7 Basiese beginsels van Texas se deposito wet

Leer die wet in die alleenstaat

As u besluit om 'n sekuriteit deposito by u huurders in die staat Texas te afhaal, moet u daarvan bewus wees dat daar sekere reëls is wat u moet volg. As u die wet nie nakom nie, kan u u reg verloor om enige deel van u huurder se sekuriteitspos te hou, al het u die reg gehad om die aftrekking te maak. Hier is sewe basiese deposito reëls wat elke Texas-verhuurder moet weet.

7 algemene vrae:

  1. Sekuriteitsdeposito- Geen.
  1. Stoor deposito- Geen reëls.
  2. Skriftelike kennisgewing na ontvangs - nie nodig nie.
  3. Hou deposito- verbreking van huur, skade, lewering van sekuriteitsdeposito, onbehoorlike kennisgewing.
  4. Deurlopende inspeksie - Nie nodig nie.
  5. Terugbetaling van deposito- binne 30 dae van verhuizing .
  6. Verkoop van eiendom- oordragdeposito's aan nuwe eienaar.

Is daar 'n deposito perk in Texas?

Nee, daar is geen beperking op die maksimum bedrag wat ' n verhuurder in Texas kan huur 'n huurder vir 'n sekuriteit deposito .

Stoor van die deposito in Texas

Daar is geen vereistes vir hoe 'n verhuurder 'n huurder se sekuriteit deposito in die staat Texas moet stoor nie.

Is daar skriftelike kennisgewing benodig na ontvangs van die deposito in Texas?

Nee, 'n verhuurder hoef nie skriftelik kennis te gee aan die huurder nadat hy 'n sekuriteit deposito in Texas ontvang het nie.

Redes waarom jy 'n huurder se sekuriteitsdeposito in Texas kan hou

In die staat Texas kan 'n verhuurder toegelaat word om die hele of 'n gedeelte van 'n huurder se borg te hou vir die volgende redes :

Is daar 'n deurlopende inspeksie in Texas nodig?

Nee, 'n deurlopende inspeksie is nie nodig voordat 'n huurder uitbeweeg nie .

Terugkeer van 'n huurder se sekuriteit deposito in Texas

30 dae:
In Texas het die verhuurder 30 dae vanaf die datum waarop die huurder uitgaan om die huurder se sekuriteit deposito terug te betaal. Die uitsondering op hierdie reël is as 'n huurder nie 'n aanstuuradres verskaf het nie. In hierdie geval hoef 'n verhuurder geen poging te doen om 'n sekuriteitsdeposito terug te betaal totdat die huurder die verhuurder van sy of haar deurstuuradres voorsien nie.

aftrekkings:
Indien die verhuurder enige aftrekkings van die huurder se sekuriteit deposito gemaak het, moet die verhuurder die huurder die saldo van hul sekuriteit deposito stuur, tesame met 'n skriftelike, gedetailleerde lys van skadevergoeding en die benaderde koste van herstel. Die verhuurder hoef nie hierdie lys in te sluit indien die huurder die verhuurder aan huurkontrak verskuldig is nie en daar is geen afwyking ten opsigte van die bedrag wat verskuldig is nie.

Verkeerde Onthouding:
As 'n verhuurder poog om onwettig 'n huurder se sekuriteit te bewaar, kan die verhuurder verantwoordelik wees vir drie keer die bedrag van die deposito teruggehou plus prokureursfooie. Indien die verhuurder nie 'n kennisgewing van enige skadevergoeding vir die gedeelte van sekuriteit teruggee nie, gee die verhuurder die reg om enige sekuriteitsdeposito te weerhou en moet enige prokureurgelde betaal word wat die huurder aangegaan het om hul deposito te verhaal.

Wat gebeur met die deposito as jy jou eiendom verkoop?

In die geval dat uu eiendom verkoop of die eiendom anders verander, is u verantwoordelik vir die oordrag van die sekuriteitsdeposito's aan die nuwe eienaar. U sal aanspreeklik wees vir hierdie deposito's totdat die nuwe eienaar 'n skriftelike kennisgewing aan die huurders uitgereik het wat hulle in kennis stel dat hulle nou in besit is van die sekuriteitsdeposito's en die presiese bedrag van die deposito wat ontvang is. Sodra hierdie kennisgewing gegee is, is die nuwe eienaar slegs aanspreeklik vir die deposito's.

Wat is Texas se deposito wet?

As u belangstel om die werklike teks van Texas se sekuriteitsdeposito-wet te besigtig, raadpleeg asseblief Texas Property Code Section 92.101-109