Definieer Kontantvloeibestuur

Hoe om kontantvloeibestuur te definieer en kontantvloeiprobleme op te los

Die definisie van kontantvloeibestuur vir besigheid kan opgesom word as die proses van monitering, analisering en optimalisering van die netto bedrag kontantontvangste minus kontantuitgawes . Netto kontantvloei is 'n belangrike maatstaf van finansiële gesondheid vir enige besigheid.

Die belangrikheid van kontantvloeibestuur

Volgens 'n studie deur Jessie Hagen van US Bank, misluk 82% van besighede weens swak bestuur van kontantvloei.

As u besigheid voortdurend meer spandeer as wat dit verdien, het u 'n kontantvloeiprobleem.

Vir klein ondernemings vermy die belangrikste aspek van kontantvloeibestuur verlengde kontanttekorte , wat veroorsaak word deur 'n te groot gaping tussen kontantinvloei en uitvloei. U kan nie in besigheid bly as u nie u rekeninge vir enige lang tyd kan betaal nie!

Voorbeelde van kontantvloeibestuursprobleme in besigheid

Eiendomsontwikkeling was nog altyd 'n hoogs sikliese bedryf en ontwikkelaars is dikwels geneig tot kontantvloeiprobleme. Eiendomsontwikkeling vereis beduidende aanvanklike kapitaalbelegging sowel as deurlopende kontantuitvloei vir bedrywighede, en tensy sommige of al die ontwikkeling voor konstruksie verkoop kan word, loop ontwikkelaars dikwels kontantvloeiprobleme voor die ontwikkeling begin verkoop, veral as die eiendomsmark gebeur tydens die konstruksie versag. Baie eiendomsontwikkelaars is in bankrotskap gedwing as gevolg van negatiewe kontantvloei vir lang tydperke.

Enige besigheid wat vinnige uitbreiding ondergaan, kan in kontantvloeiprobleme loop. Besigheidsuitbreiding behels gewoonlik verhoogde arbeidskoste aangesien nuwe werknemers gehuur word , huur verhoog vir addisionele spasie, hoër advertensiekoste en meer kapitaalinvestering vir nuwe fasiliteite, toerusting, ens. Om meer voorraadvlakke in stand te hou, kan ook vinnig in oormaat kontant eet.

Uitbreiding van krediet aan ander besighede is nog 'n algemene manier om besighede in kontantvloeiprobleme te loop. Fakture word normaalweg op 30 of 60 dae gedoen, en dit is nie ongewoon vir kliënte om betaling te vertraag nie, wat jou besigheid in 'n kontantvloeiskromp laat.

Hier is 'n voorbeeld van 'n besigheid met kontantvloeibestuursprobleme: die kontantbalans is negatief vir die jaar:

Acme, Inc. - Kontantvloeistaat vir die jaar geëindig 31 Desember 2016
Kontantvloei Uit Bedryf $
kwitansies
Kliënt fakture $ 80,000
ander $ 1,500
uitbetalings
Werknemers Salarisse - $ 45,000
Verskaffers - $ 25.500
ander - $ 5000
Netto kontantvloei uit bedrywighede $ 6500
Kontantvloei Uit Beleggings
Toerusting en sagteware aankope - $ 5500
Netto kontantvloei uit beleggings - $ 5500
Kontantvloei Uit Finansiering
Leningsbetalings - $ 3300
Aandeelhouer Dividende - $ 5000
Netto kontantvloei uit finansiering - $ 8300
Netto verandering in kontantbalans - $ 7300

Oplossing van kontantvloeiprobleme

As 'n sake-eienaar moet jy gereeld kontantvloei analise doen en kontantvloeivooruitskattings gebruik, sodat jy die nodige stappe kan doen om kontantvloeiprobleme te verhoed. Baie sagteware- rekeningkundige programme het ingeboude verslagdoeningskenmerke wat kontantvloei-analise maklik maak.

Dit is die eerste stap van kontantvloeibestuur .

Die tweede stap van kontantvloeibestuur is om strategieë te ontwikkel en te gebruik wat 'n voldoende kontantvloei vir u besigheid sal handhaaf. Een van die nuttigste strategieë vir klein besighede is om jou kontantvloeiverkeringstydperk te verkort sodat jou besigheid vinniger geld kan inbring.

As u besigheid uitbrei, kan u gedurende die groeifase een of meer inspuitings van kontant benodig. Dit kan die vorm hê van 'n besigheidslening van 'n finansiële instelling ( skuldfinansiering ), of ekwiteitsfinansiering van beleggers.

Skuldfinansiering is algemeen vir bates soos toerusting, geboue, grond of masjinerie waar die bates wat aangekoop word, as sekuriteit ( kollaterale ) vir die lening gebruik word. Die grootste voordeel vir skuldfinansiering oor ekwiteitsfinansiering is dat die sake-eienaar (s) nie gedeeltelike eienaarskap van die onderneming hoef te gee nie en dus volle beheer behou.

Vir korttermyn kontantvloeitekorte maak baie klein sake-eienaars gebruik van kredietkaarte of kredietlyne .

Ekwiteitsfinansiering behels die verhoging van geld van engelbeleggers of waagkapitaliste . Ekwiteitsfinansiering is baie minder riskant aangesien die geld wat belê is nie hoef terugbetaal te word indien die besigheid nie slaag nie; In ruil vir finansiering word die belegger (e) egter deelgenote en word as sodanig 'n deel van die winste geneem en 'n uitspraak gemaak oor hoe die besigheid bedryf word.

Wat ookal vir finansiering nodig is, is noodsaaklik om 'n opgedateerde sakeplan in plek te hê om aan finansiële instellings of beleggers te bied. Die sakeplan moet die behoefte (en uitwerking) van finansiering vir die toekoms van die onderneming demonstreer.

Voorbeelde: Monique kon deur middel van versigtige kontantvloeibestuur haar bed en ontbyt in 'n winsgewende onderneming verander.