiana te hê, en Indiana kan jurisdiksie hê, veral as die kliënt was in Indiana.

In die besit van geskilpunte in egskeidingsgevalle, insluitende grootouersbesoeke, sal die hofsaak in die staat waarin die oorspronklike egskeiding ingedien is, geliasseer word; die kind se "tuisstaat".

In egskeidingsgevalle waarby militêre personeel betrokke is, kan daar tot drie jurisdiksies wees: die wettige verblyf van die militêre lid; die wettige verblyf van die gade; en die staat waar die dienslid gestasioneer is.

Jurisdiksie Oor Geld Eise

Die jurisdiksie hou ook verband met die bedrag van die betrokke geld. Byvoorbeeld, kleinsakehowe is beperk tot verhoorsake wat slegs 'n klein hoeveelheid geld behels; Elke staat bepaal die monetêre limiet op klein eise.

As 'n saak na 'n hof gebring word wat nie beide die vakbevoegdheid en die persoonlike jurisdiksie het om die saak te verhoor nie, word daar gesê dat die hof "nie jurisdiksie het nie." Die saak sal in 'n ander hof verhoor moet word, een wat jurisdiksie oor die aangeleentheid het.

Persoonlike jurisdiksie kan ook gebruik word in gevalle van eiendomsbesit, selfs al is die betrokke persoon of besigheid in 'n ander staat. In hierdie gevalle moet die eis verband hou met die betrokke eiendom. As die regsgeding niks met die eiendom te doen het nie, kan die eiendom nie gebruik word om jurisdiksie te vestig nie.

Die verskil tussen federale en staat jurisdiksie

Die meeste gevalle word in staatshowe gehoor, maar federale howe het jurisdiksie in 9 verskillende soorte gevalle:

Gevalle met betrekking tot die IRS en federale belasting word ook deur die Amerikaanse belastinghof gehoor, terwyl staatsbelastingaangeleenthede verhoor word.

Die Hooggeregshof se jurisdiksie

Mense sê dikwels: "Ek neem dit al die pad na die Hooggeregshof," maar wat beteken dit regtig? Die Hooggeregshof se jurisdiksie is meer beperk as wat u dalk dink. Dit word deur die Amerikaanse grondwet gehef met geregtelike hersiening vir spesifieke gevalle.

Lees meer oor die jurisdiksie van die Hooggeregshof.

Ander tipes jurisdiksie

Sommige tipes jurisdiksie: