Onwettige aksies wat u verhuurder kan neem

Daar is goeie eienaars, daar is slegte eienaars en daar is onervare eienaars. As verhuurder, is daar sekere wetlike reëls wat u moet volg. Hier is nege redes waarom 'n verhuurder 'n onwettige aksie kan neem en 14 algemene verhuurder aksies wat as onwettig beskou kan word.

9 Redes Huurders neem onwettige aksies:

Daar is verskeie redes waarom 'n verhuurder 'n onwettige daad kan pleeg. Hierdie redes wissel van doelbewus probeer om 'n huurder te kry om uit die woonstel te beweeg om die wet onopsetlik te verbreek omdat hulle nie op die verhuurder se wet in hul staat opgevoed is nie.

1. Nie-betaling:

'N Huurder mag 'n onwettige aksie neem om 'n huurder wat nie hul huur betaal nie, te verwyder. Die verhuurder sal moontlik die lang ontruimingsproses wil vermy, wat dikwels so lank as twee maande kan neem om die huurder uit te kry. Die verhuurder kan ook die risiko vermy dat die huurder die huurgeld betaal as hulle eers by die hof aankom, maar na die hofdatum sal die huur nie betaal word nie, wat beteken dat die verhuurder die uitsettingsproses weer moet begin .

2. Probleem Huurder:

Huurders mag onwettige aksies neem teen huurders wat probleme by die huur eiendom veroorsaak het. Dit kan stoor ander huurders, ander huurders teister, onwettige aktiwiteite uit hul woonstel uitvoer, soos om dit as 'n besigheids- of dwelmhandel te gebruik, of om ander klousules van die huurooreenkoms te verbreek.

3. Huurderklagtes:

'N Huurder mag probeer om te verhaal teen huurders wat klagtes aangegaan het oor die huurgeld.

Die huurder kan hierdie klagtes aan die verhuurder gemaak het of die huurder kan 'n formele klagte by die dorp of staat ingedien het.

4. Probeer om die huurder te skuif:

'N Huurder kan onwettige optrede neem omdat hy of sy die huurder wil hê om uit die huur te gaan. Die verhuurder kan die huurder lastig raak of die huurder verwaarloos om die lewensomstandighede so ongemaklik te maak dat die huurder die eiendom verlaat.

Verhoging van huurders se huur is 'n ander manier wat eienaars probeer huurders kry om te beweeg.

5. Wil hoër huur betaal:

Soms wil 'n verhuurder 'n huurder uit die huurwoning hê sodat hy of sy 'n veel hoër huur kan hef as wat hy of sy tans vir die eenheid kry. Dit word algemeen gesien as daar huurgebaseerde woonstelle of woonstelle is waar beskermde huurders woon.

In huurgebaseerde woonstelle kan die huurgeld slegs per jaar met 'n sekere persentasie verhoog word, dus as die huurder al 30 jaar daar is, kan hulle ver onder markhuur vir die eenheid betaal. Beskermde huurders is soortgelyk deurdat u die huur per jaar slegs met 'n sekere persentasie kan verhoog. Hierdie huurders kan nie om redes soos veranderinge in eiendomsbesit uitgesit word nie.

6. Wil nie aan sekere huurders huur nie:

'N Onwettige verhuurder-aksie kan die gevolg wees van 'n verhuurder wat probeer om te verhoed dat sekere huurders hul eiendom verhuur. 'N Huurder mag verkies om hul eiendom vry van kinders te hou. Die verhuurder mag nie individue van 'n sekere ras of godsdiens wat in hul eiendom woon, hê nie. Die verhuurder kan ook probeer om te verhoed dat hulle redelike verblyf aan hul eiendom moet maak vir huurders met 'n gestremdheid.

7. Weet nie die wet nie:

'N Huurder kan iets onwettig doen omdat hulle onbekend is met die reëls om 'n verhuurder te wees. Hulle mag nie die huurder wette van die verhuurder in hul staat of dorp ken nie en is eintlik onbewus daarvan dat die aksie wat hulle uitvoer, onwettig is.

8. Toename in eiendomsuitgawes:

As 'n verhuurder 'n toename in eiendomsbelasting, versekering, nutsdienste of ander koste het om die eiendom te bedryf, kan die verhuurder onwettige optrede uitvoer om die koste te verhoog. Dit kan insluit om huurders te kry om te beweeg wat laer huurgeld betaal, ongeskoolde werkers te huur om herstelwerk te doen of te weier om vereiste eiendomsinspeksies te skeduleer.

9. Maak meer geld:

'N Huurder mag onwettige aksies neem in 'n poging om meer geld te verdien. Die verhuurder het nie 'n toename in koste gesien om die eiendom te bedryf nie, soos eiendomsbelasting of nutsdienste.

Die verhuurder wil net meer geld in hul sak hê en kan probeer om huur te verhoog of te herstel.

14 Onwettige aksies Huurders neem

1. Weier om herstelwerk te doen:

In 'n poging om 'n huurder se lewe ongemaklik te maak of in 'n poging om geld te spaar, kan 'n verhuurder weier om herstelwerk aan die huur eenheid te doen. Die verhuurder kan ook probeer om die nodige dienste aan die huurder af te sny, soos hitte of warm water, wat ook onwettig is.

'N Huurder is verplig om die huurwoning in 'n bewoonbare toestand te hou. Dit is dus onwettig om te weier om herstelwerk te doen wat die huurder se gesondheid of veiligheid raak. Die verhuurder kan ook die herstelwerk doen, maar onwettige huurkontrakteurs onwettig huur om werk, soos elektriese of loodgieterwerk, te verrig, wat die dorp vereis dat gelisensieerde individue moet optree.

2. Probeer om veiligheidsprobleme op te los:

Die verhuurder mag dalk bewus wees van 'n gesondheids- of veiligheidskwessie by die eiendom en in plaas daarvan om die probleem op te los, kan die verhuurder dit probeer om dit te bedek. Byvoorbeeld, daar kan bekend wees dat loodverfgevare in die eiendom voorkom. Die verhuurder kan probeer om duur loodverfhaling te voorkom deur dekoratiewe gietwerk oor die gevaar te installeer.

3. Diskriminerende Praktyke:

'N Huurder is wettiglik verantwoordelik vir die volg van billike behuisingswette. Daar is 'n federale billike behuisingswet en sekere state het addisionele billike behuisingsreëls wat verhuurders moet volg. Hierdie reëls verhoed dat verhuurders van sekere klasse mense diskrimineer wanneer hulle hul eiendomme verhuur.

Byvoorbeeld, dit is onwettig dat 'n verhuurder weier om te huur aan 'n huurder weens die kleur van hul vel, die godsdiensgroep waaraan hulle verbind is, die feit dat hulle kinders het of omdat hulle 'n gestremdheid het. Twee van die mees algemene tye wat 'n verhuurder in stryd met hierdie billike behuisingswette oortree, is wanneer hy of sy advertensies plaas om 'n vakature te vul of wanneer die verhuurder eintlik ondersoek en huurders ondervra om die vakature te vul.

4. Invoer sonder om behoorlike kennisgewing te gee :

Nog 'n verbode handeling respekteer nie 'n huurder se reg op privaatheid nie. 'N Huurder het die reg om 'n huurder se woonstel in 'n noodgeval te betree, maar in die meeste ander situasies moet die huurder behoorlike kennis gee om die huurder se woonstel te betree. Die hoeveelheid kennisgewing wat 'n verhuurder moet gee, word gewoonlik uitgespel in 'n huurderwet van die verhuurder en indien nie, moet dit as 'n klousule in die huurooreenkoms geskryf word. Benewens behoorlike kennisgewing, kan die verhuurder slegs vir wettige redes die woonstel betree, soos om die eenheid aan voornemende huurders te wys of om herstelwerk te doen.

5. Verhoging van huur :

Daar is spesifieke reëls vir hoe gereeld 'n verhuurder huurders kan verhoging en hoeveel die huurder die huur kan verhoog. Dit sal onwettig wees as die verhuurder huurders verhoging sonder om die nodige kennis te gee, soos 30 dae voor huurhernuwing, of die huur verhoog met meer as wat wettiglik toegelaat word, soos 'n 10 persent verhoging wanneer die maksimum toegelaat deur die staat is 'n 5 persent jaarlikse toename. Dit sou ook onwettig wees as 'n verhuurder die reëls gevolg het om huurders se huur te verhoog, maar het slegs huurders se huur as 'n vorm van vergelding verhoog omdat die huurder gekla het oor 'n gesondheids- of veiligheidskwessie by die eiendom.

6. Huur Onwettige Woonstelle:

'N Huurder mag poog om 'n spasie in hul eiendom te huur wat nie wettiglik vir okkupasie goedgekeur is nie. Algemene pogings hierin sluit in die huur van kelder woonstelle of om 'n wettige een gesinshuis in 'n onwettige twee gesinshuis. Onwettige woonstelle kan baie gevaarlik wees omdat hulle nie die nodige gesondheids- en veiligheidskodes bereik het nie.

Nog 'n onwettige praktyk is wanneer eienaars wat 'n koöperasie, 'n woonstel of 'n eiendom wat deel is van huiseienaarsvereniging besit, onwettig huur eenhede korttermyn deur webwerwe soos Airbnb . Hierdie huurgeld is in stryd met die verordeninge van die woonstel, koöperasie of huiseienaarsvereniging. Hierdie verordeninge beperk gewoonlik korttermyn tydelike huurgeld omdat hulle meen dat hierdie huurders nie dieselfde respek vir die gemeenskap of woonstel sal hê as 'n langtermyn huurder nie.

7. Nie-vereiste inspeksies :

Daar is 'n paar eienaars wat huur woonstelle sonder om die nodige inspeksies te doen. Sommige lande benodig 'n nuwe Bewysbewys of 'n bewoonbaarheidsondersoek elke keer as die eenheid gehuur word of enige aantal jare. Sommige state of dorpe sal vuur inspeksies benodig voordat dit gehuur word, wat bevestig dat die eenheid die regte hoeveelheid koolstof- of rookdetektors het en dat hulle in werkende toestand is.

Munisipaliteite sal dikwels fooie hef vir hierdie inspeksies, wat kan wissel van tien dollars tot honderde dollars. Huurders mag hierdie inspeksies afskakel, sodat hulle nie hierdie fooie moet betaal nie.

8. Onwettige Aftrekkings Van Sekuriteit Deposito :

'N Huurder mag probeer om 'n huurder se sekuriteit deposito te hou vir valse herstelwerk, skade aan die eiendom wat plaasgevind het voor die huurder verhuis of ander valse oortredings aan die huurooreenkoms. Wettige redes om 'n sekuriteitsdeposito te hou sluit in onbetaalde huur en skade aan die eenheid, met inbegrip van gewone slytasie.

9. Onwettige huurkontrakte:

'N Huurder kan soms klousules in hul huurooreenkomste insluit wat verbied word onder verhuurder wetgewing. Byvoorbeeld, hulle mag die huurder vereis om 'n sekuriteit deposito neer te lê wat meer as die staatwye maksimum is of 'n klousule kan insluit wat verklaar dat die verhuurder nie enige herstelwerk aan die eenheid moet doen nie.

10. Skendende bepalings van die huurkontrak:

Dit is onwettig dat 'n verhuurder probeer om voordele van die huurder wat in die huurooreenkoms ingesluit is, in te win. Byvoorbeeld, as die huurder geregtig was op een parkeerplek onder die huurkontrak, kan die verhuurder nie besluit om skielik hierdie spasie weg te neem van die huurder nie. As die huurder toegelaat word om een troeteldier in die woonstel te hê as deel van die huurkontrak , kan die verhuurder nie die huurder dwing om van die troeteldier ontslae te raak as die troeteldier geen probleme veroorsaak nie.

11. Moniteringstoestelle:

Sekere eienaars sal kameras of opname toerusting in 'n huurder se woonstel plaas. Dit is heeltemal onwettig, ongeag die redenasie daarvoor.

12. Verandering van slotte:

Om te probeer om 'n huurder te dwing om uit die huur eiendom te beweeg deur die slotte op hul woonstel te verander, is onwettig.

13. Intimidasie:

Fisiek of mondelings 'n huurder in 'n poging om huur te betaal, uit te trek of om enige ander rede, onwettig is.

14. Retaliatoriese uitsetting :

Die indiening van 'n huurder as 'n middel van vergelding is onwettig. Byvoorbeeld, die indiening van 'n huurder nadat die huurder gekla het na die dorp dat hul woonstel te koud is in die winter word beskou as 'n vergelding en dit is onwettig.