Opheffing van Subrogasie Onder Eiendomsversekering

Wanneer u en 'n ander party saamstem om sake saam te doen, kan u 'n kontrak onderteken wat 'n afstanddoening van subrogasievoorsiening bevat. So 'n bepaling vereis gewoonlik dat een of albei partye die reg gee om die ander te dagvaar. Hierdie artikel sal verduidelik hoe afwykings van subrogasie jou kommersiële eiendomsversekering kan beïnvloed. Die uitwerking van afwykings op u algemene aanspreeklikheid , kommersiële motor- of werkersvergoedingsversekering word in 'n aparte artikel aangespreek.

Subrogasieklousule

Baie kommersiële eiendomsbeleid bevat 'n subrogasievoorsiening soortgelyk aan die een wat in die ISO- eiendomsvoorwaardes-vorm voorkom. Hierdie klousule is van toepassing indien u versekeraar 'n eis vir eiendomsskade of verlies aan inkomste betaal het wat deur u polis gedek word. Die klousule bepaal dat indien u die reg het om skadevergoeding van iemand anders te verhaal, word daardie regte aan u versekeraar oorgedra.

Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n besigheid bedryf, genaamd akkurate rekeningkunde. U maatskappy huur kantoorruimte in 'n gebou in besit van Prime Properties. U het u kantoorinhoud onder 'n kommersiële eiendomsbeleid verseker.

'N Maatskappy genaamd Classic Consulting huur 'n kantoor langs joune. Een aand breek 'n vuur uit in Classic Consulting se kantoor. Die vuur versprei na u kantoor en beskadig verskeie lessenaars en rekenaars. Volgens die Vuur Marshall is die brand veroorsaak deur 'n smeulende sigaretstomp wat in 'n asblik in Classic se kantoor gelaat is.

Jou eiendom versekeraar betaal vir die skade aan jou eiendom. Dit probeer dan om die bedrag wat hy betaal het, te verhaal deur Classic Consulting vir eiendomsbeskadiging te dagvaar.

As u geen eiendom versekering gehad het nie, of indien u versekeraar u eis nie betaal het nie, sou u die reg gehad het om Classic Consulting te eis vir eiendomsskade.

Aangesien u versekeraar u vergoed het vir die verlies, is u reg om te dagvaar Classic Consulting na u versekeraar oorgedra.

Beskerming van Subrogasierechten

Kommersiële eiendomsbeleide vereis dat u u versekeraar se regte beskerm teen 'n ander party. U kan nie die ander party aanspreeklik vrystel of andersins inmeng met die versekeraar se reg om 'n eis teen daardie party na te streef nie.

Toegelate Afstanddoening

Die standaard subrogasie klousule stel jou in staat om jou regte van subrogasie te laat vaar voordat 'n verlies plaasvind . U kan dus 'n kontrak onderteken waarin u stem om u reg te weier om 'n ander party te dagvaar vir verliese wat in die toekoms mag voorkom.

Die standaard subrogasie klousule stel jou ook in staat om jou reg te verwerp om 'n ander party te dagvaar nadat 'n verlies ontstaan ​​het as die ander party een van die volgende is:

Veronderstel byvoorbeeld dat u maatskappy, Accurate Accounting, 100% van Classic Consulting besit. In hierdie geval mag u maatskappy sy reg om Classic Consulting vir die brandskade aan u eiendom te dagvaar nadat die brand plaasgevind het.

Wederkerige afwykings

Baie kontrakte bevat 'n onderlinge afwyking van subrogasie.

In 'n wedersydse kwytskelding stem die partye in om hul regte te verwerp om mekaar te dagvaar. Tipies is die kwytskelding slegs van toepassing op verliese wat deur kommersiële eiendomsversekering gedek word.

Veronderstel byvoorbeeld dat u besigheid, Akkurate Rekeningkunde, 'n huurkontrak met u verhuurder, Prime Properties, geteken het. U stem saam dat eiendomsversekering as die primêre bron van herstel sal dien vir skade aan die verhuurder se gebou of u persoonlike eiendom. Die eiendomsversekering kan bestaan ​​uit 'n enkele polis (wat die gebou en u persoonlike eiendom dek) of twee afsonderlike polisse.

Gestel jy en Prime Properties het elk 'n afsonderlike eiendomsbeleid gekoop. Die huurkontrak bevat 'n onderlinge afwyking van subrogasie. Een nag het 'n gebrekkige koffiemaker in jou kantoorruimte 'n vuur veroorsaak. Die brand veroorsaak $ 10,000 in skade aan jou eiendom en $ 50,000 in skade aan die gebou.

Jou versekeraar betaal jou eis en Prime se versekeraar betaal Prime se eis. Jou verhuurder het afstand gedoen van sy regte om jou te dagvaar vir eiendomsskade wat deur eiendomsversekering gedek word. So, verhuurder se versekeraar is verhinder om jou te verhoor om die betaling wat hy aan sy versekerde gemaak het, te verhaal.

Unilaterale afwykings

Sommige kontakte bevat 'n eensydige (eensydige) kwytskelding van subrogasie. Wanneer 'n huurkontrak vervat is, bied 'n eensydige kwytskelding gewoonlik die verhuurder voor. Die verhuurder vereis dat die huurder sy reg opgee om die verhuurder te dagvaar vir enige skade wat die verhuurder aan die huurder se eiendom kan veroorsaak. Die verhuurder behou egter die reg om die huurder te dagvaar vir skade wat die huurder aan die verhuurder se eiendom veroorsaak.

Gestel die huurder beskadig die eiendom van die verhuurder per ongeluk. Die verhuurder se versekeraar vergoed die verhuurder vir die verlies en soek dan herstel vir die verliesbetaling deur die huurder te dagvaar. As u 'n huurder is, probeer om te vermy om 'n huurkontrak te onderteken wat 'n eensydige afstanddoening van subrogasie bevat.

Konstruksie Projekte

Afhanklikes van subrogasie is ook algemeen in kontrakte met betrekking tot konstruksieprojekte. Veronderstel Busy Builders, 'n algemene kontrakteur, teken 'n kontrak met Prime Properties om 'n nuwe kantoorkompleks te bou. Die kontrak bevat 'n onderlinge afwyking van subrogasie. Besige Bouers huur al die onderaannemers (elektrisiteit, beton, skildery, ens.) Wat nodig is vir die projek. Die kontrak tussen Besig en die onderaannemers bevat ook 'n wedersydse kwytskelding.

In albei kontrakte stem die partye in om hul regte te verwerp om mekaar te dagvaar in die mate waarin verliese deur kommersiële eiendomsversekering gedek word. Besige Bouers koop 'n bouersrisikobeleid ('n soort eiendomsbeleid) wat die konstruksieprojek dek. Die beleid sluit in Prime Properties, Besige Bouers en alle subkontrakteurs as versekerde. As 'n brand (of ander bedekte gevaar) skade aan die gebou tydens sy konstruksie veroorsaak, moet die verlies deur die bouer se risikopolis gedek word. As die versekeraar 'n eis betaal, kan dit nie probeer om sy verlies te verhaal deur Prime Properties, Besige Bouers of enige van die onderaannemers te dagvaar nie.