Kanada Pensioenplan (CPP)

Die Kanada Pensioenplan (CPP) is 'n nasionaal geadministreerde pensioenprogram wat ontwerp is om Canadees te help om inkomste vir hul aftrede of in geval van ongeskiktheid te voorsien. CPP is in 1965 gestig deur die liberale regering van Lester B. Pearson. Behalwe vir die provinsie Quebec, is dit 'n verpligte plan wat alle Kanadese werkgewers en werknemers moet bydra tot. Quebec het sy eie verpligte pensioenplan, bekend as die Quebec Pensioenplan (QPP).

Werkende Kanadese tussen 18 en 70 jaar moet bydra tot die Kanada Pensioenplan (of die Quebec Pensioenplan), tensy hulle reeds 'n pensioen uit die plan ontvang.

Kanada Pensioenplan bydraes is direk verwant aan jaarlikse verdienste. Elke jaar word die basiese vrystelling, maksimum bydrae perk en voordele aangepas volgens die lewenskoste.

Wat is die verskil tussen CPP en Old Age Security (OAS)?

Ouderdom Sekuriteit (OAS) word befonds uit algemene inkomste (belasting) en is beskikbaar vir enigiemand wat 40 jaar lank in Kanada tussen 18 en 65 jaar gebly het, ongeag die geskiedenis van die werk. Kanada Pensioenplan is 'n afsonderlike program befonds deur werkgewer / werknemer bydraes - dit is nie 'n staatsvoordeel nie. Saam vorm CPP en OAS die basis van die Kanadese pensioenstelsel. CPP-voordele is beskikbaar (op 'n verminderde vlak) vanaf die ouderdom van 60 (of so laat as 70 jaar) , terwyl u nie OAS tot 65 jaar kan begin afhaal nie.

Let daarop dat Ouderdoms Sekuriteit "terugklaar kan word" as u inkomste die gedefinieerde drempel oorskry ($ 72,809 vanaf 2015).

Hoeveel kan ek verwag van CPP en OAS?

Vir 2016 is die maksimum pensioenvoordeel van Kanada Pensioenplan ongeveer $ 1100 per maand, gebaseer op 'n formule van die aantal jare gewerk en bydraes.

Die gemiddelde CPP-uitbetaling is ongeveer $ 600 per maand. Oordele se voordele is beskikbaar aan wettige eggenote of gemeenregtelike vennote van oorlede bydraers tot CPP. Diegene met lae CPP-bydraes en geen ander inkomstebronne by aftrede kan kwalifiseer vir die Gewaarborgde Inkomste Supplement.

Wat is die werkgewer se verantwoordelikhede om CPP af te trek?

As u werknemers op betaalstaat het, moet u die toepaslike bydraes van die Kanada Pensioenplan (saam met inkomstebelasting en indiensnemingsversekering) aftrek, mits die werknemer:

Kanada Pensioenplan bydraes is verdeel 50/50 tussen werkgewers en werknemers . Die aftrekkings is afhanklik van die pensioengewende verdienste van die werknemer, tot en met die maksimum jaarlikse bydrae. Sien CPP bydraes, maksimums en vrystelling op die webwerf van Kanada se inkomste-agentskap (CRA) vir die huidige tariewe. Sien die Gids vir Kanadese Payroll Aftrekkings vir meer inligting oor werkgewer se betaalstaat verantwoordelikhede.

Spesiale Vrystellings van CPP Aftrekkings

Sekere tipes inkomste is vrygestel van CPP aftrekkings, byvoorbeeld:

Wat as jy selfstandig is?

As u selfstandig is, moet u beide die werkgewer en die werknemer gedeeltes van die CPP bydrae betaal. As u 'n eenmansaak of in 'n vennootskap is , maak u die bydraes wanneer u u belastingopgawe invul (minus enige CPP ingesluit in paaiementbetalings dwarsdeur die belastingjaar). As u 'n ingelyfde besigheid bedryf en loonstaat gebruik , aftrek u CPP as werkgewer / werknemer.

Ook bekend as: CPP

Voorbeelde: Om net te staatmaak op jou Kanada Pensioenplan om voorsiening te maak vir jou aftrede is nie 'n goeie idee nie.