Bates Definisie

Is u bates huidige, vaste of ontasbare en wat is dit die moeite werd?

Bates Definisie

'N Bates is enigiets van monetêre waarde in besit van 'n persoon of besigheid. Bates word geklassifiseer as kapitaal / vaste, huidige, tasbare of ontasbare en word uitgedruk in terme van hul kontantwaarde op finansiële state. (Sien voorbeelde van bates hieronder.) Materiële bates sluit in geld, grond, geboue , beleggings, voorraad, motors, vragmotors, bote, of ander waardevolle items. Ontasbare bates soos klandisiewaarde word ook as bates beskou.

Kapitaalbates

Vaste bates , ook bekend as vaste bates , is daardie tasbare fisiese bates verkry om die besigheid van 'n maatskappy met 'n lewensduur van meer as een jaar te bedryf. Voorbeelde sluit in:

Besighede wat 'n hoë verhouding van kapitaalkoste tot arbeidskoste het, staan ​​bekend as kapitaalintensiewe besighede; dit wil sê, hulle benodig 'n groot finansiële belegging in kapitale bates om goedere of dienste te produseer. Voorbeelde van kapitaalintensiewe bedrywe sluit in:

Behalwe dat dit gebruik word om inkomste te genereer, is kapitale bates belangrik vir besighede, aangesien dit verkoop kan word indien die besigheid in finansiële moeilikheid is of as kollateraal vir besigheidslening gebruik word . In hierdie geval sal die lener gewoonlik 'n retensiereg op die bate uitreik, sodat dit aangegryp kan word as die lening nie terugbetaal word nie.

Aangesien die meeste kapitale bates mettertyd in waarde daal, word kapitaalbates gewoonlik in die finansiële rekords as die koste van die bate minus waardevermindering uitgedruk. Kapitale bates deprecieer teen verskillende tariewe afhangende van die bateklas (soos gedefinieer deur die belastingowerhede). Die jaarlikse waardevermindering is 'n belasting afskryf.

(In Kanada is dit bekend as die kapitale koste-toelae of CCA. )

Nie-kapitaalintensiewe besighede skep rykdom op maniere wat nie plante, masjinerie of duur toerusting benodig nie, maar eerder staatmaak op " intellektuele kapitaal ". Nie-kapitaalbesighede het baie laer toegangsperke wat die minimale opstartkoste gee . Voorbeelde sluit in:

Huidige bates

Items wat huidiglik kontant of verwag word om binne een jaar kontant te word, staan ​​bekend as bedryfsbates. Dit sluit in:

Ontasbare bates

Voorbeelde van ontasbare bates sluit items soos:

Ontasbare bates verskyn nie op balansstate nie, maar (afhangende van die besigheid) kan 'n wesenlike deel uitmaak van die batewaarde van 'n onderneming.

Klassifikasie van bates as tasbare of ontasbare is nie noodwendig 'n eenvoudige proses nie. Byvoorbeeld, die olie- en gasbedryf het spesiale rekeningkundige reëls vir die klassifikasie van petroleumreserwes, afhangende van die stadium van ontwikkeling, as tasbaar of ontasbaar, asook die mynbedryf (bv. 'N olieveld of ertsliggaam word nie 'n tasbare bate totdat dit word nie kommersieel lewensvatbaar en begin met die vervaardiging van olie en gas of erts).

Die waarde van bates in kommoditeitsgebaseerde nywerhede kan geweldig wissel - die groot daling in oliepryse in 2015 het byvoorbeeld baie olie- en gasmaatskappye gedwing om groot afskrywings op bates te neem weens die afname in die waarde van reserwes.

Opbrengs op batesverhouding

Die Opbrengs op Bates of Bates Omset word algemeen gebruik as 'n breë mate van bate-doeltreffendheid. Dit word bereken deur verkoopsinkomste deur die totale bates te verdeel:

Opbrengs op Bates% = Netto Inkomste / Totale Bates

Batewaarde - Wat is 'n besigheid werd?

Batewaardasie word 'n belangrike saak wanneer ' n besigheid verkoop word . Dit kan relatief maklik wees om die waarde van die kapitale bates van die onderneming te bepaal, maar ontasbare bates kan problematies wees. 'N Besigheid met 'n kliëntelys kan normaalweg klandisiewaarde as bate eis, maar welwillendheid kan aan die vorige eienaar gekoppel word.

Byvoorbeeld, 'n tandarts wat 'n praktyk verkoop, sal die kliëntlys insluit as 'n bate in die verkoop, maar daar is geen waarborg dat die nuwe eienaar die kliënte kan behou nie.

Vir meer inligting oor die verkoop van 'n besigheid, sien:

Hoe om 'n besigheid te verkoop - Asset Sale vs Share Sale

3 Sakevaardasiemetodes

Beplan om jou besigheid en aftree te verkoop? Beter lees hierdie eerste

Wil jy jou besigheid met 'n wins verkoop? Doen hierdie 5 dinge

Voorbeelde: ' n Handelsmerk is 'n voorbeeld van 'n ontasbare vaste bate.