Voorbeeld huur verhoging Letter-jaarlikse huurders

Behoorlike prosedures vir verhoging van huur

Die verhoging van u huurder se huur is u reg as 'n verhuurder. Daar is egter sekere wette wat u moet volg wanneer u dit doen. U moet gewoonlik die huurder se skriftelike kennisgewing 'n sekere aantal dae voor die huurkontrak verstryk. Hier is 'n paar vyf feite oor die verhoging van 'n jaarlikse huurder se huur en 'n voorbeeldbrief om te hersien.

5 huur verhoging basiese beginsels

Oor die algemeen, as u 'n huurder het wat 'n huurtermynooreenkoms, soos 'n jaar, geteken het, kan u die huur slegs verhoog sodra die huurtermyn verby is. So, as jy 'n huurder het wat 'n jaarlikse huurkontrak geteken het, kan jy die huur wettiglik verhoog as die jaar verby is.

In die meeste situasies moet u 'n huurder vooraf kennis gee voordat u huur kan verhoog. U moet 'n skriftelike kennisgewing aan die huurder stuur en u in kennis stel van u begeerte om hul huur te verhoog.

Hierdie brief moet gestuur word voordat die huurtermyn eindig. Hoe ver jy vooraf moet stuur, sal hierdie kennisgewing per staat verskil, maar verwag dat dit vereis word om dit tussen 15 en 60 dae voor die huurtermyndatum te stuur.

Sommige wette sal 'n verhuurder toelaat om die huurgeld te verhaal tydens 'n vaste huurooreenkoms. Om dit te doen, moet die huurkontrak duidelik sê dat die huurgeld gedurende die huurtermyn verhoog kan word.

Baie state sal perke stel op die bedrag wat u elke huurder se huurgeld kan verhoog.

Hulle sal jou slegs toelaat om die huur per jaar met 'n sekere persentasie te verhoog, byvoorbeeld 'n verhoging van vyf persent per jaar. Dit is hoekom jy jou wet se wette moet ken; so jy weet of daar 'n beperking is op hoeveel jy die huur kan verhoog of as jy dit gratis kan verhaal met enige bedrag wat jy kies.

-PROGRAM HUUR VERHOGING BRIEF VIR JAARLIKSE TENANTE-

AAN: Voeg Naam van Huurder in

Voeg adres van huurder in

Voeg eenheidsnommer in

1. Doel van Kennisgewing : Hierdie Kennisgewing is om die huurder in te lig dat die verhuurder die huurder se verhuring sal verhoog. Begin met Invoegdatum van huurverhoging , die maandelikse huurgeld vir die eenheid wat u tans beset, Eenheid Invoegingseenheidnommer , wat by Eiendomsadres verskyn , sal verhoog word om Nuwe maandelikse huur per maand in te voeg. Die huurder se huidige huurgeld word beëindig op Invoegingsdatum soos per die termyn van die oorspronklike huurooreenkoms.

Die Huurder word 'n nuwe huurkontrak aangebied by die nuwe maandelikse huur van Insert New Monthly Rent . Hierdie verandering en enige ander redelike veranderinge kan gevind word in die Huurder se nuwe huurooreenkoms.

2. Beëindiging van huurgeld: Die huurder se huurgeld verval op Invoegdatum . Huidige huurtermyn verstryk . Indien die huurder nie ooreenkom om die eenheid teen die verhoogde maandelikse huurprys te huur nie, moet die huurder en alle inwoners van die eenheid die eenheid ontruim deur Invoegdatum . Huidige huurtermyn verstryk .

Die huurder moet voldoen aan alle uitstap prosedures , insluitende die verlaat van die eenheid besem-skoon gemaak.

3. Aanvaarding: Indien die Huurder toestem om die eenheid te huur teen die verhoogde huurprys van Invoeging Nuwe Maandelikse Huur , per maand, mag die Huurder op die perseel bly, maar moet die voorwaardes van 'n nuwe huurooreenkoms onderteken word by die ooreengekome ooreenkoms. op maandelikse huur. Deur in die eiendom na die beëindigingsdatum van die oorspronklike huurooreenkoms te bly, stem die Huurder ooreen met die verhoogde maandelikse huurgeld en voldoen aan enige ander redelike veranderinge aan die huurooreenkoms . Hierdie huurbetaling is verskuldig op of voor die 5de dag van elke maand.

Huurder Handtekening : ______________________

Datum : __________________________________