8 Basiese beginsels van Kalifornië se deposito wet

Limiete en regulasies Kalifornië verhuurders en huurders moet weet

As 'n eienaars van Kalifornië is dit jou verantwoordelikheid om die deposito wetgewing in die staat te verstaan. Die reëls sluit in 'n beperking op hoeveel jy kan insamel as 'n deposito, 'n vereiste deurloopinspeksie en wat jy moet doen met die huurders se deposito's as jy jou eiendom verkoop. Hier is agt sekuriteit deposito basiese beginsels Kalifornië verhuurders moet volg.

8 Basiese beginsels van Kalifornië se deposito wet:

  1. Sekuriteitsdeposito: Twee maande huur onvergeetlik. Drie maande 'huur gemeubileer.
  1. Nie- terugbetaalbare deposito: Nie toegelaat nie.
  2. Stoor deposito: Geen spesifieke reëls
  3. Skriftelike Kennisgewing Na Ontvangs: Nie Vereiste
  4. Hou deposito: Onbetaalde huur, skade, skoonmaakkoste, toekomstige skuld
  5. Deurlopende inspeksie: Ja, as huurder dit toelaat
  6. Terugbetaalde deposito: 21 dae van huurder uitstap
  7. Verkoop van eiendom: oordragdeposito's aan nuwe eienaar of terugdeposito's aan huurders

1. Is daar 'n deposito perk in Kalifornië?

In Kalifornië kan u 'n maksimum van twee maande huur indien die woonstel ongemeubileer is. As die woonstel toegerus is, kan u die huurder vir 'n maksimum van drie maande se huur as 'n deposito vra.

2. Kan jy 'n nie-terugbetaalbare deposito hef?

Nee, in Kalifornië kan jy nie 'n sekuriteit deposito maak as terugbetaalbaar nie.

3. Hoe moet jy die deposito in Kalifornië stoor?

In Kalifornië is die verhuurder verantwoordelik vir die berging van die huurder se borg , maar daar is geen spesifieke reëls vir dit nie.

Die verhuurder hoef nie die sekuriteit deposito in 'n aparte bankrekening te hou nie en hoef nie die huurder rente op die deposito te betaal nie.

4. Is daar skriftelike kennisgewing vereis na ontvangs van die deposito in Kalifornië?

In Kalifornië word die verhuurder nie verplig om die huurder skriftelik kennis te gee na ontvangs van die deposito nie.

5. Wat is 'n paar redes waarom u 'n huurder se deposito in Kalifornië kan hou?

In Kalifornië kan u die hele of 'n gedeelte van 'n huurder se sekuriteit deposito vir die volgende redes hou:

Die verhuurder kan nie die deposito hou om gewone slytasie te dek nie, of om te betaal vir voorwaardes wat bestaan ​​het voordat die huurder in die eenheid ingetrek het.

6. Is 'n deurlopende inspeksie nodig in Kalifornië?

Ja. Die verhuurder moet die huurder binne 'n redelike tyd skriftelik in kennis stel van die huurder voor die huurder se voorneme is om die eiendom te inspekteer voor die huurder se uitstap. Die huurder hoef nie 'n deurlopende inspeksie te aanvaar nie .

As 'n huurder instem om 'n deur-inspeksie te doen, moet die ondersoek nie gouer as twee weke voor die einde van die huurgeld plaasvind nie. Die verhuurder moet die huurder 48 uur skriftelike kennisgewing gee voor die inspeksie, die datum en tyd van inspeksie, tensy beide partye skriftelik daaroor toestem dat skriftelike kennisgewing nie nodig is nie.

Die doel van hierdie inspeksie is om die verhuurder in staat te stel om enige moontlike redes aan te dui dat hy of sy 'n gedeelte van die sekuriteitsdeposito kan weerhou en die huurder in staat stel om die probleme voor die finale inspeksie op te los. Die verhuurder moet die huurder voorlê met 'n lys van enige herstelwerk wat voor die finale inspeksie gemaak moet word.

7. Wanneer moet u 'n huurder se sekuriteit deposito in Kalifornië terugbring?

'N Kalifornië verhuurder moet die huurder se sekuriteit deposito binne 21 dae na huurder uitstel. Hierdie kennisgewing moet 'n gedetailleerde verklaring bevat wat aandui:

a. Die bedrag van die deposito ontvang.

b. Enige toegewysde aftrekkings - Indien aftrekkings uit die deposito geneem is, moet die verhuurder dokumente en ontvangste verstrek wat die werklike koste wat aangegaan is - materiaal, arbeid, koste om iemand te huur om die werk te doen, ens.

As die werk nog nie voltooi is nie, moet die verhuurder 'n goeie getalle skat oor die koste van die werk aflei.

c. Die bedrag van die deposito wat aan die huurder teruggestuur word.

8. Wat gebeur met die deposito indien u u eiendom verkoop?

In die geval dat jy jou beleggingseiendom verkoop , het die verhuurder twee opsies:

  1. Oordra die deposito, minus enige aftrekkings, aan die nuwe eienaar. Die verhuurder is dan verantwoordelik om die huurder skriftelik in kennis te stel van die naam, adres en telefoonnommer van die nuwe eienaar en is verantwoordelik vir die verskaffing van skriftelike kennisgewing aan beide die nuwe eienaar en aan die huurder van die bedrag van die deposito en enige aftrekkings wat Uit die deposito geneem.
  2. Stuur die deposito, minus enige aftrekkings, aan die huurder terug. Die verhuurder moet die nuwe eienaar skriftelik in kennis stel van die bedrag van die deposito, enige aftrekkings wat geneem is en die verhuurder se besluit om die deposito aan die huurder terug te betaal.

Wat is Kalifornië se deposito wet?

Kalifornië Sekuriteit Deposito Wet kan gevind word in die California Civic Code 1950.5.