S-Korporatiewe Rekeningkunde

Kapitaal, Inkomste en Uitgawes

S-Korporasies moet akkurate en noukeurige rekords van inkomste, uitgawes en kapitaalbeleggings handhaaf. Algehele, die S-Korporasie rapporteer totale inkomste en uitgawes op maatskappyvlak, en slaag deur 'n deel van die netto wins of verlies aan individuele aandeelhouers. Die S-Korporasie moet uitstekende rekords handhaaf ten opsigte van elke aandeelhouer se belegging van kontant of eiendom. Hierdie rekords is noodsaaklik om elke aandeelhouer se persentasie van eienaarskap in die maatskappy te bepaal.

Rekeningkunde vir inkomste en uitgawes

Oor die algemeen is S-Korporatiewe rekeningkunde dieselfde as C-Korporatiewe rekeningkunde. Inkomste en uitgawes word op korporatiewe vlak gerapporteer, en die aard van verskillende tipes inkomste en uitgawes word ook op korporatiewe vlak geïdentifiseer. S-Korporasies kan 'n rekeningkundige metode kies wat die beste pas om die inkomste en uitgawes van die maatskappy te rapporteer. S-Korporasies hoef nie die aanwasmetode van rekeningkunde te gebruik nie; hulle kan die kontantmetode of 'n hibriede metode van rekeningkunde kies as daardie metodes van rekeningkunde.

Inkomste- en uitgawes-items behou hul karakter wanneer hulle deur S-korporasie aandeelhouers oorgedra word. Langtermyn-kapitaalwins, byvoorbeeld, verdien deur die S-korporasie word deur middel van langtermynkapitaalwins aan aandeelhouers oorgedra. S-Korporasies moet dus tipes inkomste en tipes uitgawes identifiseer ten bate van hul aandeelhouers.

Rekeningkunde vir Aandeelhouerskapitaal

Die grootste probleem is verreweg die rekeningkundige rekeninge van elke aandeelhouer. Die maatskappy moet noukeurige rekords hou van elke aandeelhouer se ekwiteitsbeleggings van kontant en eiendom, sowel as enige lenings wat elke aandeelhouer aan die maatskappy voorskiet.

In teenstelling met beperkte vennootskappe en maatskappye met beperkte aanspreeklikheid, moet aandeelhouers van S-korporasies die korporasie se netto inkomste verdeel in streng verhouding met hul aandeel in eienaarskap. As 'n aandeelhouer presies een derde van die maatskappy se kapitaal bygedra het, moet presies een derde van die maatskappy se netto wins of verlies aan daardie aandeelhouer toegewys word.

Die hoofrekeninge word in twee belangrike dele van 'n S-Korporasie se finansiële en belastingverslagdoening aangespreek. Eerstens word die kapitaalrekeninge op die maatskappy se balansstate as aandeelhouersbelang en lenings van aandeelhouers aangemeld. Tweedens kan elke aandeelhouer se kapitaalrekening opgesom word op Form 1120S Bylae K-1. Onvoldoende kapitaalbeleggings kan veroorsaak dat aandeelhouers versuim om die At-Risk-reëls vir verliese te ontmoet en kan veroorsaak dat sakeverliese nie-aftrekbaar word.

Belegging van kontant en eiendom

Aandeelhouers kan kontant of eiendom aan 'n S-Korporasie belê. 'N Aandeelhouer kan bykomend tot haar kontantbelegging ook 'n rekenaar, lessenaar, naslaanboeke en sagtewareprogramme by haar nuwe S-Korporasie lewer. Die waarde van die aandeelhouer se eiendom is die laagste van (a) die billike markwaarde van die eiendom, of (b) die aandeelhouer se aangepaste grondslag in die eiendom.

(Meer inligting: Eiendom aan 'n S-Korporasie skenk .)

Aandeelhouer Basis, Aangepaste Basis, en Lening Basis

'N Aandeelhouer se kapitaalrekening moet die aandeelhouer se beleggings en huidige basis in die S-Korporasie se ekwiteit of laste weerspieël. 'N Aandeelhouer word in die S-Korporasie belê in die mate waarin 'n aandeelhouer 'n ekwiteitsbelegging gemaak het of 'n lening aan die maatskappy uitgereik het.

Aandeelhouer se Aandele word weerspieël in die aandeelhouer se kapitaalrekening. Hierdie rekening moet die dollarbedrag van kontantbeleggings en die waarde van eiendom wat aan die maatskappy geskenk word, toon. 'N Aandeelhouer wat kontant van $ 10,000 bygedra het, 'n rekenaar ter waarde van $ 2.000, en sagteware ter waarde van $ 400, het 'n kapitaalrekening wat 'n totale belegging van $ 12,400 toon.

Die kapitaalrekening word van tyd tot tyd aangepas om bykomende ekwiteitsbeleggings te weerspieël.

Daarbenewens word die kapitaalrekening aan die einde van die jaar aangepas om elke aandeelhouer se pro rata-deel van inkomste en uitgawes te weerspieël.

Die aangepaste grondslag van 'n aandeelhouersvoorraad word soos volg bereken:

Volgende: Rekeningkunde vir Lening Basis, Negatiewe Basis, Herstel van Basis, Risikobestuur, en Passiewe Aktiwiteit Verlies.

Lening Basis

Aandeelhouer kan geld as 'n lening aan die S-Korporasie vorder. 'N algemene voorbeeld is 'n aandeelhouer wat betaal vir maatskappy uitgawes met sy persoonlike kredietkaart, en 'n uitgawe verslag aan die maatskappy vir terugbetaling. Lenings aan die maatskappy kan korttermynlenings wees (terugbetaal word in een jaar of minder) of langtermynlenings (terugbetaalbaar in meer as een jaar). Aandeelhouers wat lenings aan hul S-Korporasie maak, kan 'n belastingaftrekking in die huidige jaar neem vir verliese wat groter is as hul voorraadbasis, maar slegs in die mate waarin hulle leningsgrondslag het.

Lening basis, en aangepaste lening basis, word soos volg bereken:

Negatiewe basis en opgeskorte verliese

Aangepaste basis kan nie onder nul wees nie. Deur die formule hierbo te gebruik vir die berekening van aangepaste grondslag sal dit egter 'n negatiewe getal tot gevolg hê. Hier is die reëls vir die hantering van "negatiewe basis" van S-Korporasie voorraad:

Enige oortollige "negatiewe basis" word behandel as 'n nie-aftrekbare verlies. Hierdie oortollige verlies is 'n "opgeskorte verlies" en dra onbepaald oor na toekomstige jare.

Die opgeskorte verlies kan afgetrek word in enige toekomstige belastingjaar waartydens die aandeelhouer haar leningbasis of voorraadbasis herstel het.

As die aandeelhouer albei 'n ekwiteitsbelegging gehad het en 'n lening aan die maatskappy uitgereik het, moet die aandeelhouer in die volgende jare die leningsbasis herstel voordat sy haar voorraadbasis herstel.

Herstel van Basis

Aandeelhouers kan op verskillende maniere hul voorraadgrondslag of leningsgrondslag herstel. Die maklikste manier om die basis te herstel, is om bykomende kontantbeleggings te maak (om voorraadvoorraad te herstel) of om bykomende kontantlenings te vorder (om die leningbasis te herstel).

Aangepaste voorraad basis en lening basis moet voor die einde van die jaar voorlopig bereken word. Dit gee aandeelhouers genoeg tyd om addisionele lenings of ekwiteitsbeleggings te maak om te verseker dat enige verliese ten volle aftrekbaar is.

At-Risk Reëls

Elke aandeelhouer het 'n bedrag in gevaar. Dit is die hoeveelheid geld wat die aandeelhouer van haar beleggings of lenings aan die maatskappy verloor. 'N Aandeelhouer se risiko word as volg bereken:

Enige verlies wat die risiko loop, is 'n "opgeskorte verlies" en volg die reëls vir geskorsde verliese soos hierbo uiteengesit.

Elke aandeelhouer se voorraadbasis en leningsbasis sal aangepas word vir haar pro-rata-deel van verliese, selfs al word die verliese opgeskort as gevolg van die risiko-reëls. Dit is dus baie belangrik vir die S-Korporasie en sy aandeelhouers om aangepaste voorraadbasis en aangepaste leningbasis akkuraat en noukeurig op te spoor.

Passiewe Aktiwiteit Verlies

S-Korporasie aandeelhouers is onderworpe aan die passiewe aktiwiteitsreëls. Hierdie reëls bepaal in watter mate 'n S-Korporatiewe verlies tans deur 'n aandeelhouer aftrekbaar is.

As die S-Korporasie besig is met die huur eiendomsbesigheid, moet aandeelhouers die streng "aktiewe deelname" toetse vir eiendomsprofessionals nakom om die huurverlies ten volle te trek. Indien 'n aandeelhouer nie die aktiewe deelnametoetse vir eiendomsprofessionele kan nakom nie, is S-Korporasie-huurverliese slegs aftrekbaar in die mate waarin die aandeelhouer passiewe aktiwiteitsinkomste het.

As die S-Korporasie in enige besigheid betrokke is, maar die aandeelhouer nie aktief aan die S-Korporasie se besigheid deelneem nie, is S-Korporatiewe verliese slegs aftrekbaar in die mate waarin die aandeelhouer passiewe aktiwiteitsinkomste het.

Passiewe aktiwiteitsinkomste sluit passiewe inkomste uit S-Korporasies, vennootskappe, trusts, rente, dividende en ander beleggingsinkomste in.

Vorige: Rekeningkunde vir Inkomste, Uitgawes, Aandeelhouersbelang, Omskakelde Eiendom, Aangepaste Voorraadgrondslag.