Weet jy hierdie 7 basiese feite oor korporasies?

Voor- en nadele van korporasies

Korporasies is besighede wat aparte entiteite van hul eienaars is. Die meeste van hulle het aandeelhouers. Hierdie aandele kan nou net deur 'n paar individue gehou word, of hulle kan vir die publiek aangebied word, sodat hulle "in die openbaar gehou word".

Daar is ook so iets soos 'n nie-voorraad korporasie . Dit kan 'n nie-winsgewende of 'n winsgewende besigheid wees, en dit kan baie naby gehou of gevorm word vir 'n spesifieke korttermyn doel.

Hoe begin 'n korporasie?

Die proses om 'n korporasie te begin, genaamd "inkorporeer", is ietwat ingewikkeld as dit slegs vanweë die aantal dokumente wat voorberei en ingedien moet word. Korporatiewe verordeninge moet opgestel word om beleid vir die korporasie te bestuur wanneer dit gevorm word. Korporasies moet ook die Statute van Oprigting inhandig aan die staat waarin hulle sake doen.

Ander take in die inlywingproses behels die verkiesing van beamptes en ander algemene sakeondernemings.

Wat is die verskillende tipes korporasies?

Die twee basiese tipes korporasies is dié met voorraad en diegene wat nie voorraad het nie. Korporasies kan ook nie-wins wees.

Wie besit 'n Korporasie?

'N Korporasie is in besit van sy aandeelhouers of aandeelhouers, waarvan elkeen 'n deel van die korporatiewe sektor besit. Elkeen van hierdie individue het geld in die sakeonderneming belê. Die meeste korporasies word nou gehou met aandele wat slegs 'n paar individue besit.

Wie bestuur 'n Korporasie?

Korporasies het 'n direksie op die hoogste vlak, en hierdie direksie stel beleid en bestuur toesig. Dit verseker dat die korporasie handel volgens sy missie en sy statute en dat dit voldoen aan federale, staats- en plaaslike reëls en regulasies.

Korporatiewe bestuurders is een vlak van die direksie af, en hulle bedryf die daaglikse bedrywighede van die onderneming.

Hulle kan ook aandeelhouers wees, en sommige mag op die raad van direkteure wees, afhangende van hoe die korporasie gestruktureer is. Hierdie bestuurders word werknemers betaal.

Hoe word Korporatiewe Eienaars Betaal?

Aandeelhouers ontvang dividende uit die korporasie se winste gebaseer op die aantal aandele van hul eie aandele. Korporatiewe eienaars en ander wat as werknemers werk, word betaal op grond van salarisse, maar hulle kan ook dividende ontvang as deel van hul voordelepakkette.

Hoe betaal 'n korporasie belasting?

Korporasies word afsonderlik van hul eienaars belas teen die korporatiewe belastingkoers. Omdat 'n korporasie 'n afsonderlike belastinginstansie is, betaal dit belasting op grond van sy netto inkomste of wins elke jaar. IRS Vorm 1120 is bereid om die belastingaanspreeklikheid van die korporasie te bereken.

Korporasies het 'n unieke probleem in die sakewêreld - "dubbele belasting ". Die korporasie word op sy winste belas, dan word die eienaars of aandeelhouers van die korporasie ook belas op die dividende wat hulle ontvang op grond van daardie winste.

Maar korporasies het 'n opsie. Hulle kan kies om as Subkapitaal S-korporasies belas te word en die IRS van hierdie verkiesing in te lig. In hierdie geval word winste slegs een keer belas wanneer hulle aan aandeelhouers oorgedra word, maar sekere beperkings geld.

Watter aanspreeklikheid het die eienaars van 'n korporasie?

Die skulde en laste van korporasies is ook afsonderlik van dié van die eienaars. Hierdie skeiding word soms 'n " korporatiewe skild " genoem omdat die korporatiewe struktuur die eienaars en werknemers beskerm teen persoonlike aanspreeklikheid.