Wat is die netto winsmargeverhouding?

Vind uit hoe jou netto winsmarge verhouding jou besigheid beïnvloed

As jy 'n besigheid bestuur en beplan om uit te brei, is dit noodsaaklik dat jy jou netto winsverhouding verstaan.

Die netto winsmarge verhouding is 'n winsgewendheidsverhouding . In wese is dit die persentasie wins uit sakebedrywighede nadat u besigheidsbedryfsuitgawes, rentekoste, belasting en voorkeurvoorraaddividende van inkomste afgetrek het. Gewone aandele dividende is die enigste groot debiet item wat buite die vergelyking gelaat word.

Dit is omdat tegnies gesamentlike aandele dividend nie uitgawes is nie, dit is wins wat aan aandeelhouers versprei word. Verder is dit nie verpligte debiete nie - 'n maatskappy se direksie verklaar die dividend en dieselfde direksie kan ook enige tyd dividende verminder of opskort.

Die netto winsmargeverhoudingberekening

Die berekening van die netto winsmarge-verhouding is glad nie ingewikkeld nie, maar vereis dat u inligting van die maatskappy se inkomstestaat verkry , naamlik

Met hierdie twee syfers in die hand kan jy die netto winsmargeverhouding bereken:

Netto Winsgrensverhouding = Netto Inkomste / Netto Verkope = ________

Die betekenis van die netto winsmarge verhouding

As u na die netto winsmargeverhouding kyk, sien u dat die teller (netto inkomste) geraak word deur die maatskappy se optrede om uitgawes te verminder en die noemer (netto verkope) word beïnvloed deur die maatskappy se optrede om verkoopsinkomste te verhoog.

Albei aksies sal die netto winsmargeverhouding vermeerder

Netto winsmarge dui aan hoe goed die maatskappy sy verkope omskep in winste. Dit is beide 'n mate van doeltreffendheid en algemene besigheidsgesondheid. Maatskappye wat groter wins per dollar van verkope genereer, is meer doeltreffend. Maatskappye met 'n hoë netto winsmargeverhoudings is ook beter in staat om 'n produklyn te oorleef wat nie aan verwagtinge of 'n tydperk van ekonomiese inkrimping voldoen nie.

Netto winsmargeverhouding is ook 'n goeie tydreeksanalise-maatreël, waardeur sake-eienaars die maatskappy se data oor verskillende tydperke kan sien om te sien hoe die besigheid neig. 'N Vergelykende analise dui op winsareas wat versleg of verhoogde kostetendense wat die netto wins verminder. Finansiële verhoudings soos die netto winsmargeverhouding word die mees betekenisvolle wanneer hulle oor tyd beskou word.

Die nut van die verhouding, soos alle besigheidsdata, het 'n paar beperkings. Aangesien nywerhede so anders is, is die netto winsmarge nie baie goed om maatskappye in verskillende nywerhede te vergelyk nie. Dit is beter om soortgelyke besighede te vergelyk, nie net dié in dieselfde bedryf nie, maar ook van dieselfde grootte, of met soortgelyke produkte of in dieselfde breë geografiese gebied.