Bedryfsinstellings

Daar is drie hoofsoorte deposito-instellings in die Verenigde State: handelsbanke, bedrywighede (wat spaar- en leningsverenigings en spaarbanke insluit) en krediet unies. Finansiële deregulering het die meeste funksionele en filosofiese onderskeidings versteur, maar hulle verskil steeds in spesialisasie en klem, en in hul regulatoriese en toesighoudende strukture.

Kommersiële banke is die departemente van die finansiële dienste wêreld.

Bedryfsinrigtings en kredietverenigings is meer soos spesialiteitswinkels wat oor tyd hul bedryfsaktiwiteite uitgebrei het om beter te kompeteer vir markaandeel.

Terwyl krediet unies soms as spaarkundig instellings beskou word, is daar een belangrike onderskeid: deposito-versekering. Bedryfs- en handelsbanke word deur FDIC gedek, kredietunies word deur NCUA gedek, hoewel albei tot dieselfde limiet per finansiële instelling gedek word.

Bedryfsinstellings

'N Bedryfsinrigting is 'n finansiële instelling wat hoofsaaklik gevorm word om verbruikersdeposito's te aanvaar en huislenings te maak. Thrifts is gewoonlik kleiner, plaaslike instellings en het nie die omvang of hulpbronne van 'n groot nasionale bank nie. Die primêre tipes spaarkraginstellings is onderlinge banke en spaar- en leningsverenigings.

Bedryfsinrigtings betaal dikwels meer in dividende (rente) as tradisionele finansiële instellings en het toegang tot laer koste fondse van organisasies soos Federal Home Loan Banks.

Bedryfsinrigtings is meer gemeenskapsgerig as ander soorte finansiële instellings en is geneig om meer op verbruikers te fokus as besighede. Volgens wet moet thrifts 65% van hul leningsportefeulje in verbruikerslenings hê. Aangesien finansiële dienste al hoe meer gedereguleer is, het spaarkundig instellings meer dienste aan besighede kan bied.

Thrifts bied kliënte baie van dieselfde deposito produkte wat u by 'n bank kan kry, soos kontrole, spaarrekeninge en deposito's, asook kredietprodukte soos huis- en motorlenings en kredietkaarte.

geskiedenis

Bedryfsinrigtings het eers oopgemaak te midde van die ekonomiese verandering en sosiale omwenteling van die Industriële Revolusie. Wins was nie hul primêre besorgdheid nie. Hul hoofdoel was om werkende mense 'n veilige plek te gee om geld vir 'n reënerige dag opsy te sit. Die meeste is gestig en bestuur deur openbare geesdriftige burgers van wat die manier van finansies verstaan ​​het en was gretig om werkersklas mense te help .

Miljoene Amerikaners in die naoorlogse era het huise gekoop met lenings van dwelms; Op een punt in die na-oorlogse tydperk het hulle die grootste deel van die verbande in die VSA gemaak. Dit het verander met die deregulering van die finansiële dienste-industrie, gevolg deur 'n golf van mislukkings in die 1980's.

voordeel

Uit 'n verbruikersperspektief het drifte 'n groot voordeel bo banke: hoër rente op klante se spaargeld.

oorwegings

Deesdae is die lyne tussen thrifts en konvensionele banke vervaag. Spaar- en leningsverenigings beweeg meer in kommersiële lenings en konstruksie, en 'n toenemende aantal word omskep na konvensionele banke.

Baie van die voordele wat thrifts gebruik het, insluitend minder streng regulering, is oor die jare heen uitgeskakel, meestal deur die Dodd-Frank finansiële hervormingswet. Dit is 'n vinnige konsolidasiebedryf in die algemeen. Thrifts kan in die toekoms moeiliker wees om te vind.