Die vorming van 'n S-korporasie en die invordering van IRS-vorm 2553

Die Reëls en Prosedure vir die Verkiesing van S Corp Status

Wanneer u 'n korporasie vorm, aanvaar die Interne Inkomstediens dat dit 'n Korporasie is, tensy u 'n addisionele stap neem. Alle korporasies word standaard as C korps behandel. As u nie die ekstra stap neem om S-korporasiestatus te kies nie, sal u besigheid 'n korporatiewe inkomstebelasting op sy netto belasbare inkomste vir die jaar betaal.

Dit mag dalk 'n goeie ding wees in die lig van die Wet op Belastingkrediete en Banke wat in 2018 in werking tree.

Of dit mag dalk nie so goed wees nie, afhangende van jou persoonlike omstandighede en jou doelwitte.

Die voor en nadele van die keuse van S Corp Status

'N Korporasie se belasbare inkomste word aan elkeen van sy aandeelhouers toegereken wanneer 'n S-korporasie gevorm word. Daardie toegerekende inkomste word dan ingesluit op elke aandeelhouer se persoonlike belastingopgawe.

Dit kan voordelig wees deur die 2017 belastingjaar. Die korporatiewe belastingkoers was destyds 35 persent. 'N Enkele individu kan jaarliks ​​tot $ 416.700 verdien sonder om hierdie belastingkrag te tref. Die belastinglas op die korporasie se inkomste sal dikwels minder wees deur die inkomste aan sy aandeelhouers toe te pas.

Die TCJA sny die korporatiewe belastingkoers tot 21 persent. 'N Enkele individu sal 'n soortgelyke persoonlike belastingkrag van 22 persent tref, met 'n inkomste van net $ 38,701, so 'n C corp kan teoreties 1 persent red deur sy inkomste te behou en die asse daaraan te betaal.

Maar natuurlik, niks is so eenvoudig as dit gaan om belasting nie.

Daar is 'n bykomende voordeel in die keuse van S korporasie status . Die S korp se netto inkomste word slegs een keer op aandeelhouersvlak belas. Daarenteen kan die netto inkomste van 'n Korporasie potensieel twee keer belê word, een keer op korporatiewe vlak en weer op aandeelhouersvlak wanneer enige dividende uitbetaal word.

Aandeelhouers sal steeds daardie dividende as inkomste moet rapporteer op hul persoonlike opbrengste.

Die vorming van 'n S-Korporasie

As jy besluit het dat die vorming van 'n S-korporasie in jou guns werk, moet jy Form 2553, Verkiesing deur 'n Kleinsakekorporasie , saamstel met die Interne Inkomstediens. Dit stel die IRS in kennis dat u S corp status wil kies. Die IRS sal dan 'n brief terug stuur na u korporasie wat sy verkiesing vir hierdie belastingbehandeling bevestig.

Eerstens moet u egter u besigheid inkorporeer. Stel statute van oprigting, verordeninge en die verskillende vereiste regsdokumente op om u besigheid te vorm en bedryf. Hierdie kan wissel per staat. Jy moet die onderneming in die staat insluit waar die maatskappy die grootste deel van sy onderneming sal bedryf,

Verifieer dat u korporasie voldoen aan die geskiktheidskriteria vir 'n S-korporasie , en dan vorm Form 2553 met die IRS. Die vorm vereis die handtekening van elke aandeelhouer.

Wanneer moet vorm 2553 ingedien word

Vorm 2553 moet ingedien word voor die 16de dag van die derde maand van die korporasie se belastingjaar, of voor die 15de dag van die tweede maand van 'n belastingjaar indien die belastingjaar maande of minder is. U kan ook die vorm op enige tydstip gedurende die belastingjaar voor die jaar waarin u verkiesing wil in werking tree, indien.

U kan enige tyd na hierdie sperdatums indien indien u korporasie spesiale reëls volg om 'n laat S-korporasie-verkiesing te maak.

Ja, dit klink verwarrend. Hier is 'n paar voorbeelde.

Prosedures vir Laat Verkiesings vir S Korporasie Status

'N Korporasie kan vorm 2553 na die betaaldatum indien en steeds IRS-goedkeuring ontvang om die verkiesing terugwerkend te maak aan die begin van die korporasie se belastingjaar.

Gewoonlik, indien 'n korporasie vorm 2553 na die 15de dag van die derde maand van sy belastingjaar, maar voor die 15de dag van die derde maand van die volgende belastingjaar, die IRS oorweeg dat die S-korporasieverkiesing geldig is vir die volgende belastingjaar , maar nie geldig vir die voorafgaande belastingjaar nie. Maar eers moet die korporasie seker maak dat dit in aanmerking kom om 'n laat verkiesing te maak.

Die korporasie moet aan die korporasie se kwalifiseringsvereistes voldoen, en dit moes beoog om as 'n S korporasie geklassifiseer te word vanaf die beoogde effektiewe datum van die S corp verkiesing. Die korporasie kan slegs versuim het om as 'n S-korporasie te kwalifiseer omdat dit nie Vorm 2553 betyds ingedien het nie, nie om enige ander rede nie. Dit moet redelike rede hê om die sperdatum te vermy, maar die IRS is redelik gul in hierdie verband. Onbewuste versuim om vorm 2553 te laai word as redelike oorsaak beskou.

Die korporasie moet ook verklarings verskaf dat elkeen van sy aandeelhouers hul inkomste gerapporteer het op 'n wyse wat onbestaanbaar is met die korporasie se voorneme om as 'n S-korporasie te lê.

As u korporasie aan hierdie vereistes voldoen, moet u die volgende bo-aan vorm 2553 skryf:

"BESTAAN ASSEBLIEF AAN REV. PROC. 2013-30."

Heg 'n verklaring aan wat aandui dat die korporasie ook redelike oorsaak het of onophoudelik versuim het om Form 2553 betyds in te dien. Verduidelik die omstandighede in detail. Beide Vorm 2553 en die aangehegte verklaring moet deur elke aandeelhouer onderteken word.

Redelike oorsaak

Redelike oorsaak verwys na die spesifieke feite of omstandighede wat veroorsaak het dat die vorms laat ingedien word. "Redelike oorsaak is gebaseer op al die feite en omstandighede van jou situasie," volgens die IRS. "Ons sal enige rede oorweeg wat bepaal dat u al die gewone besigheidsorg en omsigtigheid gebruik het om u federale belastingverpligtinge te nakom, maar dit was nogtans nie moontlik nie. Belastingbetalers het redelike oorsaak wanneer hul gedrag die nie-beweer of vermindering van 'n boete regverdig. saak moet individueel beoordeel word gebaseer op die feite en omstandighede voorhande. "

Maak seker dat u die volgende punte aanspreek wanneer u 'n redelike oorsaak stelling skryf:

Wanneer die besigheidsonderneming nodig was om IRS-vorm 8832 te laai

IRS-vorm 8832 word gebruik deur ander sakeondernemings as korporasies wat verkies om as S-korporasies geklassifiseer te word vir federale belastingdoeleindes. 'N Algemene voorbeeld is 'n enkellidmaatskappy met beperkte aanspreeklikheid . Gewoonlik sal hierdie tipe maatskappy as 'n verontagsame entiteit beskou word. Die enkellid aanspreeklikheidsmaatskappy kan kies om eerder as 'n korporasie hanteer te word, en kies daarna om as 'n S-korporasie beskou te word.

Soms kies die enkellid beperkte aanspreeklikheidsmaatskappy nie om as 'n korporasie beskou te word nie en verkies om nie binne die voorgeskrewe tydsbestekke as 'n S-korporasie beskou te word nie. Gelukkig het die IRS prosedures ontwikkel wat toelaat dat sulke belastingbetalers albei verkiesings terugwerkend inlewer. Hierdie prosedure geld ook vir ander belastinginstansies, soos verenigings wat as vennootskappe en enige besigheidsentiteit gevorm word wat normaalweg nie as 'n korporasie vir federale belastingdoeleindes geklassifiseer sal word nie.

Onder hierdie prosedure moet sake-entiteite beide terugwerkende klassifikasie as korporasies en terugwerkende verkiesing as S-korporasies versoek. Die sakeonderneming moet Vorm 8832, insluitende Deel II, voorberei en moet ook Vorm 2553 voorberei, insluitend die redelike oorsaak verklaring in afdeling H van Deel I en die vereiste voorstellings wat in Deel IV voorkom.

U kan verwys na die Instruksies vir Vorm 2553 , die Instruksies vir Vorm 8832 , en Inkomsteprosedure 2009-41 vir addisionele verwysingsmateriaal met betrekking tot die terugwerkende verligting vir beide klassifikasie as 'n korporasie en S korporasie status.