Absolute Privilege as 'n verdediging teen 'n laster-eis

Wetgewende Privilege

Absolute Privilege vir Wetgewers. Li Kim Goh / Gettty Beelde

Sam was 'n getuie in 'n kriminele saak, en ondanks sy skadelike getuienis is Ralph onskuldig bevind. Kan Ralph Sam smeek vir laster?

In 'n ander verhoor het die aanklaer in die hof gesê: "Quentin is 'n moordenaar." Quentin het ook 'n onskuldige uitspraak gegee. Kan hy daardie prokureur dagvaar?

En in die Kongres is Senator Wilson gevind dat hy 'n ander senator 'n skelm aanroep. Kan die ander senator hom vir laster dagvaar?

In elk van hierdie gevalle word die persoon wat die verklaring maak, beskerm teen 'n verweerder in 'n lasterproses as gevolg van die reg van absolute voorreg.

In hierdie artikel sal ons kyk na lasterlike, (laster en laster) regsgedinge, en die verdediging teen laster. Dan sal ons op absolute voorreg fokus as 'n verdediging teen so 'n regsgeding.

Wat is laster?

Verdediging is die daad om die reputasie van 'n ander te benadeel deur 'n vals verklaring aan 'n ander persoon te maak. Die daad van laster kan 'n vals skriftelike verklaring of 'n valse mondelinge verklaring wees, deur laster en laster . Libel is die wettige term vir 'n geskrewe lasterlike verklaring; laster is die wettige term vir 'n mondelinge verklaring.

Om 'n verklaring te wees wat lasterlik is, moet dit vals wees en aan ander oorgedra word. In die VSA het die persoon wat die beskuldiging van laster (eiser), die persoon wat na bewering belaster is, die bewyslas.

Verdediging teen laster

Verweerders het tipies verskeie verdediging teen 'n aanklag van laster . Die waarheid word gesê dat dit die beste verdediging teen laster is; as die verklaring teen 'n ander bewys kan word dat dit waar is, is daar geen laster nie. Die eiser moet ook aantoon dat daar skade aan die eiser se reputasie gedoen is, wat gewoonlik in ekonomiese terme gemeet word.

Die eiser kan nie getoon word om toestemming tot die verklaring te gee nie (deur 'n onderhoud te gee.

Wat is Privilege?

Privilege is 'n spesiale regsreg of immuniteit wat aan 'n persoon of persone toegestaan ​​word. Absolute voorreg is 'n immuniteit van regsgeding, gewoonlik 'n regsgeding vir laster. , byvoorbeeld), en daar moet bewys wees dat die stelling aan ander oorgedra is.

Absolute Privilege as 'n Verdediging Verdediging

Privilege, of immuniteit, is ook 'n verdediging teen 'n eis van laster. Absolute privilegie is 'n ou gemeenregtelike voorreg wat lede van wetgewende liggame beskerm teen aanklag van lasterlike verklarings vir uitsprake wat op hul grondwet gemaak is, sonder om te vergewis van die woorde wat in goeie trou gestel word.

Daarbenewens het verslae van die verrigtinge van wetgewende liggame absolute voorreg, asook kommunikasie as deel van 'n verhoor.

Voorbeelde van absolute voorreg

'N Voorbeeld van absolute voorreg is die vermoë van wetgewers om immuniteit te bied vir dade en verklarings tydens debatte en in die loop van hul wetgewende werk, sonder vrees dat hulle gedagvaar word vir laster.

Benewens die gevalle hierbo, is daar twee ander spesiale gevalle van absolute voorreg:

Absolute Privilege teen Gekwalifiseerde Privilege

Absolute voorreg moet nie met gekwalifiseerde voorreg verwar word nie, wat die persoon beskerm teen 'n regsgeding in sekere omstandighede en voorbeelde, insluitend die pers, sommige regeringsliggame, werkgewers en beoordelaars.

Disclaimer: Die inligting in hierdie artikel is bedoel om algemeen te wees en is nie bedoel om regsadvies te wees nie.