Hoe Huurders Gebruik Blockbusting Homes te kry Ilegally

omskrywing te vervang:

Blockbusting is 'n metode om huiseienaars te manipuleer om hul huise te verkoop of te huur teen 'n laer prys deur hulle vals te oortuig dat rassegroepe, godsdienstige of ander minderhede in hul eens gesegregeerde buurt beweeg. Dit is onwettig om in blokbreking betrokke te raak.

Voorbeeld: ' n Eiendomsagent huur 'n swart vrou om haar hond in 'n hele wit omgewing te loop. Hy plaas dan sy eiendomskaart in al die posbusse op die blok en bied hulle huise dadelik aan teen 'n afslagprys aan.

Die doel is om die eienaars van eiendom te oortuig dat hy hulle help, omdat hul huiswaardes sal daal weens die instroming van minderhede in die gebied.

Billike Behuising:

Om 'n individu anders te behandel omdat hulle aan 'n sekere klas mense behoort, is onwettig. As dit gaan om enige aktiwiteit wat verband hou met behuising, moet alle klasse van mense gelyk behandel word.

Die Federal Fair Housing Act was 'n wet wat in 1968 ingestel is om hierdie kwessie aan te spreek. Dit beskerm spesifiek sewe klasse mense teen diskriminasie. Hierdie klasse is:

Die doel van hierdie handeling is om diskriminasie in huur en verkoop en in verbandlenings te beëindig. Die gebruik van ras om te probeer om huiseienaars te kry om hul huise te verkoop, andersins bekend as blokbraak, sal onwettig wees onder die Federal Fair Housing Act. As 'n individu glo hulle is 'n slagoffer van behuisingsdiskriminasie, kan hulle 'n eis indien by HUD.

U moet ook u plaaslike staat se wette nagaan. Baie state het eintlik hul eie billike behuising wette wat klasse beskerm, benewens die sewe oorspronklike wat deur Federal Fair Housing beskerm word.

Faktore wat eiendomswaarde verminder:

Dit is sekere faktore wat in u beheer is wat die waarde van u eiendom kan verminder.

Hierdie faktore sluit nie in met die instandhouding van eiendom nie. As jy 'n oorgroeide erf het, sal dit die prys wat jy in staat sal stel om jou huis te lys, negatief beïnvloed. Deur eenvoudig die gras te sny, sal jou eiendom beter appèl aantrek, en jy kan dalk effens meer hef omdat die huis versorg word.

Dit is ander faktore wat buite jou beheer is wat die waarde van jou eiendom kan verminder. Hierdie faktore sluit in:

Potensiële kopers kan ook huiwerig wees om in jou omgewing te koop as daar 'n groot aantal kortbroekverkope of negatief is. Hulle kan bekommerd wees dat die omgewing agteruitgaan.