Kontantuitbetalingsjoernaal en kontantbestuur

Opsporing van alle kontantuitvloei

Die kontantuitbetalingsjoernaal, ook bekend as die kontantbetalingsjoernaal, is 'n rekeningkundige vorm wat gebruik word om alle kontantuitvloei te boekstaaf - aankope in kontant of kontantuitgawes. Voorbeelde is rekeninge betaalbaar, materiaal betaalbaar en bedryfsuitgawes onder ander kontantaankope. Voorbeelde van ander kontantuitbetalings is 'n deposito by die kleinkasfonds .

Jou boekhouer of rekenmeester sal al hierdie transaksies in die kontantuitbetalingsjoernaal opteken voordat jy dit na die algemene grootboek, rekeninge betaalbare grootboek, ens.

Dit word gewoonlik op 'n maandelikse basis gedoen. In sommige besighede word die kontantuitbetalingsjoernaal gekombineer met die kontantontvangstejoernaal en word dit die kasboek genoem.

Die kontantuitgawesjoernaal is 'n belangrike hulpmiddel in kontantbestuur. Besigheidseienaars kan dit gebruik om te sien hoeveel kontant uitbetaal is en waar dit gegaan het, en bereken die persentasie wat na voorraad gegaan het, teenoor wat ander rekeninge betaal het. Die kontantuitbetalingsjoernaal bevat die tjeknommers van tjeks wat geskryf is, en daarom is baie rekeningkundige sagtewarepakkette na die joernaal verwys as 'n tjekregister. Hierdie pakkette het ook voorgeskrewe vorms vir die kontantuitbetalingsjoernaal, of maklik aanpasbare vorms om jou behoeftes te akkommodeer.

Opstel van die Kontantuitbetalingsjoernaal

Kolomme word soos volg vir elke transaksie opgestel:

Die kontant betaling tipe kolomme kan meer spesifiek wees vir die aard van die besigheid. Byvoorbeeld, sommige ondernemings mag slegs een kolom benodig om die kontantbedrag op te teken, terwyl ander bykomende kolomme benodig vir rekeninge betaalbaar, afslag ontvang kontantaankope, ens. Daar moet altyd 'n 'ander' kolom wees om bedrae op te teken wat nie in enige van die hoofkategorieë.

Opdatering van ander grootboeke

Gereeld, soms daagliks, word die lynitems in die kontantuitbetalingsjoernaal gebruik om die filiaalgrootboeke op te dateer - wat ontwerp is om spesifieke soorte rekeningkundige transaksies aan te teken. As die meeste kontantbetalings aan verskaffers vir kredietaankope is, dan is die filiaalboek opgedateer as die rekeningkundige grootboek.

Die algemene grootboekrekeninge word maandeliks opgedateer deur die totale uit die kontantuitbetalingsjoernaal te gebruik. As die besigheid gebruik maak van subsidiebeheer rekeninge om die algemene grootboekrekeninge te ondersteun, is die plasings deel van die dubbelinskrywing boekhoudingstelsel .

Pos afslag

Die kontantuitbetalingsjoernaal sal 'n afslag ontvang kolom indien daar kontantbetalings aan verskaffers is wat 'n afslag mag geniet, miskien vir vroeë betaling. So word die faktuurbedrag aangeteken, saam met die afslag ontvang en die kontantbetaling. Slegs die afslag ontvang kolom totaal word na die algemene grootboek gepos.

2 Bewyse van Pos

Boekhouding en rekeningkunde kan aan die einde van 'n rekeningkundige tydperk van twee prosedures gebruik maak om te bewys dat die inligting op die kontantuitbetalingsjoernaal korrek oorgedra is aan die filiaalboeke.

  1. Die totaal van al die filiaalbalansbalans (indien die meeste betalings aan verskaffers is, verwys ons na die verskafferrekeningbalanse in die rekeningkundige grootboek) moet gelyk wees aan die saldo op die grootboekrekening in die algemene grootboek.
  1. Die algemene grootboek moet in balans wees, dit wil sê, die totale debiete in die algemene grootboek moet gelyk wees aan die totale krediete.