Wat is die voordele en nadele van arbitrasie?

Arbitrasie is 'n vorm van alternatiewe geskilbeslegting waarin die twee partye ooreenkom om nie hul geskil by die hof te betrek nie, maar om die geskil op te los deur 'n arbiter aan te stel om albei kante te hoor. Arbitrasie word gebruik in arbeidsgeskille, sake- en verbruikersgeskille, en familiereg sake.

In arbitrasie word die twee partye nie gewoonlik deur 'n prokureur verteenwoordig nie. 'N Arbiter word gekies, en albei partye het die geleentheid om aan te bied.

Die reëls van bewyse is nie van toepassing nie.

Die beslissing van die arbiter is finaal en geen beroep op die arbiter se besluit is moontlik nie. Baie verbruikers-, franchise-, indiensnemings- en ander besigheidskontrakte sluit in 'n arbitrasieklousule; sommige van hierdie klousules vereis verpligte arbitrasie.

Voordele van Arbitrasie

Advokate van arbitrasie beweer dat dit hierdie voordele het oor litigasie (hof toe gaan):

Nadele van Arbitrasie

Aan die ander kant noem diegene wat argumenteer teen die gebruik van arbitrasie hierdie kwessies:

Is Arbitrasie Beter as Litigasie?

Die algemene wysheid wat jy dikwels hoor is dat arbitrasie minder kos. Maar dit is nie noodwendig waar nie. Baie maatskappye kry prokureurs om hulle te help met arbitrasie, en die koste van 'n arbiter kan hoog wees. Een studie, gedoen deur die Korporatiewe Raad, het getoon dat arbitrasie in 19 gevalle duurder was as litigasie, en die mediane tyd vir arbitrasie was twee maande langer as in vergelykbare litigasie-gevalle.

In baie van hierdie gevalle is die saak buite die hof afgehandel, die tyd verkort en 'n klomp geld bespaar. Arbiters, aan die ander kant, is huiwerig om te "vestig" voordat hulle albei kante hoor.

As u dit oorweeg om 'n arbitrasieklousule in 'n kontrak in te dien, of as u gekonfronteer word met 'n kontrak met 'n arbitrasieklousule, moet u hierdie voordele en nadele oorweeg om u besluit te neem oor arbitrasie.