Belastingbeplanning met Vereenvoudigde Werknemerspensioen (SEP) Planne

Gebruik SEP (Vereenvoudigde Werknemerspensioen) IRA's om te spaar vir aftrede

Vereenvoudigde Werknemerspensioenplanne (SEP) -planne is 'n tipe belastinguitgestelde spaarplan vir selfstandige en kleinsake-eienaars. Met 'n vereenvoudigde werknemerspensioenplan kan 'n besigheid belastingvrye bydraes tot 'n individuele aftree-rekening maak vir elk van hul werknemers. SEP's word slegs deur die werkgewer befonds deur belastingaftrekbare dollars te finansier. In teenstelling met ander aftreeplanne bied SEP-planne nie Roth- of na-belasting bydraes nie.

SEP verwys na 'n formele, geskrewe aftreeplan wat deur die werkgewer aangeneem is. Die IRS het 'n model SEP plan wat u kan aanneem (Vorm 5305-SEP). Finansiële instellings mag hul eie modelplanne hê.

SEP IRA verwys na die IRA-rekeninge wat vir elke plandeelnemer ingestel is. 'N Werkgewer neem 'n SEP aan en dra dan fondse by elke deelnemer se SEP IRA.

Die belangrikste voordele van die aanvaarding van 'n SEP

Belastingbeplanning met vereenvoudigde werknemerspensioenplanne

Bydraes tot 'n SEP IRA is aftrekbaar vir die persoon of besigheid wat die bydraes befonds. So SEP IRA's kan die volgende rolle in belastingbeplanning speel:

Die verlaging van belasbare inkomste lei tot 'n laer belastingberekening. So kan SEP-bydraes aangewend word om belasting te verlaag.

Aanpassings van inkomste laer aangepaste bruto inkomste (AGI). Die verlaging van AGI impak op verskeie AGI-sensitiewe aftrekkings en belastingberekeninge. As jy jou AGI moet verlaag om vir 'n bepaalde belastingonderbreking te kwalifiseer, kan SEP-bydraes jou help om dit te doen.

SEP IRA's het ander belastingbeplanningseienskappe:

Hoe SEP IRA Bydraes Verminder Federal Taxes

SEP IRA word befonds deur gebruik te maak van belasting voor belasting.

Die vraag ontstaan ​​natuurlik, hoeveel sal 'n SEP-bydrae belasting verminder? En nog belangriker, watter belasting verminder SEP-bydraes?

Vir 'n selfstandige persoon wat tot sy of haar eie SEP IRA bydra , word bydraes afgetrek as 'n aanpassing van inkomste op Vorm 1040-lyn 28. SEP-bydraes verminder 'n persoon se aangepaste bruto inkomste, verminder belasbare inkomste en verminder sodoende die federale inkomstebelasting. SEP-IRA's beïnvloed nie die berekening van die belasting op selfbelasting nie, aangesien die selfbelastingbelasting bereken word voordat SEP-bydraes bereken word. 'N Selfstandige verminder slegs inkomstebelasting deur by te dra tot sy of haar eie SEP IRA.

'N Selfstandige persoon wat bydra tot SEP-IRA's vir sy of haar werknemers, verhoog besigheidskoste . Dit verlaag die netto wins, wat beide die selfbelastingbelasting en inkomstebelasting verminder.

Korporasies wat SEP-IRA's bygedra het vir sy werknemers, verhoog besigheidskoste. Dit verlaag die netto wins, waardeur die inkomstebelasting verlaag word. Daarbenewens is SEP IRA bydraes vrygestel van Social Security and Medicare belasting (FICA). So betaal 'n eienaar-werknemer nie sosiale sekerheids- en Medicare-belasting op die SEP-bydraes nie.

Die volgende tabel som die belastingimpak op die federale vlak op:

Tipe besigheid

Federale inkomstebelasting

Maatskaplike sekuriteitsbelasting

Medicare belasting

Bylae C of F lêers wat bydra tot die eienaar se SEP IRA

Voor belasting

Geen impak nie

Geen impak nie

Bylae C of F lêers wat bydra tot hul werknemer se SEP IRA

Voor belasting

Voor belasting

Voor belasting

Vennoot wat bydra tot sy of haar eie SEP IRA

Voor belasting

Geen impak nie

Geen impak nie

Vennootskap wat bydra tot hul werknemer se SEP IRA

Voor belasting

Voor belasting

Voor belasting

Korporasie wat bydra tot hul werknemer se SEP IRA

Voor belasting

Voor belasting

Voor belasting

Wat hierdie grafiek beteken, is dat selfstandige persone hul federale inkomstebelasting kan verminder, maar nie hul belasting op selfbelasting (vir Maatskaplike Sekuriteit en Medicare), deur besparings aan 'n SEP IRA te lewer nie. Entrepreneurs loop hul besigheid as 'n korporasie, in teenstelling, vermy federale inkomstebelasting, sosiale sekerheid belasting en Medicare belasting op hul SEP bydraes.

Ander belastingimpakte op die federale vlak

Indirek kan SEP-bydraes ander belasting verminder wat bereken word op grond van aangepaste bruto inkomste of belasbare inkomste. Dit sluit in die alternatiewe minimumbelasting en die netto beleggingsbelasting van 3,8%.

Omdat SEP-bydraes 'n persoon se aangepaste bruto inkomste (AGI) verminder, beïnvloed SEP-bydraes met berekenings wat gebaseer is op AGI.

Belasting Uitstel op Beleggingsinkomste verdien in die SEP IRA

Soos ander aftree spaarplanne, word beleggingsinkomste op fondse binne 'n SEP IRA opgestel. Dit beteken dat die rente, dividende en kapitaalwins wat verdien word binne die SEP IRA nie ingesluit is in 'n persoon se jaarlikse belastingopgawe nie. In plaas daarvan word belasting slegs opgelê wanneer geld uit die SEP-IRA versprei word. Belastinguitstel stel beleggingsinkomste in staat om herbelê te word sonder om eers belasting op die verdienste te betaal. Hierdie belastinguitgestelde samestelling kan lei tot die opbou van 'n groter rekeningbalans oor tyd.

Belastinguitstel stel ook 'n persoon in staat om inkomste en ooreenstemmende belastingaanspreeklikheid op 'n sekere punt in die toekoms te verskuif. Deur inkomste na 'n toekomstige jaar te verskuif, kan 'n persoon hul inkomstevlak beheer deur te besluit wanneer en hoeveel om van die SEP IRA te versprei. Deur die hoeveelheid inkomste te beheer, kan 'n persoon die hoeveelheid belasting meer akkuraat beheer. Ideaal gesproke wil ons bydraes aftrek as 'n persoon in 'n betreklik hoë belastingkrag is en in die toekoms uitkerings ontvang wanneer 'n persoon in 'n laer belastingkrag is.

Voordeel van die datums vir opstel en befondsing

SEP-planne kan aangeneem en befonds word tot en met die vervaldatum van die belastingopgawe, plus enige uitbreidings. Dit is een van die kernvoordele van 'n SEP.

Wat dit beteken, is dat selfstandige persone 'n skedule indien. C kan 'n SEP opstel en tot 15 April 2015 (sonder uitbreiding) of 15 Oktober 2015 (met 'n uitbreiding) fondse aan 'n SEP IRA bydra, en het die bydraes afgetrek op hul 2014-belastingopgawe.

Oorweeg hierdie al te gereelde scenario: Clare, 'n selfstandige juweliersontwerper wat 'n skedule C inskryf, voltooi haar 2014-belastingopgawe in September 2015. Sy het 'n verlenging voor 15 April ingedien en die vervaldatum van haar opgawe is dus 15 Oktober 2015. Sy vra of daar iets is wat sy kan doen om haar aftrekkings te verhoog sodat sy haar belastingaanspreeklikheid kan verlaag. Ja, Clare kan 'n SEP IRA oopmaak. Solank as wat die SEP-plan aangeneem word en die fondse tot 15 September 2015 by haar SEP-IRA bygedra word, kan sy haar bydraes aftrek vir haar 2014-belastingopgawe.

Die befondsing van 'n SEP IRA is dus 'n manier vir selfstandige persone om hul aftrekkings vir verlede jaar te verhoog deur vanjaar geld te spandeer.

In teenstelling hiermee kan Clare slegs 'n solo 401 (k) of ander aftreeplanne vir klein besighede finansier indien sy die plan reeds in die vorige belastingjaar aangeneem het. Dit is hierdie kombinasie om 'n plan te kan aanneem en die plan te befonds na afloop van die belastingjaar wat SEP-IRA's aantreklik maak.

Vir sake-eienaars en selfstandige persone wat nie reeds 'n aftreeplan het nie, kan hulle 'n SEP-plan op die vervaldatum van die opgawe aanvaar, en kan hulle vanjaar 'n SEP-plan opstel en die plan effektief wees vir die laaste jaar.

Om die SEP IRA te finansier teen die vervaldatum van die opgawe, kan belastingbetalers hul besluite op bydraebelasting baseer sodra al die belastingimpakte volledig bekend is.

Nog 'n manier om voordeel te trek uit die befondsingsdatum is om die bydraes oor 'n langer tydperk uit te brei. Dit help die besigheidsbegroting hul aftreespaargeld. Fondse kan bygedra word vir 'n spesifieke belastingjaar wat op 1 Januarie van daardie jaar begin en eindig tot 15 Oktober van die volgende jaar. Dit is 'n tydperk van 21 maande en 15 dae.

Kyk nader Kyk na die SEP-vervaldatums

As die besigheidslêers ...

En het nie 'n uitbreiding gelaai nie, dan is die SEP-vervaldatum ...

En het 'n uitbreiding gelaai, dan is die SEP-vervaldatum ...

Bylae C of F (Vorm 1040)

15 April na afloop van die belastingjaar

15 Oktober na afloop van die belastingjaar

Vorm 1120 (C-korporasie)

15 Maart na afloop van die belastingjaar

15 September na afloop van die belastingjaar

Vorm 1120S (S-korporasie)

15 Maart na afloop van die belastingjaar

15 September na afloop van die belastingjaar

Vorm 1065 (Vennootskap)

15 April na afloop van die belastingjaar

15 September na afloop van die belastingjaar

Bydrae kan wissel van jaar tot jaar

Die werkgewer stel 'n persentasie van die vergoeding wat gebruik moet word wanneer bereken word hoeveel om by te dra tot elke deelnemer se SEP IRA. Die persentasie vergoeding kan wissel van 'n lae van 0% tot 'n hoogtepunt van 25%. Die persentasie wat gebruik word, moet dieselfde wees vir alle deelnemers aan die plan. Hierdie persentasie kan elke jaar verander word, wat die besigheid se buigsaamheid bied in die begrotings vir aftreevoordele gegrond op finansiële voorwaardes vir die jaar. Sake-eienaars sal dalk meer geld wil byvoeg wanneer finansiële toestande goed en minder geld is wanneer finansiële toestande 'n afswaai geneem het; Dit kan maklik bereik word in 'n SEP plan.

Deelnemers beheer hoe SEP Bydraes Belê word

Sodra bydraes gemaak is aan elke deelnemer se SEP IRA, kan die fondse soos enige ander individuele aftree-rekening bestuur word. Die rekeninghouer kan besluit hoe om die fondse te belê, die fondse oor te dra na 'n ander IRA, of selfs 'n uitkering te neem van die SEP IRA. Uitkerings van 'n SEP IRA is belasbaar en kan onderhewig wees aan 'n 10% surtax op vroeë verspreidings.

Selfstandiges maak 'n SEP IRA oop met 'n finansiële instelling van hul keuse. Hulle kan hul SEP IRA belê soos hulle dit goedvind.

Vir besighede met werknemers, dra die besigheid fondse by elke werknemer se SEP-IRA. Elke werknemer is ten volle gevestig op die bydraes. Werknemers besluit watter beleggings geskik is vir hul SEP IRA.

Met 401 (k) en soortgelyke planne moet deelnemers wag vir 'n aanloklike gebeurtenis (soos swaarkry, ongeskiktheid of beëindiging van diens) voordat hulle verspreidings kan neem. SEP-deelnemers kan enige tyd toegang tot hul SEP IRA spaargeld kry. (Maar wees bewus daarvan dat uitkerings wat plaasvind voordat 'n persoon ouderdom van 59,5 bereik, kan onderhewig wees aan 'n 10% surtax.)

SEP IRA's kan gerol word

Net soos met ander individuele aftree-rekeninge, kan SEP IRA's oorgedra word

SEP IRA's kan ook omgeskakel word en in Roth IRA oorgedra word.

Om oor SEP-IRA's te kan rol, beteken dat deelnemers altyd in volle beheer is oor waar hul geld geparkeer word en hoe die geld belê word.

SEP IRA's kan gebruik word in toevoeging tot tradisionele IRA's en Roth IRA's

Beplan deelnemers kan spaargeld by hul tradisionele IRA of Roth IRA bydra, benewens om aan 'n SEP IRA deel te neem.

Wees bewus daarvan dat deelname aan 'n SEP IRA beteken dat die persoon gedek word deur 'n aftreeplan by die werk. Dit kan 'n impak hê op die bedrag wat tot 'n tradisionele IRA afgetrek kan word. Hoeveel van 'n Tradisionele IRA-bydrae is aftrekbaar hang af van 'n persoon se gewysigde AGI vir die jaar.

Wees bewus daarvan dat die geskiktheid vir Roth IRA's ook gebaseer is op die gewysigde AGI vir die jaar.

Onthou, selfstandige persone kan hul AGI verlaag deur 'n SEP IRA te befonds. Dit kan dus moontlik wees om AGI genoeg te verlaag om in aanmerking te kom vir Roth IRA's of aftrekbare Tradisionele IRA's.

Selfstandige persone kan potensieel bydra tot 'n tradisionele IRA en / of Roth IRA en / of SEP IRA vir die jaar. Dit bied buigsaamheid wanneer besluit word oor hoeveel om by te dra tot elke tipe aftreeplan.

Oortollige SEP Bydraes kan oor die volgende jaar afgeneem word en afgetrek word

Indien 'n persoon meer as die toegelate bedrag aan 'n SEP IRA bydra, kan die oortollige bedrag oorgedra word en in die daaropvolgende belastingjaar afgetrek word. Die oortollige bydrae kan egter onderhewig wees aan die 10% aksynsbelasting vir oorbetaling van 'n aftreeplan. Dit is maklik genoeg om oorbydings te vermy deur die berekening van SEP IRA uit te voer voordat enige finale bydraes aangewys word vir die belastingjaar.

Hoeveel kan bygedra word tot 'n SEP IRA?

Daar is 'n maksimum dollarperk van $ 53,000 per deelnemer vir die jaar 2015.

Hoe die bydrae bereken word, hang af van die feit dat die plan deelnemer 'n werknemer is of selfstandig is.

Vir werknemers is die berekening eenvoudig. Vermenigvuldig die bydrae (tot 25%) deur die jaarlikse vergoeding wat aan elke werknemer betaal word, onderhewig aan die maksimum dollar beperking. Die werkgewer hoef nie die bedrag van SEP-bydraes op elke werknemer se vorm W-2 aan te meld nie. Die werkgewer sal egter die blokkie op vorm W-2 vak 13 moet nagaan om aan te dui dat die werknemer deur 'n aftreeplan gedek is.

Vir selfstandige persone (insluitend vennote in 'n vennootskap), moet die berekening van die bydraebedrag die vergoeding meet en die bydrae aangepas word. Eerstens moet ons die selfstandige se vergoeding vir die jaar meet. Dit word gemeet deur die persoon se netto verdienste uit self-indiensneming.

Netto inkomste uit selfversekeringsberekening

Netto wins

uit Bylae C (reël 31)

uit skedule F (reël 34)

uit skedule K-1 (vir vorm 1065, boks 14, kode A)

Minus die aftrekbare gedeelte van die belasting op selfbelasting (Vorm 1040 lyn 27)

Gelyk aan netto verdienste uit self-indiensneming

Om dit self te bereken, gebruik die afleidingswerkblad vir selfstandige persone wat in hoofstuk 5 van publikasie 560 gevind word.

Die tweede faktor is dat selfstandige persone 'n laer bydrae as werknemers het. Dit is te wyte aan 'n ongelukkige situasie in die belastingkode waardeur die bepaling van die bydrae en die bepaling van netto verdienste onderling afhanklik is van mekaar. Die IRS het 'n indirekte metode ontwerp om die bydrae te bereken deur die bydrae te verander. Die bydrae vir 'n selfstandige persoon word soos volg bereken:

Plan se eenvormige bydrae

Voeg 1 by die bydrae

Verdeel die eenvormige bydrae deur een plus die eenvormige koers. Die gevolg is die bydrae vir selfstandige persone

Sien die koerswerkblad vir selfstandige werk in hoofstuk 5 van publikasie 560.

Met ander woorde, as 'n Bylae C-lêer 'n SEP IRA opstel met 'n bydrae van 25% vir alle deelnemers, is die bedrag wat die selfstandige persoon vir sy of haar werknemers kan bydra 25% van die werknemer se vergoeding vir die jaar. En die bedrag wat die selfstandige kan bydra tot sy of haar eie SEP IRA is 20% (dit is 0,25 ÷ 1,25 = 0,20).

Geselekteerde SEP Bydrae Belasting Omskakelings

As die Uniform Plan Bydrae koers is ...

Omskakeling wiskunde

Ooreenstemmende Selfstandige Bydrae

(afgeronde tot 4 desimale plekke)

5%

.05 ÷ 1.05

4,7619%

10%

.10 ÷ 1.10

9,0909%

15%

.15 ÷ 1.15

13,0435%

20%

.20 ÷ 1.20

16,6667%

25%

.25 ÷ 1.25

20,0000%

Vir ander omskakelingsbedrae, sien die tarief tabel vir selfstandige in hoofstuk 5 van publikasie 560.

Voorbeeld van die Bydrae Berekening vir 'n Selfstandige Persoon

Vir 'n selfstandige werker vermeerder ons die netto inkomste uit selfstandige indiensneming met die ekwivalente selfstandige bydrae. Die netto verdienste uit selfstandige werk is egter afhanklik van die berekening van die belasting op selfbelasting en die aftrekbare gedeelte van die belasting op selfbelasting. Kom ons sit hierdie wiskunde saam in 'n voorbeeld.

Voorbeeld: Clare is 'n selfstandige juweliersontwerper wat 'n Bylae C indien. Sy het geen werknemers nie en moet dus slegs 'n SEP IRA-bydrae vir haarself bereken. Sy wil weet wat die maksimum is wat sy kan bydra tot 'n SEP IRA. So kom ons op die antwoord:

Voorbeeld: SEP Bydrae vir Skedule C Filer met $ 100,000 van die netto wins

Netto wins

Van Bylae C (reël 31)

Wys die wiskunde

$ 100,000

Selfbelasting belasting berekening

(met behulp van die kort skedule SE metode)

Vermenigvuldig netto wins met 92,35%

100.000 × 0.9235 = $ 92.350

Vermenigvuldig daardie bedrag met 15.3%

(dit is die belasting op selfbelasting)

92,350 × 0,153 = $ 14,129.55

Verdeel daardie bedrag met 2 (dit is die aftrekbare gedeelte van die belasting op selfbelasting)

14,129.55 ÷ 2 = $ 7.064.775

-7.065 (afronding)

Netto inkomste uit self-indiensneming

100.000 - 7.065 =

92935

Uniforme Bydrae

25%

Skakel na SE Bydrae

25% ÷ 125% =

20%

Vermenigvuldig die netto verdienste uit self-indiensneming deur die SE-bydrae

92,935 × 0,20 =

$ 18.587

In hierdie voorbeeld kan Clare tot $ 18,587 bydra tot haar eie SEP-IRA gebaseer op haar $ 100,000 van die netto wins op haar Skedule C. Sy kan minder bydra as sy wil. Let op dat hierdie bedrag nie 25% van haar Bylae C is nie, of selfs 20% van haar Bylae C is nie.

Voordat jy 'n SEP aanneem, moet jy seker wees

Hulpbronne van IRS.gov